Gwyddor Biofeddygol BSc (Anrhydedd)

Cod UCASB102
CymhwysterBSc (Anrhydedd)
Hyd3 blwyddyn
Modd AstudioLlawn amser
Cynnig nodweddiadol112 pwyntiau Tariff UCAS

Rhagarweiniad i’r Cwrs

IBMS Accredited ProgrammeThis course has been specifically designed in collaboration with local NHS clinical laboratories and has been accredited by the Institute of Biomedical Science. Scientific and clinical staff from hospitals in North Wales will be heavily involved in all aspects of teaching and guest presentations will be given by international diagnostic companies.

You will be taught how to investigate various medical conditions including cancer, toxicological insult, food poisoning, anaemia, meningitis and cardiac disease. The course is a 3 year full time programme and there may be an opportunity for those interested in forging careers in NHS pathology laboratories to apply for voluntary work experience during the course. Employment prospects for graduates from this degree are excellent.

Students are required to take 120 credits each year made up of lectures, practicals and interactive exercises, as well as field trips and tutorials. Modules become more specialised as the degree progresses and the number of compulsory modules varies between years. Assessment is by a mixture of formal examination and continuous assessment. Welsh medium modules are also available. The combination of modules for each year of our Biomedical Science degree is shown below. The number of credits is given in brackets after the name of each module.

Pam dewis Prifysgol Bangor ar gyfer y cwrs?

 • Scientific and clinical staff from hospitals in north Wales are intimately involved in all aspects of teaching. Guest presentations are given by international diagnostic companies.
 • Cutting-edge science is integral to our research programmes, and feeds through into the teaching environment. Our expertise encompasses the design of novel therapeutic agents, investigation of mechanisms controlling carcinogenesis, study of the molecular processes underlying birth defects and the development of novel methods for controlling tropical diseases.
 • The Biomedical Science degree has been accredited by the Institute of Biomedical Science (IBMS).
 • Graduates can specialise in one of several laboratory disciplines within the NHS, including Medical Microbiology, Clinical Biochemistry, Cellular Pathology, Immunology, Haematology and Transfusion Science, or follow a career in a variety of medical diagnostic and research environments.

Ffeithiau Allweddol gan UniStats

Cynnwys y Cwrs

For more on studying degree courses see our Study at Bangor section.

This course has been specifically designed in collaboration with local NHS clinical laboratories and has been accredited by the Institute of Biomedical Science. Scientific and clinical staff from hospitals in North Wales will be heavily involved in all aspects of teaching and guest presentations will be given by international diagnostic companies.

You will be taught how to investigate various medical conditions including cancer, toxicological insult, food poisoning, anaemia, meningitis and cardiac disease. The course is a 3 year full time programme and there may be an opportunity for those interested in forging careers in NHS pathology laboratories to apply for voluntarty work experience during the course. Employment prospects for graduates from this degree are excellent.

Students are required to take 120 credits each year made up of lectures, practicals and interactive exercises, as well as field trips and tutorials. Modules become more specialised as the degree progresses and the number of compulsory modules varies between years. Assessment is by a mixture of formal examination and continuous assessment. Welsh medium modules are also available.

The combination of modules for each year of our Biomedical Science degree is shown below. The number of credits is given in brackets after the name of each module.

Beth fyddech yn ei astudio ar y cwrs yma?

Year 1

The first year is an introduction to important aspects of Biomedical Sciences and includes lectures, laboratory practicals and tutorial sessions in key foundation subjects.

Since year 1 is common for all undergraduate degrees in the School of Medical Sciences, you will have an opportunity to change to Medical Sciences (B100) or Medical Biology (B103) before the start of year 2

Compulsory modules:

 • Foundation in Molecules and Cells
 • Key Skills in Medical Science
 • Foundation in Chemistry
 • Good Laboratory Practice
 • Biomedical Practicals
 • Physiology and Anatomy
 • Introduction to Microbiology
 • Foundation in Therapeutics

Year 2

Compulsory modules:

 • Molecular Biology & Biochemistry
 • Cell Biology
 • Vocational Skills
 • Haematology & Transfusion
 • Basic Clinical Biochemistry
 • Human Immunology
 • Medical Microbiology
 • Histology & Histochemistry
 • Cancer Genetics

Year 3

Compulsory modules:

 • Medical Genetics
 • Drug Development
 • Microbiology & Human Disease
 • Haematology and Transfusion
 • Clinical Biochemistry
 • Diagnostic Cellular Pathology
 • Pathophysiology
 • Integrated Research Project

There may be an opportunity for those interested in forging careers in NHS Pathology laboratories to apply for voluntary work experience during the course. During this period it may be possible to follow a training programme designed to meet the requirements for eligibility to apply for registration as a Biomedical Scientist with the Health and Care Professions Council on completion of the degree.

