Coronavirus (Covid-19) Information

Module WXC-3275:
Traethawd: Cerdd yn y Gymuned

Module Facts

Run by School of Music and Media

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 1 & 2

Organiser: Dr Gwawr Ifan

Overall aims and purpose

Mae’r traethawd hir yn ddarn annibynnol o ysgrifennu, â 6000-8000 o eiriau, ar gyfer 20 credyd, ar bwnc o ddewis yr ymgeisydd, gan ymgynghori ag aelod o’r staff, a chyda chymeradwyaeth y Bwrdd Arholwyr. Mae’r dewis a’r cymeradwyo yn digwydd yn nhymor yr haf sy’n union o flaen Blwyddyn 3. Dylai’r gwaith ysgrifennu roi ystyriaeth i ymchwil berthnasol flaenorol, ond dangos gwreiddioldeb o ran dull ac ymresymiad. Rhoddir credyd am ansawdd syniadau, eglurder ymresymiad a chyflwyniad, addasrwydd llyfryddiaeth, a cheinder y cyflwyniad.

Course content

Mae'r traethawd hir mewn Cerddoriaeth yn y Gymuned yn ddarn annibynnol o ysgrifennu yn canolbwyntio ar faes o gerddoriaeth yn y gymuned . Gall fod yn yr unig traethawd hir ydych yn ysgrifennu , neu gall fod yn ail draethawd hir mewn ardal gyferbyniol i'ch prif traethawd hir. Efallai y bydd y traethawd hir mewn Cerddoriaeth yn y Gymuned yn astudiaeth hunan -gynhaliol yn canolbwyntio ar bwnc penodol ( fel agwedd ar therapi cerddoriaeth ) , neu fe all gynnwys elfen ymarferol , megis ymchwil i'r farchnad a wnaed ar ran Canolfan y Celfyddydau, neu Ŵyl , gyda golwg ar gynhyrchu cyfres o argymhellion ar bolisi. Mewn llawer o achosion , bydd y prosiect yn dilyn ymlaen o'r medrau a ddysgwyd neu brosiectau ar raddfa fach a gynhaliwyd yn ystod un o'r modiwlau rhagofynnol ( Gweinyddu'r Celfyddydau a / neu Gerddoriaeth yn y Gymuned) . Bydd y pwnc yn cael eu dewis gan y myfyriwr mewn ymgynghoriad ag aelod o staff ac a gymeradwywyd gan y Bwrdd Arholwyr yn y modd arferol. Mae'r dewis a chymeradwyo yn digwydd yn nhymor yr haf yn union cyn Blwyddyn 3 . Dylai'r ysgrifennu gymryd i ystyriaeth ymchwil perthnasol blaenorol a chyfredol ond dangos gwreiddioldeb meddwl o ran dull ac ymresymiad . Bydd credyd yn cael ei roi am ansawdd syniadau, eglurder a rhesymeg y ddadl a chyflwyniad , addasrwydd llyfryddiaeth, a cheinder y cyflwyniad .

Assessment Criteria

threshold

Y mae'r gwaith yn arddangos peth dealltwriaeth a gwybodaeth am y pwnc gyda mynegiant gweddol deg, er ychydig yn gyfyng, o syniadau. Meddir ar ymwybyddiaeth gyfyng o ran pynciau a gallu syml o syniadaeth gysyniadaol.

good

Y mae'r gwaith yn arddangos dealltwriaeth dda o'r pwnc gyda mynegiant safonol o syniadau. Meddir ar ymwybyddiaeth dda o bynciau ynghyd â gallu deallusol craff.

excellent

Y mae'r gwaith yn dangos dealltwriaeth drylwyr o'r pwnc gyda thystiolaeth o ymchwil pellach, syniadaeth ehangach a gwreididiol gyda'r mynegiant yn rhagorol.

Learning outcomes

 1. Erbyn diwedd y cwrs, bydd y myfyrwyr yn gallu arddangos medrau aeddfed o ran holi annibynnol a chyson.

 2. Erbyn diwedd y cwrs, bydd y myfyrwyr yn gallu gwerthuso’n feirniadol ryw agwedd ar gerddoriaeth yn y gymuned /Gwella eu medrau o ran ymdrin â materion sy'n gysylltiedig â cherddoriaeth yn y gymuned.

 3. Erbyn diwedd y cwrs, bydd y myfyrwyr yn gallu defnyddio eu sgiliau ymchwil drwy chwilio am ddeunydd ysgolheigaidd sylfaenol ac eilaidd a'i ddefnyddio.

 4. Erbyn diwedd y cwrs, bydd y myfyrwyr yn gallu arddangos medrau cyfathrebu o safon uchel.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
INDIVIDUAL PRESENTATION Cyflwyniad

Mae'r holl fanylion am ofynion y cyflwyniad wedi eu cynnwys yn llawlyfr y modiwl.

20
DISSERTATION Traethawd hir

Darperir yr holl fanylion am ofynion y traethawd hir yn llawlyfr y modiwl.

80

Teaching and Learning Strategy

Hours
Individual Project 196
Tutorial

Bydd pob myfyriwr yn cael goruchwyliwr a fydd yn trefnu goruchwyliaeth hyd at gyfanswm o 4 awr; mae'r rhain yn amlach ar ddechrau ac ar ddiwedd y cyfnod astudio. Cyfrifoldeb y myfyriwr yw trefnu goruchwyliaeth. Fyfyrwyr sy'n cymryd dim ond Traethawd Hir mewn Cerddoriaeth yn y Gymuned yn cael eu hannog i fynychu seminarau grŵp a drefnwyd ar gyfer myfyrwyr traethawd hir arall sy'n cymryd WXM3276 a WXM3277

4

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Management - Able to utilise, coordinate and control resources (human, physical and/or financial)
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others
 • Leadership - Able to lead and manage, develop action plans and objectives, offer guidance and direction to others, and cope with the related pressures such authority can result in

Subject specific skills

 • Intellectual skills specific to Music – contextual knowledge, cultural awareness, critical understanding, repertoire knowledge, curiosity, analytical demonstration
 • Intellectual skills shared with other disciplines – research and exploration, reasoning and logic, understanding, critical judgement, assimilation and application
 • Skills of communication and interaction – oral and written communication, public presentation, team-working and collaboration, awareness of professional protocols, sensitivity, ICT skills, etc.
 • Skills of personal management – self-motivation, self-critical awareness, independence, entrepreneurship and employment skills, time management and reliability, organisation, etc.
 • Enhanced powers of imagination and creativity (4.17)

Resources

Resource implications for students

Os yw'n berthnasol i'r prosiect, y myfyriwr fydd yn gyfrifol am - drefnu Gwiriad Swyddfa Cofnodion Troseddol (DBS) - dalu costau teithio i/o leoliad y prosiect.

Talis Reading list

http://readinglists.bangor.ac.uk/modules/wxc-3275.html

Pre- and Co-requisite Modules

Courses including this module

Compulsory in courses: