Gwybodaeth am yr Ysgol Cerddoriaeth

Rhagoriaeth academaidd

Mae gennym draddodiad hir o ragoriaeth academaidd a llwyddodd yr Ysgol Gerdd i ennill y radd uchaf o 5 yn yr Asesiad Ymchwil mwyaf diweddar sy’n cadarnhau bod ein sefydliad ymchwil gyda’r gorau trwy’r byd. Hefyd, derbyniodd yr Ysgol Gerdd radd ‘Rhagorol’ am ansawdd ei dysgu.

Rydym yn cynnig nifer eang o gyrsiau sy’n rhoi’r cyfle i chi astudio’r pwnc ar lefel academaidd, creadigol ac ymarferol a fydd yn datblygu’ch medrau ar gyfer gwaith neu astudiaeth bellach mewn cerddoriaeth. Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o ddewisiadau sy’n eich galluogi i lunio’ch cwrs gradd i adlewyrchu eich diddordebau a'ch cryfderau chi. Rydym hefyd yn astudio cerddoriaeth Gymreig, a lleolir Archif Cerddoriaeth Draddodiadol Cymru yn yr Ysgol sy’n cynnwys casgliad o dros 300 o offerynnau o ddiwylliannau byd-eang a llyfrgell arbennig o recordiadau.

Mae ein cyfres o gyngherddau yn un o'r rhai mwyaf eang ac amrywiol mewn unrhyw brifysgol ym Mhrydain. Mae'n cynnwys datganiadau gan ein hensemble ein hunain (Triawd Piano Bohemia) ac mae ei aelodau yn helpu gyda gwaith dysgu yn yr Ysgol ac yn cynnal dosbarthiadau meistr. Cynhelir cyngherddau o gerddoriaeth electroacwstig gan Electroacwsteg Cymru sydd wedi’i leoli yn yr Ysgol. Mae gennym hefyd gysylltiadau â'r BBC a bydd Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC yn ymweld yn aml â'r Brifysgol. Mae tocynnau tymor ar gael i fyfyrwyr am bris rhesymol iawn.

Mae'r staff addysgu cymharol niferus ynghyd â chynorthwywyr dysgu â gradd a mwy na 30 o athrawon offerynnol a lleisiol, yn ein galluogi i addysgu yn ein meysydd arbenigol amrywiol, ond eto yn ein galluogi i gyflwyno darpariaeth eang eithriadol o bynciau. Mae nifer o'n staff wedi gwneud ymchwil ar lefel ryngwladol ac mae eu gwaith yn cyfoethogi eich dysgu. Mae’r rhan fwyaf o’r dysgu yn cael ei wneud mewn grwpiau bychan, sy’n darparu amgylchedd cyffrous a chefnogol.