Module listings are for guide purposes only and are subject to change annually.

Modiwlau y flwyddyn yma

Rhoddir rhestr modiwlau ar gyfer arweiniad yn unig a gall newid. Gweld y modiwlau mae ein myfyrwyr yn astudio ar dudalen Modiwlau Gwyddor Biofeddygol.

Rhoddir cynnwys y cwrs ar gyfer arweiniad yn unig a gall newid.

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Biomedical scientists are in demand by a wide range of employers in areas such as the health service, pharmaceutical industry, medical research, food science, public health and forensic science and the degree is also accepted by many universities for postgraduate courses in Medicine, Dentistry and Veterinary Science.

Profiad Gwaith a Gwirfoddoli

Mae Canolfan Sgiliau a Chyflogadwyedd y Brifysgol yn cynnig amryw o adnoddau i’ch helpu i gyflawni eich amcanion ar ôl graddio. Mae’n dod yn gynyddol bwysig yn y farchnad swyddi heddiw i ddatblygu eich sgiliau personol a gwella eich cyflogadwyedd tra byddwch yn y brifysgol.

Ymysg y profiadau a gynigir gan y Ganolfan Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd i helpu eich datblygiad personol a’ch gyrfa, mae rhaglenni lleoliadau gwaith, cynlluniau blasu gwaith, swyddi rhan-amser a chynlluniau gwirfoddoli a mentora.

Gwobr Cyflogadwyedd Bangor

Mae Gwobr Cyflogadwyedd Bangor wedi ei gynllunio i wella rhagolygon gwaith ein myfyrwyr. Mae’n cynnig cyfleoedd rhad ac am ddim i ennill y sgiliau a’r profiadau eu hangen ar gyflogwyr, yn seiliedig ar yr ymchwil diweddaraf.

Mae graddedigion y Wobr yn cael tystysgrif a thrawsgrifiad o’u gweithgareddau allgyrsiol o Brifysgol Bangor. Mae’r Wobr hefyd yn cynnig cyrsiau hyfforddi am ddim, yn helpu i’ch paratoi ar gyfer cyfweliadau, yn rhoi mynediad at feddalwedd gyrfaoedd ar-lein ac yn helpu i ddatblygu eich portffolio sgiliau o dystiolaeth ar gyfer cyflogwyr.

Mwy o wybodaeth am sut y gall y Wobr eich helpu...

Rhaglen Interniaeth Prifysgol Bangor

Mae'r Brifysgol yn cynnal cynllun interniaeth sy’n cynnig y cyfle i ennill profiad gwaith â thâl ar lefel raddedig mewn Ysgolion academaidd ac adrannau gwasanaeth y Brifysgol.

Mae’r cynllun yn agored i fyfyrwyr israddedig ac mae’r gwaith interniaeth ac unrhyw hyfforddiant a dderbynnir yn cael ei gofnodi yn awtomatig ar eich cofnod o weithgareddau Gwobr Cyflogadwyedd Bangor.

TARGETconnect - Gweithio tra'n astudio

Mae'r Gwasanaeth Sgiliau a Chyflogadwyedd yn cynnig cefnogaeth i fyfyrwyr sy'n chwilio am waith yn ystod ac yn dilyn eu cyfnod yma.

  Mae TARGETconnect yn hysbysebu'r cyfleoedd canlynol:

 • Swyddi i Raddedigon – yn lleol, yn genedlaethol a rhyngwladol
 • Swyddi llawn-amser, rhan-amser, parhaol a thros dro
 • Profiad gwaith ac interniaethau
 • Cyfleon Gwirfoddol

Gofynion Mynediad

For 2020 entry:

GCSE: Grade C/4 in English Language, Maths and Science. Typical offer is based on a minimum of 112 tariff points from a Level 3 qualification* e.g.:

 • A Levels including Biology grade C or above and at least one other science from Chemistry (preferred), Medical Science, Physics or Maths.
 • WJEC Medical Science Applied Diploma and Applied Certificate
 • BTEC National/Extended Diploma and Cambridge Technical Extended Diploma: DMM (Biology and Chemistry modules required)
 • International Baccalaureate Diploma: Including Biology (H5) and Chemistry at Higher Level
 • Access: Only Science or Bioscience diplomas provide the necessary pre-requisite knowledge: Pass
 • Welsh Baccalaureate
 • Extended Project Qualification
 • Key Skills and General Studies not accepted.

International Candidates: school leaving qualifications and college diplomas are accepted from countries worldwide (subject to minimum English Language requirements). More information here

We also welcome applications from mature applicants.

*For a full list of accepted Level 3 qualifications, go to www.ucas.com.

