Y Gyfres Gyngherddau a’r Ŵyl Gerdd

Cerddoriaeth ym Mangor – Cyfres Cyngherddau’r Brifysgol

Pontio yw prif ganolbwynt perfformio cerddoriaeth ym Mangor. Ar un llaw, mae’n gyfle i gerddorfeydd, corau ac ensembles yr Ysgol Cerddoriaeth berfformio yn y naill neu’r llall o’r ddwy neuadd gyngerdd bwrpasol, gan ganiatáu ar yr un pryd i fyfyrwyr, staff ac aelodau’r cyhoedd fwynhau cerddoriaeth gan rai o’r perfformwyr uchaf eu parch yn y proffesiwn, megis Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC, a Phedwarawd Llinynnol Allegri, ymysg eraill.

Gŵyl Gerdd Newydd Bangor

Mae Gŵyl Gerdd Newydd Bangor wedi ennill ei phriod le o fewn calendr y wlad o ran cerddoriaeth newydd ac arbrofol. Sefydlwyd hi yn 2000 gan grŵp o fyfyrwyr ôl-raddedig ymroddgar, ynghyd â’i Gyfarwyddwr Artistig, Dr Guto Pryderi Puw. Mae’r ŵyl wedi llwyfannu perfformiadau cyntaf cerddoriaeth gan gyfansoddwyr megis Richard Barrett a John Metcalf, gan roi lle i ensembles megis Pedwarawd y Duke, Theatr Cerdd Cymru, Ensemble Cymru, Huw Warren, Iwan Llywelyn Jones a Phedwarawd Sacconi. Mae gwahanol uchafbwyntiau cerddorol yn cynnwys perfformiad o Poème Symphonique Ligeti ar gyfer 100 o fetronomau yn 2003 a pherfformiad gan fyfyrwyr cerddoriaeth o’r opera fyrraf yn y byd, sef The Sands of Time gan y cyfansoddwr Peter Reynolds o Gaerdydd yn 2006.