Proffil o Andrew Lewis

Llun o Andrew Lewis
Enw
Andrew Lewis
Swydd
Athro
E-bost
a.p.lewis@bangor.ac.uk
Ffôn
01248 382188
Lleoliad
Prif Adeilad y Celfyddydau

 

 

 

 

 

Cefndir

Ganwyd Andrew Lewis ym 1963, yn Sutton-in-Ashfield, Swydd Nottingham, ac mae’n gyfansoddwr, yn bennaf o gerddoriaeth electroacwstig. Astudiodd gerddoriaeth yn Birmingham (Lloegr), gan raddio ym 1984, ac yna bu’n astudio cyfansoddi yno gyda Jonty Harrison, gan gwblhau doethuriaeth ym 1991. Roedd yn un o aelodau gwreiddiol BEAST (Theatr Sain Electroacwstig Birmingham), a thrwy gydol yr Wythdegau a dechrau’r Nawdegau, bu’n gweithio gyda hwy ar lawer o gyngherddau a digwyddiadau electroacwstig.

Ym 1993, ymunodd â staff yr Ysgol Cerddoriaeth ym Mhrifysgol Bangor, lle mae’n Athro, ac yn Gyfarwyddwr ar y Stiwdios Cerdd Electroacwstig. Mae hefyd yn cyfarwyddo Electroacwstig CYMRU, sy’n gweithredu fel canolbwynt ar gyfer creu a lledaenu cerddoriaeth electroacwstig yng Nghymru a’r tu hwnt.

Mae’n gweithio mewn amryw o gyfryngau, o gerddoriaeth electroacwstig ac acwsmatig hyd at weithiau ar gyfer offerynnau confensiynol (siambr, lleisiol, cerddorfaol) gyda neu heb electroneg.
             
Mae ei gerddoriaeth wedi ennill sawl gwobr, ynghyd â chanmoliaeth (PRS, Bourges, ‘Euphonie d’Or’, Prix Ars Electronica, Celfyddydau Electronig Stockholm, Radio Hwngari, Addysged gan Gyngor Celfyddydau Prydain, rownd derfynol cystadleuaeth Noroit, ARTS XXI Valencia, CIMESP) a pherfformir a darlledir ei waith mewn llawer o wledydd. Mae un disg finyl a chwe recordiad ar CD ar gael.

Gwefan Andrew Lewis

Addysgu

Cyfansoddi a Chyfansoddi Electroacwstig, avant-garde Ewropeaidd ôl-ryfel

Cyfrifoldebau

  • Cyfarwyddwr y Stiwdios
  • Pennaeth Cyfansoddi

Diddordebau Ymchwil

  • Cyfansoddi (yn enwedig cerddoriaeth electroacwstig ac acwsmatig)
  • Dadansoddi cerddoriaeth electroacwstig
  • Agweddau technegol ar greu a pherfformio cerddoriaeth electroacwstig

Prif gyhoeddiadau

Cyfansoddiadau Cerddorol

Straatmuziek, 2016, fl (alto fl), cl (bass cl), pno, electronics (8 min.)

Fern Hill, 2014, orchestra and electronics (15 min.)
Comisiwn: Dylan Thomas 100

Danses acousmatiques, (2007) cerddoriaeth acwsmatig (36 mun.)

Sona, (2006) ar gyfer ffliwt a phiano (c. 3 mun.)

Budo Variations, (2006) ar gyfer utgorn, offerynnau taro a phrosesu cyfrifiadurol byw (c. 9 mun.)
Comisiwn: duoContour

Benllech Shells, 2003, cerddoriaeth acwsmatig (8 mun.)

Llanddwyn Skies, 2003, cerddoriaeth acwsmatig (15 mun.)

Penmon Point, 2003, cerddoriaeth acwsmatig (16 mun.)

double (serenâd, 2002, 2 obo, 2 glarinét, 2 gorn baset, 2 fasŵn, 4 corn, basŵn dwbl (8 min.)
Comisiwn: Ensemble Cymru

double (fragment), 2001, 2 ffliwt, 2 obo, 2 glarinét (2 glarinét bas), corn, 2 biano, 2 ffidil, fiola, ’cello, gitâr fas (5 mun.)

