Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Proffil Staff o Emma Pritchard

Emma Pritchard
Enw
Emma Pritchard
Swydd
Swyddog Marchnata Digidol a'r We
E-bost
emma.pritchard@bangor.ac.uk
Ffôn
01248 388564
Lleoliad
Stryd y Deon

Mae fy nghyfrifoldebau yn cynnwys:

  • Creu, cynnal a diweddaru cynnwys dwyieithog ar gyfer tudalennau gwe y Brifysgol sydd wedi eu hanelu at ddarpar fyfyrwyr
  • Sefydlu gwefannau arbennig ar gyfer ymgyrchoedd marchnata a recriwtio
  • Cydweithio gyda myfyrwyr, staff a mudiadau allanol i ddarparu cynnwys megis newyddion, proffiliau ac erthyglau
  • Datblygu syniadau, ffilmio a golygu fideos ar gyfer tudalennau BangorTV y Brifysgol, sianel YouTube Prifysgol Bangor, sianel YouTube Bangor University a chyfryngau cymdeithasol eraill
  • Creu cyflwyniadau amlgyfrwng ar gyfer digwyddiadau'r Brifysgol, megis Diwrnodau Agored ac Eisteddfodau.
  • Cydweithio gydag eraill i ddatblygu syniadau ar gyfer hysbysebion ac ymgyrchoedd marchnata digidol.
  • Cydweithio gyda staff yn yr Ysgolion Academaidd ac adrannau gwasanaethau sy’n gysylltiedig â recriwtio myfyrwyr, i gynnal a diweddaru eu gwefannau unigol