Modiwlau cwrs W3BG | MMUS/MUSP
MMus Performance

Modiwlau Blwyddyn 1

Modiwlau Gorfodol

credyd allan o:

  • WXT-4011: Part II Submission (60) (Semester 3)
    The Part Two module of the MA or MMus consists of a single project of a scope and scale that a student may reasonably expect to completed after four to five months of full-time, independent, supervised study. It should demonstrate advanced knowledge and study in the field, and should incorporate some level of individuality in terms of thought and approach. It will normally be undertaken in the main study area chosen for Part One, and may take the form of either (i) a dissertation or equivalent prose study, (ii) a portfolio of compositions, (iii) an edition with commentary or (iv) a public recital, depending on the student's main area of specialism. The scope and content of the project will be guided by the supervisor(s), and should follow the plan submitted in the module 'Preparing for the Part Two project'.
    neu
    WXC-4011: Cyflwyniad Project Rhan II (60) (Semester 3)
    Mae Rhan Dau rhaglen yr MA neu'r MMus yn cynnwys project unigol ar rychwant a graddfa y byddai disgwyl rhesymol i'w gwblhau wedi 4 neu 5 mis o astudiaeth annibynnol, lawn-amser dan arolygiaeth. Dylai ddangos gwybodaeth ac astudiaeth uwch yn y maes, gan ymgorffori hefyd ryw lefel o waith gwreiddiol o ran meddwl a dull. Fel rheol, cynhelir y project yn y prif faes astudiaeth a ddewiswyd ar gyfer Rhan Un, a gall fod ar ffurf naill ai (i) traethawd hir neu astudiaeth ryddieithol gyfatebol, (ii) portffolio o gyfansoddiadau, (iii) argraffiad gyda sylwebaeth, neu (iv) ddatganiad cyhoeddus, yn ôl prif faes arbenigedd y myfyriwr. Yr arolygwr/arolygwyr fydd yn rhoi cyfarwyddyd ar rychwant a chynnwys y project, a ddylai ddilyn y cynllun a gyflwynwyd yn y modiwl 'Paratoi ar gyfer y Project Rhan Dau'.

Modiwlau Opsiynol

120 credyd allan o: