Proffil o'r Athro Chris Collins

Enw
Yr Athro Chris Collins
Swydd
Pennaeth yr Ysgol, Cyfarwyddwr Cerddoriaeth y Brifysgol
E-bost
c.collins@bangor.ac.uk
Ffôn
+44 (0) 1248 388108
Lleoliad
Llawr Gwaelod, Ysgol Cerddoriaeth

Cefndir

Ymunodd Chris Collins â staff darlithio’r Ysgol Cerddoriaeth yn 2001 ar ôl cwblhau PhD ar ddylanwadau Ewropeaidd ar y cyfansoddwr Manuel de Falla (1876-1946) o Sbaen. Mae wedi gweithio’n helaeth ar gerddoriaeth dechrau’r 20fed ganrif yn Ffrainc a Sbaen. Mae projectau cyfredol yn cynnwys monograff ar gyfer Gwasg Prifysgol Caergrawnt ar brofiad Falla o gerddoriaeth gan gyfansoddwyr o wledydd eraill, ac argraffiad beirniadol newydd o ysgrifau rhyddieithol Falla gydag Elena Torres Clemente (Universidad Complutense de Madrid). Mae’n ymddiddori mewn amrywiaeth eang iawn o gerddoriaeth, ac mae ei waith addysgu’n adlewyrchu ar hyn, gan rychwantu hanes o bob cyfnod, cysylltiadau rhwng geiriau a cherddoriaeth, a chrefft ymarferol y cerddor. Mae wedi arwain Corws y Brifysgol, Cerddorfa Symffoni’r Brifysgol a Grŵp Opera’r Brifysgol ers nifer o flynyddoedd, gan lwyfannu gweithiau gan gyfansoddwyr mor amrywiol â Stravinsky, Sibelius, Bruckner, Mozart a Monteverdi. Enillodd Gymrodoriaeth Ddysgu Er Anrhydedd gan Brifysgol Bangor yn 2007, mae’n Gymrawd o’r Academi Addysg Uwch ac aelod o’r Royal Musical Association, a phenodwyd ef yn Bennaeth ar yr Ysgol Cerddoriaeth yn 2012. Yn ystod ei amser hamdden prin, mae’n mwynhau gwrando ar gerddoriaeth, cerdded mynyddoedd a seiclo.

Myfyrwyr doethuriaeth presennol:

 • Matthias Wurz: yn gweithio ar Arnold Schoenberg
 • Amanda Mackey: yn gweithio ar 'Girls' Cathedral Choirs in England
 • Twila Bakker (cyd-goruchwyliwr): yn gweithio ar Steve Reich

 

Ymchwil

Mae ymchwil Chris yn cwmpasu amrwyiaeth o ddynesiadau cerddolegol, gan gynnwys ymchwil bywgraffiadol, hanesyddol a dogfennol, dadansoddi, estheteg, cysylltiadau llenyddol, ac astudiaethau darluniadol.

Prif diddordebau ymchwil Chris yw:

 • Manuel de Falla,
 • Cerddoriaeth Ewropeaidd 19eg ganrif cynnar a dechrau’r 20fed ganrif (yn arbennig yn Sbaen, Ffrainc a Llychlyn)
 • Cysylltiadau rhwng eiriau a cherddoriaeth mewn opera a chaneuon
 • Astudiaethau darluniadol
 • Pedagogeg cerddoriaeth

Cyhoeddiadau

Llyfrau ac argraffiadau beirniadol

 • Manuel de Falla: A European Composer (Caergrawnt: Gwasg Prifysgol Caergrawnt, ar y gorwel).
 • (Gydag Elena Torres Clemente.) Los escritos completos de Manuel de Falla (Granada: Publicaciones del Archivo Manuel de Falla, ar y gorwel).

