Pecynnau Priodas Unigryw

Rydym yn ymfalchïo mewn bod mor hyblyg â phosibl. Byddwn yn gweithio gyda chi i greu pecyn ar eich cyfer sy'n unigryw ac o fewn eich cyllideb.

Yma yn Neuadd Hugh Owen rydym yn cynnig hyblygrwydd llawn ar gyfer eich diwrnod - o archebu ein Swît Menai brydferth ar gyfer eich seremoni priodas ar gyfer hyd at 100 o westeion yn ystod y dydd ac eich dathliad priodas gyda'r nos.

Efallai bydd eich diwrnod perffaith yn cynnwys ein Brecwast Priodas tri chwrs traddodiadol, Te Prynhawn, neu dewiswch o'n hamrywiaeth o bwffes blasus.

Er mwyn trafod eich gofynion bellach llenwch y ffurflen ymholiad isod a bydd y Rheolwr Digwyddiadau yn cysylltu â chi i drefnu ymweliad lleoliad a chyfarfod.

Enw

E-Bost

Rhif Ffôn