Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Rhaglen Dawn a Chyfle (TOP)

Yn unol â thargedau Llywodraeth Cynulliad Cymru, nôd TOP yw ehangu cyfranogiad mewn Addysg Uwch.

Mae TOP Bangor yn weithredol mewn ysgolion ledled gogledd Cymru gyda dros 2,000 o ddisgyblion Blwyddyn 9, 10 ac 11 yn cymryd rhan mewn rhaglen gynhwysfawr o weithgareddau. Y nôd yw eu galluogi i anelu'n uwch a chodi eu hymwybyddiaeth o addysg uwch.

Am fanylion pellach ar y Rhaglen Dawn a Chyfle Bangor, ebostiwch Manon Owain neu ffoniwch 01248 383536