Gofynion Derbyn ar gyfer Cyrsiau Ôl-radd trwy Ddysgu

Gofynion Derbyn  – Cerddoriaeth

Mae’r Ysgol Cerddoriaeth yn cymryd y drefn dderbyn yn llwyr o ddifrif. Bydd aelod o’r staff yn barnu pob cais yn unigol. Yn ystod y broses hon, efallai y gofynnir i ymgeiswyr gyflwyno deunydd ategol (clyweliad/ recordiad, traethawd enghreifftiol, portffolio o gyfansoddiadau). Pwrpas hyn yw sicrhau bod yr holl ymgeiswyr a ddewisir â’r  gallu i gwblhau’r cwrs yn llwyddiannus.

Rhaglenni Ôl-radd trwy Ddysgu (Cerddoriaeth)

PG Dip / PG Cert

 1. Gradd gyntaf ar safon Brydeinig Baglor:
  2(i) neu gymhwyster cyfatebol
  Mewn achosion eithriadol, efallai y byddwn yn ystyried ymgeiswyr â 2(ii).
 2. Medrusrwydd yn y Saesneg (i’r rhai nad yw’r Gymraeg na’r Saesneg yn iaith frodorol iddynt):
  Canlyniad IELTS cyffredinol o 6.5 heb unrhyw sgôr unigol islaw 6.0.
 3. Bydd yn rhaid i berfformwyr gael clyweliad neu, fel arall, gyflwyno perfformiad diweddar ar fideo, heb ei olygu, yn cynnwys repertoire gwrthgyferbyniol (25 munud).
 4. Efallai y gofynnir i gerddoregwyr neu gyfansoddwyr gyflwyno enghreifftiau o’u gwaith.

Sylwch: Efallai y caiff ymgeiswyr eu huwchraddio i’r lefel nesaf (h.y. o PG Cert i PG Dip neu o PG Dip i MA/MMus) oherwydd perfformiad cryf yn Semester 1.

MA / MMus

 1. Gradd gyntaf ar safon Brydeinig Baglor:
  2(i) neu gymhwyster cyfatebol
 2. Medrusrwydd yn y Saesneg (i’r rhai nad yw’r Gymraeg na’r Saesneg yn iaith frodorol iddynt):
  Canlyniad IELTS cyffredinol o 6.0 heb unrhyw sgôr unigol islaw 5.5.
 3. Bydd yn rhaid i berfformwyr gael clyweliad neu, fel arall, gyflwyno perfformiad diweddar ar fideo, heb ei olygu, yn cynnwys repertoire gwrthgyferbyniol (25-30 munud).
 4. Efallai y gofynnir i gerddoregwyr neu gyfansoddwyr gyflwyno enghreifftiau o’u gwaith.

Rhaglenni Ymchwil Ôl-radd

MA/MMus Res

 1. Gradd gyntaf ar safon Brydeinig Baglor:
  fel rheol, gradd ddosbarth cyntaf, neu gyfwerth
 2. Medrusrwydd yn y Saesneg (i’r rhai nad yw’r Gymraeg na’r Saesneg yn iaith frodorol iddynt):
  Canlyniad IELTS cyffredinol o 6.5 heb unrhyw sgôr unigol islaw 6.0.
 3. Cynnig project, yn briodol i hyd ac i lefel academaidd y cwrs.
 4. Bydd yn rhaid i berfformwyr gael clyweliad neu, fel arall, gyflwyno perfformiad diweddar ar fideo, heb ei olygu, yn cynnwys repertoire gwrthgyferbyniol (30-40 munud).
 5. Efallai y gofynnir i gerddoregwyr neu gyfansoddwyr gyflwyno enghreifftiau o’u gwaith.

MPhil / PHD

 1. Gradd ar safon Brydeinig Meistr:
  fel rheol teilyngdod neu gyfwerth
 2. Medrusrwydd yn y Saesneg (i’r rhai nad yw’r Gymraeg na’r Saesneg yn iaith frodorol iddynt):
  Canlyniad IELTS cyffredinol o 6.5 heb unrhyw sgôr unigol islaw 6.0.
 3. Cynnig project, yn briodol i hyd ac i lefel academaidd y cwrs.
 4. Bydd yn rhaid i berfformwyr gael clyweliad neu, fel arall, gyflwyno perfformiad diweddar ar fideo, heb ei olygu, yn cynnwys repertoire gwrthgyferbyniol (45-60 munud).
 5. Efallai y gofynnir i gerddoregwyr neu gyfansoddwyr gyflwyno enghreifftiau o’u gwaith.