Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Ymwelydd o Dŷ'r Cyffredin yn dysgu mwy am Ymchwil Bangor

Ddydd Gwener 15 Chwefror, ymwelodd Dr Rhiannon Williams, Arbenigwr Materion Cymru Tŷ'r Cyffredin, â Phrifysgol Bangor a bu'n annerch cynulleidfa eang o academyddion ac ymchwilwyr. Rôl Dr Williams yw cydlynu casglu a chyflwyno tystiolaeth i Bwyllgor Dethol Materion Cymru.Dr Rhiannon Williams (3ydd o'r chwith), Arbenigwr Materion Cymreig yn Nhŷ'r Cyffredin, gyda staff impact Prifysgol BangorDr Rhiannon Williams (3ydd o'r chwith), Arbenigwr Materion Cymreig yn Nhŷ'r Cyffredin, gyda staff impact Prifysgol Bangor

Yn y digwyddiad hwn a drefnwyd gan Goleg y Celfyddydau, Dyniaethau a Busnes ac a ariannwyd gyda nawdd gan Gyfrif Cyflymu Effaith y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol rhoes y Dr Williams gyflwyniad ynghylch strwythurau craffu a llunio polisi.

Dywedodd yr Athro Nathan Abrams (Cyfarwyddwr Effaith, Coleg y Celfyddydau, Dyniaethau a Busnes) "Roedd hwn yn ddigwyddiad ardderchog a oedd yn dangos pa mor hawdd yw hi i ymchwilwyr o'r celfyddydau, y dyniaethau, y busnes a'r gyfraith ymgysylltu â'r senedd. Rwy'n annog pawb i ddysgu ohono."

Yn ystod sesiwn y prynhawn, bu nifer o academyddion, gan gynnwys cydweithwyr o Goleg y Gwyddorau Dynol a Choleg y Gwyddorau Amgylcheddol a Pheirianneg, yn rhoi trosolwg o'r projectau cyfredol. Wedi hynny, cawsant adborth gwerthfawr gan y Dr Williams ynglŷn â chyflwyno ymchwil i'r senedd.

"Roedd y digwyddiad yn ddiddorol iawn ac yn ddefnyddiol iawn. Braf oedd gweld amrywiaeth ymchwil Prifysgol Bangor," meddai Dr Williams.

Roedd yn gyfle gwych i academyddion Bangor ddeall sut mae mynd ati i sicrhau'r effaith fwyaf i'w hymchwil nhw, ac mi wnaeth pawb a oedd yn bresennol  ddysgu llawer iawn o'r sesiwn. "Hoffem ddiolch i Dr Rhiannon Williams am ei hymweliad ac i Gyfrif Cyflymu Effaith yr ESRC am wneud y digwyddiad hwn yn bosibl", meddai'r Athro Nathan Abrams. Aeth rhagddo gan ddweud, "bydd yr wybodaeth a'r adborth a gafodd ein cydweithwyr yn siŵr o helpu i ddod ag ymchwil arloesol Prifysgol Bangor i sylw'r gwneuthurwyr polisi yn Llundain a Chaerdydd."

Mae hwn yn un o nifer o ddigwyddiadau sy'n ymwneud ag ymchwil a drefnir ar ran y staff sy'n cynnal ymchwil ym Mhrifysgol Bangor. Am y newyddion a'r digwyddiadau diweddaraf, gweler ein tudalennau ymchwil:

https://www.bangor.ac.uk/research-support/researcher-development/programme/2019-02

Dyddiad cyhoeddi: 6 Mawrth 2019