mwy o wybodaeth

Rhaid cyflwyno crynodebau erbyn 28 Chwefror 2011 i Elina Hamilton

INTERCONNECTIONS: Cynhaddledd Ôl-radd

Y Gwyddoniaeth, Celfyddyd a'r Ymarfer o Gerddoriaeth

Cynhadledd Ôl-radd

PRIFYSGOL BANGOR

6-7 Mai 2011

Siaradwr Gwadd : John Irving (Director of IMR)

Gweithdy: Daniel Müllensiefen (Goldsmiths, Prifysgol Llundain)

Bydd y Sefydliad Ymchwil Gerddorol yn cynnal cynhadledd hyfforddi sy’n uno myfyrwyr cerddoriaeth ôl-raddedig fel y gallant ehangu ar ddisgyblaeth amlochrog astudiaethau cerddorol a’i harchwilio.  Mae INTERCONNECTIONS yn anelu at greu awyrgylch gyfeillgar ac adeiladol o fewn fframwaith ffurfiol lle gall myfyrwyr gyflwyno ymchwil a derbyn adborth beirniadol. Mae’r gynhadledd yn adeiladu ar lwyfan gydweithredol a rhyngddisgyblaethol y Sefydliad Ymchwil Gerddorol, gan roi cyfle i fyfyrwyr cerddoriaeth ddod i gysylltiad ag amrywiaeth o bynciau, ar yr un pryd â bod yn sylfaen ar gyfer creu cysylltiadau ag ôl-raddedigion eraill.

Galwad am Bapurau

Mae’r gynhadledd yn gwahodd yn gynnes fyfyrwyr ôl-raddedig yng nghyfnod cynnar eu hymchwil i gyflwyno cynigion mewn 150 o eiriau ar gyfer papur 20-munud ar unrhyw fath o ymchwil i gerddoriaeth o amrywiaeth eang o ddisgyblaethau o fewn astudiaethau cerddorol:
Cerddoreg Hanesyddol, Ethnogerddoreg, Dadansoddi a Theori, Ymarfer Perfformio, Seicoleg Cerddoriaeth, Niwrowyddorau, Gwyddorau Gwybyddol/ Cyfrifiadurol, Acwsteg, Athroniaeth, Cymdeithaseg, Estheteg, Astudiaethau Diwylliannol a Gender, Cerddoriaeth Boblogaidd, etc.

Rhaid cyflwyno crynodebau erbyn 28 Chwefror 2011 i elina.hamilton@bangor.ac.uk