Jeux d’ombres, 2000, ffliwt, obo, clarinét, basŵn, piano (14 mun.)
Comisiwn: Ensemble Cymru

Dawns, 2000, telyn a seiniau electroacwstig (8 mun.)
Comisiwn: Elinor Bennett, cyllid gan Gyngor Celfyddydau Cymru   
          
Tempo Reale, 1999 (diwygiwyd 2003), pedwarawd llinynnol (12 mun.)

CHROMA – Thema, 1999, ffl (ffliwt alto), obo, corn, trombôn, fiola a thelyn (2 fun.)

Cable Bay, 1999 (diwygiwyd 1999), cerddoriaeth acwsmatig (10 mun.)
Comisiwn: Institut International de Musique Electroacoustique, Bourges

Nunc Dimittis, 1998, côr bechgyn ac organ (4 mun.)

Cân, 1997, cerddoriaeth acwsmatig (12 mun.)
Comisiwn: Sonic Arts Network, dan nawdd Cyngor Celfyddydau Lloegr

Eclipse, 1996 (diwygiwyd 1998), cerddorfa fawr (14 mun.)

môr(G)wyn, 1996, cerddoriaeth acwsmatig (11 mun.)

Ascent, 1994 (diwygiwyd 1997), cerddoriaeth acwsmatig (12 mun.)
Comisiwn: BEAST, dan nawdd Celfyddydau Gorllewin Canolbarth Lloegr

Scherzo, 1992 (diwygiwyd 1993), cerddoriaeth acwsmatig (8 mun.)

PulseRates, 1992, cerddoriaeth acwsmatig, cyfansoddwyd gyda Jonty Harrison a Dan Roger, gyda deunydd ychwanegol gan Robert Dow ac Alistair MacDonald (BEAST Collective) (12 mun.)
Comisiwn: Cyngor Dinas Birmingham / Arts 2000

INT/ext, 1991, harpsicord a seiniau electroacwstig (14 mun.)
Comisiwn: Vivienne Spiteri, dan nawdd Cyngor Celfyddydau Prydain Fawr

Tracking, 1990, triawd piano (8 mun.)
Comisiwn:  Triawd Piano Mead

Changes, 1990, ffliwt, fiola a thelyn (11 mun.)

Time and Fire, 1990, cerddoriaeth acwsmatig (14 mun.)

A Cord of Three Strands... 1989, ffl, cl (cl bas), ’cello, pno, synth, cyfrifiadur a seiniau electronig byw (6 mun.)

Arrivals, 1987 (diwygiwyd 1989), cerddoriaeth acwsmatig (13 mun.)

MARanaTHA, 1987 (diw 1989 a 1991), pedwar llais chwyddedig a seiniau electronig byw (8 mun.)

Storm-song, 1987, piano a seiniau electroacwstig (14 mun.)
Comisiwn: Philip Mead, dan nawdd Celfyddydau’r Gogledd

Principles of Flight, 1986, shakuhachi a seiniau electroacwstig (10 mun.)
Comisiwn: Sonic Arts Network/Yoshikazu Iwamoto, dan nawdd Greater London Arts

Adagio, 1985, cerddoriaeth acwsmatig (15 mun.)

FM, 1985, theatr gerdd ar gyfer gitarydd unawdol (8 mun.)

