Staff Profill Terry Williams

Terry Williams
Enw
Terry Williams
Swydd
Arweinydd y Tîm Diogelwch
E-bost
t.w.williams@bangor.ac.uk
Ffôn
5900
Lleoliad
Y Ganolfan Rheolaeth

Profile

Ymunodd Terry â thîm diogelwch yn y Ganolfan Rheolaeth fel goruchwyliwr ym mis Tachwedd 2010 ar ôl bod yn aelod o'r staff diogelwch yma ers nifer o flynyddoedd. Yn ogystal â gofalu am ddiogelwch adeiladau, mae Terry hefyd wedi gofalu am ddiogelwch mewn bariau a thai bwyta ers 6 blynedd. Mae Terry yn rhugl yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Mae Terry yn edrych ymlaen at ddysgu sgiliau newydd yn y Ganolfan Rheolaeth a'i nod i'w bodloni anghenion y gwesteion bob cam o'r ffordd