Xanthe Jackson

Xanthe Jackson
Enw
Xanthe Jackson
Swydd
Derbynwraig/ Gweinyddwr Digwyddiadau a Grwpiau
E-bost
x.jackson@bangor.ac.uk
Ffôn
5900
Lleoliad
Y Ganolfan Rheolaeth

Proffil

Mae Xanthe yn aelod o dîm y Ganolfan Rheolaeth er Mehefin 2010. Mae hi'n gweithio yma'n rhan-amser tra bo'n astudio rhaglen radd lwybr-cyflym yn y Gyfraith ym Mhrifysgol Bangor. Ymunodd a'r tîm lleoliad yn Nhachwedd 2014 fel Gweinyddwr Lleoliad, gan gynorthwyo'r Swyddogion Digwyddiadau, Cyllid a Marchnata.

Mae ganddi brofiad amrywiol, a'i chefndir yn cynnwys Rheoli Swyddfa, Rheoli Cyfrifon a chydlynu prosiectau gwirfoddol yn y DU a dramor.

Cymwysterau

  • BSc (Anrh) Seicoleg - Prifysgol Bangor
  • Tystysgrif Arweinyddiaeth a Rheolaeth Lefel 3