Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cyfryngau Marchnata

Mae’r tîm Cyfryngau Marchnata o fewn Cysylltiadau Corfforaethol a Marchnata yn delio gyda chyhoeddiadau, rheoli cysylltiadau cwsmeriaid, datblygu gwefannau, cynnal presenoldeb ar-lein yn ogystal â gweithgareddau electronig a marchnata amlgyfrwng eraill.

Gwasanaethau Tîm y We

Mae Tîm y We yn dîm integredig sy’n denu staff o fewn Gwasanaethau Technoleg Gwybodaeth a Chysylltiadau Corfforaethol a Marchnata.

Mae’r tîm yn gyfrifol am:

  • greu a datblygu cynnwys ar gyfer gwefan Prifysgol Bangor
  • cynnal a chefnogi datblygiad gwefannau ysgolion academaidd, colegau a chanolfannau gwasanaeth drwy’r cynllun Webchanges
  • diweddaru, cynnal a chreu fideos ar gyfer presenoldeb swyddogol y Brifysgol ar Youtube, Instagram, Snapchat, Twitter a Facebook.

Gall tîm y we eich helpu drwy:

  • ddatblygu proffiliau myfyrwyr
  • ysgrifennu straeon newyddion am fyfyrwyr
  • greu fideos hyrwyddol ar gyfer ein safle llwyddiannus BangorTV
  • gynnig cefnogaeth ar gyfer cynlluniau cyfathrebu electronig sydd yn cefnogi canllawiau ymarfer da sydd wedi eu datblygu o fewn yr Uned Recriwtio Myfyrwyr.

Os ydych yn rhan o’r Brifysgol gallwn gynnig cyngor a gwasanaethau ymarferol eraill i gefnogi datblygiad eich presenoldeb ar-lein, a darparu gwasanaeth sydd yn eich galluogi chi i ganolbwyntio ar bryderon allweddol.

Am fwy o wybodaeth am Dîm y We neu i wneud cais am newidiadau i’ch gwefan prifysgol, cysylltwch â webchanges@bangor.ac.uk,

Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid (CRM)

Mae’r tîm Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid yn dîm integredig sy’n cynnwys staff o’r Gwasanaethau Technoleg Gwybodaeth a Chysylltiadau Corfforaethol a Marchnata.

Mae'r Tîm Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid yn gyfrifol am ddatblygu cynlluniau cyfathrebu sy'n cael eu gweithredu drwy system Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid y Brifysgol. Mae'r system yn galluogi i'r tîm segmentu marchnadoedd a datblygu cyfathrebiadau penodol sydd wedi eu targedu, gyda'r nod o gynyddu cyfraddau recriwtio a throi ceisiadau'n dderbyniadau pendant.

Cyhoeddiadau

Mae'r Adran Farchnata yn paratoi a chynhyrchu amrywiaeth o gyhoeddiadau sydd wedi ei anelu at ddarpar fyfyrwyr ac ymgeiswyr sy'n cynnwys y prospectws ar gyfer israddedigion, y llyfryn ôl-raddedigion a thaflenni adrannol. Rydym hefyd yn cyfrannu at amrywiaeth o gyhoeddiadau a gwefannau allanol.

Prospectws

E-bamffledi eraill