Recordiadau

Sonnerie Aux Morts
‘Project One’, The Produkt Korps, (Phonodisc) PKLP 010
‘Project 91’,  Concrete, (CD) CPROD
Arrivals
‘Cultures Electroniques 4’, Le chant du monde, (CD) LDC 278049/50
Time and Fire
‘Cultures Electroniques 6’, Le chant du monde, (CD) LDC 278053/54
Ascent (fersiwn gwreiddiol 1994)
‘Digital Playgrounds’, ICMC 1995, (CD) PRCD 1600
Ascent (fersiwn diwygiedig 1997)
‘Cultures Electroniques 10’, Le chant du monde, (CD) LDC 278063/64
Cân
‘Prix International Noroit-Léonce Petitot’, 1997, (CD) Musidisk 247 982
Scherzo
‘Legacies: Gweithiau o BEAST’ Cyfrol 2, 2003, (CD) Sargasso SCD 28046
Penmon Point
CD gan V CIMESP, São Paulo, 2004, (CD) Studio PANaroma, Brasil

Perfformiadau a darllediadau

Hyd yma, cynhaliwyd mwy na 200 o berfformiadau, mewn 21 o wledydd (yn Ewrop, Gogledd a De America, Awstralasia a De-Ddwyrain Asia), yn cynnwys 15 yn Llundain. Cafwyd hefyd nifer o ddarllediadau yn y DU ac yn rhyngwladol.

Gwobrau rhyngwladol

Mae fy ngwaith wedi derbyn y gwobrau a’r anrhydeddau rhyngwladol isod, yn cychwyn â’r rhai diweddaraf.

2004       Wedi ennill ‘Euphonie d’Or’ am un o’r 10 gwaith mwyaf arwyddocaol yn ystod 10 mlynedd ddiwethaf cystadleuaeth Bourges, Ffrainc (Ascent)

2004       Cyfansoddwr gwadd, gŵyl ‘Rien à voir’, Montréal, Canada

2003       Dewisodd Syr Peter Maxwell Davies Tempo Reale (ar gyfer pedwarawd llinynnol) i’w berfformio ym 60fed flwyddyn y Gymdeithas er Hyrwyddo Cerddoriaeth Newydd

2003       Cyngherddau ym Mhrifysgolion Huddersfield a Bangor yn nodi fy mhen blwydd yn 40 oed  

2003      Gwobr Gyntaf, Concurso Internacional de Música Eletroacústica de São Paulo, (Penmon Point)

2002       Cyfansoddwr ar restr fer y Gymdeithas er Hyrwyddo Cerddoriaeth Newydd (Tempo Reale ar gyfer pedwarawd llinynnol)

2001      Gwobr Gyntaf, Concurso Internacional ART’S XXI, Valencia, Sbaen (Cable Bay)

1999       Enwebiad ar gyfer project New Voices y Ganolfan Wybodaeth am Gerddoriaeth Brydeinig

1999       Cyfansoddwr ar restr fer y Gymdeithas er Hyrwyddo Cerddoriaeth Newydd (Eclipse ar gyfer cerddorfa)

1999       Dewiswyd Cân ar gyfer y Gynhadledd Ryngwladol ar Gerddoriaeth Gyfrifiadurol, Beijing, Tsieina

1998       Cyrraedd y rownd derfynol yng Nghystadleuaeth Gerddoriaeth Acwsmatig Noroit/Leonce Petitot, Arras, Ffrainc (Cân)

1997       Ail Wobr, EAR 97 (Cystadleuaeth Radio Genedlaethol Hwngari) (môr(G)wyn)

1997       Gwobr Gyntaf, 24e Concours de Musique Electroacoustique, Bourges, Ffrainc (Ascent)

1996       Gwobr Gyntaf, Cystadleuaeth mewn Sain, Copenhagen, Denmarc (braslun ar gyfer môr(G)wyn)

1995       Dewiswyd Ascent and Scherzo ar gyfer Cynhadledd Ryngwladol Cerddorfa Gyfrifiadurol (ICMC), Banff, Canada, ac Ascent ar gyfer CD y gynhadledd.