For 2019 entry:

 • 128-112 tariff points including a level 3 qualification* in Biology and preferably at least AS (or equivalent) in Chemistry. *Level 3 qualifications include A levels, BTEC, Access, Irish Highers, International Baccalaureate, Welsh Baccalaureate, Scottish Advanced Highers and others – for a full list, please refer to the new UCAS tariff at www.ucas.com. 
 • Applications with the new WJEC Medical Science A Level will also be considered for all our undergraduate programs.
 • We also welcome applications from mature applicants, individuals with European qualifications and international applicants (subject to minimum English language requirements). 
 • Applicants wishing to undertake Access to Higher Education Diplomas to gain entry onto this course should note that only Science or Bioscience diplomas provide the necessary pre-requisite knowledge.

Gofynion Mynediad Cyffredinol

Yma ym Mangor rydym yn derbyn myfyrwyr â phob math o gymwysterau a chefndiroedd. Rydym yn ystyried pob cais yn unigol a hyd yn oed os nad ydych yn cael canlyniadau sy’n cyfateb i delerau eich cynnig gwreiddiol, gwnawn ein gorau i fod yn hyblyg i’ch cais.

Mae’n rhaid i bob ymgeisydd gael sgiliau sylfaenol da ond mae’r Brifysgol hefyd yn gweld pwysigrwydd sgiliau cyfathrebu a thechnoleg gwybodaeth.Am fanylion pellach

Mae’n bolisi gan y Brifysgol i ystyried ceisiadau gan ddarpar fyfyrwyr anabl yn yr un modd â; phob cais arall.

I astudio cwrs gradd, diploma a thystysgrif mae’n rhaid i chi gael isafswm o bwyntiau tariff UCAS. Am eglurhad manwl o bwyntiau tariff UCAS, ewch i www.ucas.com

Rydym yn ystyried ceisiadau gan fyfyrwyr hŷn sy’n medru dangos fod ganddynt y gallu a’r ymrwymiad i astudio rhaglen prifysgol. Bob blwyddyn rydym yn cofrestru nifer sylweddol o fyfyrwyr hŷn.

Mae gofynion mynediad mwy penodol i’w cael ar y tudalennau cwrs unigol.

Am fanylion pellach

E-bostiwch Derbyniadau Cyffredinol: admissions@bangor.ac.uk

Neu ysgrifennwch at:

Y Swyddfa Dderbyn
Prifysgol Bangor
Bangor,
Gwynedd
LL57 2TF
Ffôn: 01248 383717 

Costau’r Cwrs

Ffioedd dysgu ar gyfer Myfyrwyr DU/UE (2019–20 a 2020–21)
 • Llawn amser: £9,000 y flwyddyn
 • Rhan amser: £750 wrth 10 credyd

Ffioedd dysgu ar gyfer Myfyrwyr Rhyngwladol

Mandatory Costs:

*Hep B Vaccine including blood tests approx. £200.00

3rd Year Dissertation Printing £3.00-£28.00

3rd Year Printing Posters £15.00

Necessarily Incurred Costs:

For Biomedical Science BSc with workplacement: students on work placements may have to pay travelling costs to their placements.

For Biomedical Science BSc with international experience: students on international experience programs will have to pay travelling costs,  accommodation and living expenses.

Optional Costs:

Highly Recommended E member of IBMS E10:00 per year.

Welcome Week trips etc. arranged by Peer Guides (approx. £20:00).

Notes:

*Students will need to have had two of the three vaccine course prior to starting the programme.

If students have already had the vaccine they will need to provide documentary evidence and proof of a recent blood test.

Sut i Ymgeisio

Sut i wneud cais drwy UCAS

UCAS yw’r Gwasanaeth Derbyniadau i Brifysgolion a Cholegau

Mae pob cais i’r brifysgol yn cael ei brosesu drwy UCAS ac yna’n cael ei drosglwyddo i’r prifysgolion a restrwyd.

Gall myfyrwyr wneud cais am hyd at bum cwrs.

Ar gyfer Meddygaeth, Deintyddiaeth a chyrsiau Milfeddygol dim ond pedwar cwrs caiff myfyrwyr restru.

Mae’r ffurflen gais i’w chael ar wefan UCAS, o dan ‘Apply’. Y dyddiad cau ar gyfer Prifysgolion Rhydychen a Chaergrawnt a chyrsiau Meddygaeth, Deintyddiaeth a Milfeddygaeth ydy 15 Hydref.

Ar gyfer pob cwrs arall y dyddiad cau ydy 15 Ionawr.

Datganiad Personol

Y Datganiad Personol yw’r rhan o’r ffurflen gais sy’n gofyn am fwyaf o waith.

Cewch ddefnyddio dim ond 47 o linellau neu 500–550 o eiriau i egluro pam yr ydych am astudio’r cwrs, a’r sgiliau sydd gennych sy’n hanfodol ar gyfer astudio yn y brifysgol.

