Rheolwr Siartredig (CMgr)

Ewch a'ch gyrfa i lefelau newydd gyda Rheolwr Siartredig

Ydych chi eisiau cael eich cydnabod yn ffurfiol fel rheolwr ac arweinydd proffesiynol?

Rheolwr Siartredig yw’r statws uchaf y gellir ei gyflawni yn y proffesiwn rheoli ac arweinyddiaeth. Mae’n ddilysnod byd-eang o reolwr ac arweinydd proffesiynol. Mae’r statws hwn yn gwneud datganiad eich bod yn cael eich cydnabod yn ffurfiol fel y gallwch gymhwyso arferion rheoli ac arwain.

Mae manteision cymhwyster CMgr yn cynnwys:

  • Codi eich proffil a statws proffesiynol
  • Cymeradwyo eich cymhwysedd a’ch gallu i reoli
  • Cynyddu eich hyder
  • Gwella eich cyflogadwyedd

Mae’n gymeradwyaeth annibynnol gan y Sefydliad Rheoli Siartredig trwy Grŵp Llandrillo Menai yn Y Ganolfan Rheolaeth o’ch gallu i gyflwyno sgiliau rheoli ac arweinyddiaeth ragorol.

Ffioedd

Pris i'w gadarnhau wrth ymholi

Dyddiadau i ddod

Rheolwr Siartredig (CMgr)

Gweithdy 1 20 Ionawr 2020
Sesiwn Dilynol Unigol I'w gytuno gyda'r ymgeisydd
Gweithdy 1 20 Ebrill 2020
Sesiwn Dilynol Unigol I'w gytuno gyda'r ymgeisydd
Gweithdy 1 6 Gorffenaf 2020
Sesiwn Dilynol Unigol I'w gytuno gyda'r ymgeisydd

Be nesaf?

I archebu lle ar unrhyw un o'r cyrsiau uched e-bostiwch training@themanagementcentre.co.uk os gwelwch yn dda, neu rhowch alwad ar 01248 365 981 i ni