INTER/actions: Symposiwm ar Gerddoriaeth Electronig Ryngweithiol

INTER/actions: Symposiwm ar Gerddoriaeth Electronig Ryngweithiol
15/16 Mawrth, 2014 - Gan gydweithredu â Gŵyl Gerdd Newydd Bangor / Diaphonique  / Yamaha

 

Perfformwyr a Chyfansoddwyr sy’n cymryd rhan:

 • Patricia Alessandrini, cyfansoddwraig
 • Nick Collins, cyfansoddwr / piano
 • Richard Craig, ffliwt
 • John Croft, cyfansoddwr
 • Kasia Glowicka, cyfansoddwraig
 • Gilbert Nouno, cyfansoddwr
 • Clare Hammond, piano
 • Grégoire Lorieux, cyfansoddwr
 • Pascal Meyer, piano
 • Jan Panis, offerynnau electronig byw
 • Xenia Pestova, piano
 • Arlene Sierra, cyfansoddwraig
 • Kathleen Supové, piano
 • Seth Woods, cello

Mae INTER/actions yn symposiwm a gŵyl fach yn canolbwyntio ar berfformio a rhyngweithio ym maes cerddoriaeth electronig. Rydym yn darparu amgylchedd bywiog i gyfnewid syniadau newydd a chychwyn ar brojectau cydweithredol ar gyfer cyfansoddwyr, perfformwyr, artistiaid sain a thechnolegwyr sydd â diddordeb yng nghysyniad “perfformiad” ym myd cerddoriaeth electronig. Yn ogystal â rheoli â’r cyngherddau sydd wedi’u rhaglennu fel rhan o’r ŵyl, rydym wrthi’n edrych am gynigion ar gyfer darnau gweithdy a chyflwyniadau ar bapur.

Cyllid:

Bydd un fwrsariaeth rannol neu fwy ar gael ar gyfer cyfansoddwyr sydd wedi’u lleoli yn Ffrainc, Iwerddon neu’r DU tuag at deithio i weithdai a chostau llety, i’w cyllido’n rhannol gan Gronfa Ffrengig-Brydeinig Diaphonique ar gyfer Cerddoriaeth Gyfoes (darllenwch uchod).   Disgwylir i gyfansoddwyr a gyllidir wneud eu trefniadau eu hunain, a chânt ad-daliad rhannol ar ddiwedd yr ŵyl. Sylwch – nid oes cyllid ar gael ar gyfer sesiynau papur na sesiynau arddangos, fel sy’n safonol yn achos cynadleddau academaidd, er na fyddwn yn codi unrhyw daliadau cofrestru i’r rhai sy’n awyddus i fod yn bresennol, fel y bydd y digwyddiad yn fwy hygyrch; ni fydd tocynnau cyngerdd ar werth ond ar gyfer y gyngerdd a gynhelir gyda’r nos ar 15 Mawrth.

Diaphonique: cronfa i gerddoriaeth gyfoes Ffrengig-Brydeinig a gefnogir gan yr Institut Français, y SACEM, y Bureau export de la musique, y Cyngor Prydeinig a'r Ministère de la Culture et de la Communication

Pwyllgor artistig

 • Cyfarwyddwr artistig gwyliau – Xenia Pestova
 • Cadeirydd symposiwm – Andrew Lewis
 • Cyfarwyddwr rhaglennu – Patricia Alessandrini (Goldsmiths, University of London)
 • Cyfarwyddwr technegol– Richard Nelmes
 • Cydlynydd technegol – Richard Garrett
 •  Rheolwr cynhyrchu– Emma Hembry
 • Swyddog cyhoeddusrwydd– Francesca Reader
 • Cydlynydd sesiynau cyflwyno papurau- Matthias Wurtz
 • Cynorthwywr gweinyddol – Twila Bakker

New Music Bilennial Sponsors

Cyn Newyddion

Gŵyl INTER/actions yr Ysgol Cerddoriaeth yn ennill grant sylweddol gan sefydliad New Music Biennial y PRSNew Music Biennial