Erthyglau a phenodau

 • ‘Principios rotacionales y forma teleológica en el Concierto de Falla’, Quodlibet, 53/2 (2013), 24/42.
 • ‘Gautier’s Spain and Falla’s France: voice and modes of performance in “Séguidille”’, Dix Neuf, 17/1 (Ebrill 2013), 9-23.
 • (Gyda Helen Abbott.) ‘Working at the Words/Music Interface: Models of Collaboration’, Contemporary Music Review, 29/2 (Ebrill 2010), 159-69.
 • ‘Les relations amicales et artistiques entre Koechlin et Manuel de Falla’, yn Marie-Hélène Benoit-Otis (gol.), Charles Koechlin: Compositeur et Humaniste (Paris: Vrin, 2010), 527-43.
 • ‘Luz en la oscuridad: observaciones sobre la composición de las Noches de Falla’, yn Yvan Nommick (gol.), Manuel de Falla: Noches en los jardines de España: edición facsímil de los manuscritos fundamentales del Archivo Manuel de Falla y del Archivo de Valentín Ruiz Aznar (Granada: Publicaciones del Archivo Manuel de Falla, 2006), tt. xvii-lxxiii.
 • ‘Falla in Europe: Relations with his contemporaries’, yn Nancy Lee Harper, Manuel de Falla: His Life and Music (Lanham, 2005), 247-84.
 • ‘Falla in Britain’, The Musical Times, cxliv/1883 (Haf 2003), 33-48.
 • ‘Manuel de Falla, L’acoustique nouvelle and Natural Resonance: A Myth Exposed’, Journal of the Royal Musical Association, 128/1 (Mai 2003), 71-97.

Recordiadau

 • Ed Wright. Polarities: Concerto Grosso for Orchestra and Live Electronics. Cerddorfa Symffoni Prifysgol Bangor, arw. Chris Collins. 2009. Cryno-ddisg Blipfonica. blip001.

Hefyd: Adolygiadau llyfrau yn The Musical Times a Fontes Artes Musicae.

Darlithoedd cyhoeddus a phapurau mewn cynadleddau

 • 'Modelos europeos para un ópera española: estilo, estructura y tejido temático', Congreso Internacional en el centenario de 'La vida breve', Universidad Complutense de Madrid, 27 Tachwedd 2013.

 • 'Style, structure and motivic fabric in Falla's La vida breve', Eighth Biennial International Conference on Music Since 1900, Liverpool Hope University, 13 Medi 2013.

 • Ysgolhaig gwadd ar gyfer symposiwm ‘Debussy Premières’ a gynhaliwyd fel rhan o ŵyl The Prismatic Debussy, Ysgol Gerddoriaeth Eastman, Prifysgol Rochester, Efrog Newydd, 27 Hydref 2012.
 • ‘Baudelaire and his composers’ a ‘Harmonising poetry and music: a case study’, papurau a gyflwynwyd ar y cyd â Helen Abbott fel rhan o astudio Music and poetry in fin-de-siècle Paris yng Ngŵyl Lieder Rhydychen, 31 Hydref 2009.
 • ‘Spanning a frontier: Manuel de Falla’s Trois mélodies and multinational identity’, Chweched Gynhadledd Ryngwladol Ddwyflynyddol ar Gerddoriaeth er 1900, Prifysgol Keele, 2-5 Gorffennaf 2009.
 • ‘A Frenchman’s Spain through the eyes of a Spaniard: Manuel de Falla’s setting of Théophile Gautier’s “Séguidille”’, Nineteenth-century French Poetry: Transpositions of Thought and Form in the Nineteenth Century and Beyond, Prifysgol Bangor, 21 Chwefror 2009.
 • ‘Manuel de Falla’s formative years: filling in the gaps’, papur a gyflwynwyd yng nghyfres seminarauDirections in Musical Research, Sefydliad Ymchwil i Gerddoriaeth, Prifysgol Llundain, 19 Chwefror 2009.
 • ‘European Music in late nineteenth-century Cádiz: Falla’s childhood experiences’, seminar ymchwil, Prifysgol Bangor, 30 Medi 2008.

Effaith

 • Aelod o'r pwyllgor NAMHE (2014)

 • Staff gwadd, Curso de análisis musical: Wagner y Falla: de Tristan e Isolda a La vida breve, Cursos internacionales Manuel de Falla, Granada, Tachwedd 2013.

 • Cyfweliad a ddarlledwyd ar Something Else, BBC Radio Wales, 3 Ebrill 2011.
 • Awduro nodiadau rhaglen ar gyfer Cerddorfa Ffilharmonig Llundain, Opera North a Phrifysgol Bangor.