Manylion Cyswllt i Ôl-raddedigion

Am fanylion pellach ar faterion ôl-raddedig, cysylltwch â

Mr Wyn Thomas
Cyfarwyddwr Astudiaethau Ôl-raddedig
Ffon: +44 (0)1248 382182
Ebost: w.thomas@bangor.ac.uk