I ysgrifennu datganiad personol llwyddiannus mae’n rhaid i chi fod â dealltwriaeth dda am y cwrs a’i gynnwys. Cofiwch mai dim ond un datganiad personol rydych yn ei hysgrifennu ar gyfer eich pum dewis.

Gwnewch yn siwr bod y cyrsiau yn debyg, os nad yw yr un fath, a gwnewch yn siŵr nad ydych yn sôn am gwrs neu brifysgol penodol.

Darllenwch ein cyngor ar ysgrifennu datganiad personol llwyddianus neu gwyliwch ein fideos.

Ar ôl gwneud cais

Gallwch gadw llygaid ar eich cais drwy system UCAS ‘Track’. Bydd cynigion gan brifysgolion yn ymddangos ar Track a gallwch dderbyn neu wrthod cynnig.

Rhaid i chi fod wedi derbyn atebion gan bob prifysgol cyn y gallwch ymateb. Mae dau fath o ymateb – derbyn pendant (firm acceptance) a derbyn wrth gefn (insurance acceptance). Fel arfer mae myfyrwyr yn ymateb ar ddechrau mis Mai.

Ansicr am eich camau nesaf?

Ewch i'n gwefan Paratoi ar gyfer y Brifysgol am wybodaeth pellach ynglŷn a sut i wneud cais.

 

Mwy o Wybodaeth

Cysylltwch â ni

Ffôn: 01248 388620
E-bost: gwyddoraumeddygol@bangor.ac.uk 

Astudio ym Mangor

Gwobr Aur i Brifysgol Bangor

Mae Prifysgol Bangor wedi ennill Gwobr Aur, y raddfa uchaf posibl, yn y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu cenedlaethol (FfRhA). Prifysgol Bangor yw'r unig brifysgol yng Nghymru i ennill y safon hon. Cynhaliwyd yr asesiad FfRhA i ystyriaeth Ansawdd Addysgu, Amgylchedd Dysgu a Chanlyniadau Myfyrwyr a Budd Addysgol. Barnodd y Panel TEF bod Prifysgol Bangor yn  darparu addysgu, dysgu a chanlyniadau rhagorol yn gyson i’w myfyrwyr. Maent o’r ansawdd orau a geir yn y DU.

Ymysg yr 10 uchaf

Yn ôl yr Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr (ACM) mae Bangor ymsyg y 10 prifysgol uchaf yn y DU o ran boddhad myfyrwyr. Mae hyn yn adlewyrchu ffocws y Brifysgol ar brofiad myfyrwyr.

Ystod eang o gyrsiau

Rydym yn cynnig cannoedd o gyrsiau ar draws y celfyddydau a’r gwyddorau. Rydym yn ymfalchïo yn ansawdd ein haddysgu a’n cyrsiau a darlithwyr wedi cael eu graddio yn y 10 uchaf yn y wlad (Gwobrau WhatUni? 2018).

Mwynhau profiad prifysgol sydd ymhlith y gorau yn y DU

Mae’r llety wedi’i warantu, cymorth i fyfyrwyr, costau byw isel a lleoliad syfrdanol i gyd yn cyfrannu tuag at hyn.

Gwnewch y mwyaf o’ch amser yma gydag aelodaeth am ddim o’n clybiau a chymdeithasau myfyrwyr. Manteiswch ar ein rhaglen profiad rhyngwladol a chymerwch ran yng Ngwobr Cyflogadwyedd Bangor sy’n cynnig profiadau i gyfaethogi eich cyfnod yn y Brifysgol.

Mae ein clybiau a chymdeithasau wedi eu henwi'r gorau ym Mhrydain yng ngwobrau WhatUni 2019!

Lleoliad heb ei ail

Astudiwch yn un o’r llefydd gorau yn y DU i fod yn fyfyriwr. Mae lleoliad Bangor – yn agos at y mynyddoedd a’r môr - wedi cael ei ddisgrifio fel ‘y lleoliad prifysgol gorau yn y DU’. Bangor yw'r lle mwyaf fforddiadwy yn y DU i fod yn fyfyriwr (TotalMoney 2019).

Buddsoddiad mewn cyfleusterau

Mae buddsoddiad parhaus mewn cyfleusterau a gwasanaethau. Mae ein datblygiadau diweddar yn cynnwys canolfan Pontio, llety i fyfyrwyr ym Mhentref y Santes Fair ac ail-ddatblygiad prif ganolfan chwaraeon y Brifysgol, Canolfan Brailsford.

Sicrwydd o lety

Rydym yn gwarantu llety i fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf sy'n gwneud cais cyn y dyddiad cau ac yn nodi Bangor fel eu Dewis Cadarn. Cafodd ein llety ei enwi'r gorau ym Mhrydain yng ngwobrau WhatUni 2018.

Profiad Myfyrwyr Bangor

Cyrsiau Cysylltiedig

Camau Nesaf