Neuadd Hugh Owen yw'r lleoliad perffaith ar gyfer priodas unigryw!

Lleolir Neuadd Hugh Owen rhwng mynyddoedd Eryri a'r môr gan edrych dros y Fenai ym Mangor, Gogledd Cymru. Mae'r adeilad rhestredig wedi cael ei adnewyddu'n sensitif gan gynnig digon o gymeriad a'r gefnlen berffaith ar gyfer eich diwrnod arbennig.

Mae ein Swît Menai ar gael ar gyfer Seremonïau Priodas ar gyfer hyd at 100 o westeion ac mae Neuadd Hugh Owen ar gael ar gyfer y parti nos yn dal hyd at 120. Yn dilyn eich diwrnod priodas, gallwch chi a’ch gwesteion fwynhau arhosiad yn un o ein 56 hystafelloedd gwely en-suite.

Enw

E-bost

Rhif Ffôn


Pecynnau


Rydym yn ymfalchïo mewn bod mor hyblyg â phosibl a byddwn yn gweithio'n agos gyda chi i greu pecyn priodas unigryw.

Galeri


Cymerwch olwg ar y Swît Menai, Neuadd Hugh Owen a'r cwrt i gael teimlad o sut fyddai i briodi yma.

Llyfryn


Gwelwch ein Llyfryn Priodas i ddychmygu eich diwrnod perffaith yma Priodasau Neuadd Hugh Owen.

Adolygiadau Priodas


Edrychwch ar hyn a ddywedodd parau priod blaenorol am Y Ganolfan Rheolaeth.

Lleoliad


Lleolir ym Mangor yn edrych dros y Fenai ac Ynys Môn. Y lleoliad perffaith ar gyfer eich seremoni priodas a dathliad.

Llety


Mi fydd y cwpwl priod yn aros yn ein Swît Briodasol brydferth, tra bod 55 ystafell en-suite arall ar gael ar gyfer eich gwesteion.


hitched.co.uk Wedding planning advice WeddingWire.co.uk