Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Rhagor o lwc dda i fyfyriwr PhD ysgrifennu creadigol

Mae un o awduron mwyaf poblogaidd yr India, sydd hefyd yn fyfyriwr PhD ysgrifennu creadigol ym Mhrifysgol Bangor, wedi rhyddhau ei lyfr ffeithiol cyntaf.

Mae 13 Steps to Bloody Good Luck yn dilyn ymgais Ashwin Sanghi i ganfod a yw lwc yn rhywbeth y mae rhai pobl wedi cael eu bendithio gydag ef, neu'n ddawn y gellir ei ddysgu.

Trwy straeon difyr llawn gwybodaeth, hanesion am brofiadau personol a doethineb syml, mae Ashwin yn cynnig golwg newydd ar sut y gall pobl weithio tuag at fod yn lwcus. 

Rhoddodd y cyngor canlynol i fyfyrwyr ym Mhrifysgol Bangor ynglyn â sut i lwyddo mewn bywyd:

“Darllen, ysgrifennu a mathemateg oedd conglfeini addysg yn y gorffennol.  Y tri pheth pwysig yn awr yw cynyddu, adnabod ac ymateb," meddai

Mae'r llyfr yn dadlau y gallwch sicrhau bod eich lwc amgylchiadol, sef bod yn y lle iawn ar yr amser iawn, yn cael ei wella trwy gryfhau eich rhwydwaith o gysylltiadau.

"Os gallwn gael hyd i ffyrdd o gynyddu nifer y cyfleoedd a ddaw i'n rhan, eu hadnabod yn well ac ymateb iddynt yn fwy effeithiol, gall bob un ohonom fod yn fwy lwcus!"

Dywedodd er ei fod yn gweld ei hun yn ysgrifennu rhagor o lyfrau ffeithiol yn y dyfodol, ei "gariad cyntaf yw ffuglen".

"Dyma beth mae fy narllenwyr craidd yn ei hoffi. Ni allaf fyth grwydro oddi wrth hynny," meddai

"Ond byddaf yn ceisio ategu fy ngwaith ffuglen gydag ychydig o weithiau ffeithiol, ac efallai, colofnau mewn papurau newydd neu gylchgronau.

"Mae yna lawer o syniadau a chysyniadau rwyf eisiau eu harchwilio ond nid ydynt yn addas i'r genre ffuglen. Yn y dyfodol dwi'n gweld fy hun yn symud yn ôl ac ymlaen rhwng gwaith ffuglen a ffeithiol."

Llyfr poblogaidd

Roedd rhagor o newyddion da i Ashwin gan fod ei nofel Private India, a ysgrifennodd ar y cyd â’r awdur James Patterson ac a lansiwyd yn y DU a'r Unol Daleithiau, wedi dringo'n gyflym i fyny'r rhestri o lyfrau poblogaidd.

Lansiwyd Private India yn y DU fel llyfr clawr caled ym mis Medi 2014 ac roedd yn #5 ar restr llyfrau poblogaidd y Sunday Times.

Yn fwyaf diweddar lansiwyd y llyfr i'r farchnad clawr papur yn America ym mis Tachwedd, ac aeth y llyfr i rif  #6 ar restr llyfrau poblogaidd y New York Times ac roedd ar safle #4 yn y Publisher's Weekly.

Dywedodd er bod ysgrifennu llyfr ar eich pen eich yn haws, bu gweithio gyda James Patterson yn brofiad gwerth chweil.

"Mae’n llawer haws ganu ar eich pen eich hun nag mewn côr. Mewn côr mae'n rhaid i bob aelod daro'r union nodau sydd eu hangen i greu harmoni," meddai.

"Mae hynny'n cyfleu sut beth yw ysgrifennu ar y cyd. Ond roedd gweithio gydag awdur medrus fel James Patterson sydd wedi ysgrifennu toreth o nofelau cyffrous yn gyfle gwych i ddysgu."

Yn ogystal ag ysgrifennu llyfrau, mae Ashwin hefyd yn gyfarwyddwr y grwp o gwmnïau  M. K. Sanghi, sydd â buddiannau busnes mewn datblygu tai, ceir, gweithgynhyrchu a pheirianneg. 

Dyddiad cyhoeddi: 8 Rhagfyr 2014