1994       Ail Safle, Gwobr Celfyddydau Electronig Stockholm, Sweden (Scherzo)

1993       Canmoliaeth, Prix Ars Electronica, Awstria (Scherzo)

1990       Dewiswyd Time and Fire ar gyfer Cynhadledd Ryngwladol Cerddoriaeth Gyfrifiadurol (ICMC), Glasgow.

1990       Enillodd Addysged Cerddoriaeth Electroacwstig y Cyngor Celfyddydau Prydeinig i weithio ar Time and Fire

1989       Ail Wobr, 16e Concours de Musique Electroacoustique, Bourges, (Arrivals)

1988       Canmoliaeth 15e Concours de Musique Electroacoustique, Bourges, (Storm-song)

1986       Gwobr EMAS/PRS (Adagio)

1985       Rownd derfynol, Cystadleuaeth Gŵyl Huddersfield ar gyfer Cyfansoddwyr Ifainc (FM)                        

Erthyglau cyhoeddedig, papurau cynhadledd a seminarau

2014 ”LEXICON” – Behind the Curtain’, eContact! 15.4 — Videomusic: Overview of an Emerging Art Form (April 2014) (Montréal, Communauté électroacoustique canadienne / Canadian Electroacoustic Community)

2006       (Yn y wasg) Pennod a sgôr graffig ar gyfer Portrait polychrome Dhomont, (INA/GRM, Paris)

2004       Atgynhyrchwyd ‘Francis Dhomont’s Novars’ yn rhannol yn Stéphane Roy, L’analyse des musiques electroacoustiques: modèles et propositions (L’Harmattan, Paris, Ionawr 2004).  ISBN 2747556093

2003       ‘The Three Musics of Penmon Point’, sgwrs cyn cyngerdd, Electric Spring, Prifysgol Huddersfield

1999       Wedi traddodi papur ‘Wales in the Cân’, yng Nghynhadledd CUACC, Prifysgol Cymru, Bangor

1999       Cyflwyno papur ‘Cân: Ancestors and Descendants’, mewn seminar ymchwil, Prifysgol y Frenhines, Béal Feirste (Belffast).

1998       ‘Francis Dhomont’s Novars’, Journal of New Music Research, gol. Denis Smalley a Lelio Camilleri (Swets a Zeitlinger, Lisse, Yr Iseldiroedd, Mehefin 1998), cyfrol xxvii, rhif 1/2. ISSN 0929–8215

1998       Pennawd, New Notes (SPNM, Llundain, 1998). ISSN 1350-8989

1997       ‘Analysing Francis Dhomont’s Novars’, Seminar Ymchwil, Prifysgol Huddersfield

1997       Adolygiadau CDau: ‘Presque rien’ (Luc Ferrari), ‘Kaleidos’ (Stéphane Roy), Contact!, cylchgrawn y Gymuned Electroacwstig yng Nghanada, 11.1 (Montréal, Hydref 1997)

1996       Adolygiad CD: ‘L’ivresse de la vitesse’ (Paul Dolden), Contact!, cylchgrawn y Gymuned Electroacwstig yng Nghanada, 10.1 (Montréal, Hydref 1996)

1993       ‘Music as Timbre’, Trydedd Gynhadledd Gwyddoniaeth a Cherddoriaeth, Prifysgol City

1992       ‘The Undiscovery of Electroacoustic Music’, Sonic Arts Journal, gol. Pete Stollery, (Rhwydwaith Celfyddydau Sonig, Llundain, 1992). ISSN 1355-7726

1990       ‘Orpheus: A Graphical Composition Environment’, Proceedings of the International Computer Music Conference, Glasgow (San Fransisco, 1990)                  

1989       ‘Amplitude and Frequency Slope Profiles in Denis Smalley’s Pentes’, Electroacoustic Music, Cylchgrawn Cymdeithas Cerddoriaeth Electroacwstig Prydain Fawr, gol. Douglas Doherty, (EMAS, Llundain, 1989), cyfrol. iv, rhif 1/2

1988       ‘Motion in Electroacoustic Music: Denis Smalley’s Vortex’, Electroacoustic Music, Cylchgrawn Cymdeithas Cerddoriaeth Electroacwstig Prydain Fawr, gol. Douglas Doherty, (EMAS, Llundain, 1989), cyfrol. iii, rhifau 3 a 4.