Cyswllt:

Mr Wyn Thomas
Cyfarwyddwr Astudiaethau Graddedigion mewn Cerddoriaeth
w.thomas@bangor.ac.uk

Fframwaith Cyrsiau

Mathau a hyd y cyrsiau

Graddau trwy ddysgu

Mae ein rhaglenni ôl-radd trwy ddysgu wedi’u strwythuro o gwmpas graddau Meistr (MA a MMus). Mae’r rhain yn ymestyn dros 12 mis (rhan-amser, Medi – Medi) ac wedi’i rhannu’n ddwy: dau semester o astudiaeth trwy ddysgu (Rhan I, 120 o gredydau) a darn sylweddol o waith annibynnol, i’w gynhyrchu yn ystod yr haf (Rhan II, 120 o gredydau). Astudiaeth trwy ddysgu yn unig a geir yn y Dystysgrif a’r Diploma Ôl-radd; mae’r cwrs Tystysgrif yn ymestyn dros un semester a’r Diploma dros ddau.

Rhaglen

llawn-amser

rhan-amser

credydau

MA / MMus

12 mis

24-60 mis

180

Diploma Ôl-radd

9 mis

12-28 mis

120

Tystysgrfi Ôl-radd

4 mis

6-24 mis

60

Graddau ymchwil

Mae MPhil a PhD yn raddau ymchwil ac yn cael eu dyfarnu ar ôl arholiad ar thesis ymgeisydd, a lunnir wedi cyfnod o ymchwil.  

Meistr yn y Celfyddydau trwy Ymchwil (MA Res) 1 flwyddyn (llawn-amser) 2 flynedd (rhan-amser)
Meistr mewn Cerddoriaeth trwy Ymchwil (MMus Res)  1 flwyddyn (llawn-amser) 2 flynedd (rhan-amser)
Meistr mewn Athroniaeth (MPhil) 2 flynedd (llawn-amser) 3 blynedd (rhan-amser)
Doethur mewn Athroniaeth (PhD) 3 blynedd (llawn-amser) 5 mlynedd (rhan-amser)
Cyfnod Prawf:    1 flwyddyn (llawn-amser) 2 flynedd (rhan-amser)

Mae’r amseroedd uchod yn cyfateb i’r cyfnod cofrestru dechreuol. Ar ben hynny, gellir caniatáu blwyddyn ar gyfer ysgrifennu.

Rhaglen i Raddedigion

Rydym yn darparu cyfres o gyrsiau mewn medrau trosglwyddadwy er mwyn ehangu eich portffolio o fedrau ar y Rhaglen i Raddedigion. Os ydych yn cofrestru ar gyfer gradd uwch trwy ymchwil yn llawn-amser, a heb gael unrhyw hyfforddiant mewn methodoleg ymchwil na dilyn cwrs Meistr o’r blaen yn cynnwys elfennau methodoleg ymchwil, bydd disgwyl ichi gymryd y cyrsiau hyn yn ystod y 2 flynedd gyntaf ac ennill o leiaf 30 o gredydau. Os cronnwch 60 o gredydau, byddwch yn ennill Tystysgrif Cyrhaeddiad Ôl-radd.

Rydych yn cofrestru ar gyfer cyrsiau mewn medrau trosglwyddadwy ar ddechrau eich rhaglen radd, ar ôl ymgynghori â’ch goruchwyliwr ynglŷn â pha gyrsiau sydd fwyaf addas i chi. Bydd y cyrsiau a ddewiswch yn dibynnu i raddau helaeth iawn ar nodweddion y rhaglen ymchwil arfaethedig a hefyd ar y pynciau a wnaethoch ar gyfer gradd gyntaf (ac ar ôl hynny).

Ewch i’n tudalen i weld y cyrsiau mewn medrau trosglwyddadwy sydd ar gael i’r holl fyfyrwyr ymchwil.
Ceir hefyd ysgol haf fer, sef Cydnabod Potensial Academaidd: cyflwyno a chyhoeddi papurau academaidd a gwyddonol. Rydym yn argymell yn benodol eich bod yn dilyn y cwrs hwn ar ddiwedd eich blwyddyn olaf-ond-un.

Fforwm Tiwtoriaid ac Ôl-raddedigion

Bydd yr holl fyfyrwyr yn cael cymorth, cyngor ac arweiniad academaidd yn ystod y cwrs ôl-radd. Mae pob adran wedi penodi aelod o’r staff academaidd yn Uwch Tiwtor Ôl-radd.

Mae’r Fforwm Ôl-raddedigion yn gyfle i chi drafod eich barn. Mae’n gymdeithas o fyfyrwyr ôl-raddedig a sefydlwyd gyda chymorth y Brifysgol er mwyn rhoi llais i fynegi anghenion penodol myfyrwyr ymchwil. Mae pob adran yn y Brifysgol wedi’i chynrychioli ar y Fforwm sydd, yn ei dro, wedi’i gynrychioli ar y Pwyllgor Graddedigion, sef y corff sy’n gyfrifol am ddatblygu rhaglenni ymchwil.