Ymchwil Ar Yr Ymyl

Logo Ymchwil ar yr YmylCafodd y gyfres newydd hon o seminarau ei sefydlu yn Ionawr 2014, gyda’r bwriad o greu fforwm i aelodau staff a myfyrwyr ôl-raddedig yr Ysgol Cerdd gynnig eu hymchwil mewn fformat cryno. Mae pob seminar yn para am 30 munud, yn rhoi cyfle i siaradwyr grybwyll elfen benodol o’u gwaith diweddar. Mae’r pynciau a drafodwyd yn y seminarau diweddaraf wedi cynnwys hiraeth a cherddoriaeth jas yn Star Trek: The Next Generation; ffurf cylchdroadol Consierto Manuel de Falla; ystyr a chyd-destun gwaith Arnold Schoenberg, Pierrot Lunaire; a cherddoriaeth y band Britpop, Pulp.

Am ragor o wybodaeth, ebostiwch c.o.jones@bangor.ac.uk