Proffil o Dr. Christian Leitmeir

Image of Christian Leitmeir
Enw
Dr. Christian Leitmeir
Swydd
Uwch-Ddarlithydd mewn Cerddoriaeth
E-bost
c.leitmeir@bangor.ac.uk
Ffôn
+44 (0) 1248 383258
Lleoliad
Ysgol Cerddoriaeth

Cefndir

Ymunodd Christian Thomas Leitmeir (g. 1974 yn Donauwörth, yr Almaen) â’r Ysgol Cerddoriaeth ym Mangor fel Darlithydd yn Chwefror 2007.  Yn gyntaf, astudiodd Christian Gerddoreg, Llenyddiaeth Gymharol, Athroniaeth a Diwinyddiaeth ym Mhrifysgol München, yna cwblhaodd ei radd MMus mewn Cerddoreg yng Ngholeg y Brenin, Llundain (1999) ac, yn 2003, enillodd ei ddoethuriaeth o Karl-Eberhards-Universität Tübingen. Enillodd ei thesis, a monograff ar y cyfansoddwr Ffleminaidd Jacobus de Kerle, Wobr Ragoriaeth y Brifysgol, a chyhoeddwyd ef, ar ffurf estynedig, fel monograff (2009). Cyn iddo ddod i Fangor, roedd gan Christian Gymrodoriaeth Ymchwil Dymor Hir Frances A. Yates yn Sefydliad Warburg (Llundain, 2003-6) a bu’n addysgu fel tiwtor allanol mewn sawl coleg yn Rhydychen.

Ac yntau’n arbenigwr mewn theori cerdd yr oesoedd canol, cerddoriaeth gysegredig yr 16eg ganrif a phaleograffeg gerddorol, mae gan Christian ddiddordebau eang mewn cyfnodau eraill o hanes cerddoriaeth, yn ogystal ag mewn meysydd pynciol eraill, sy’n cyfrannu at ymchwil ryngddisgyblaethol a chydweithrediadau rhyngwladol. Mae wedi datblygu cysylltiadau cryf, yn enwedig â’r  Almaen, Gwlad Pwyl a’r Weriniaeth Tsiecaidd.  Mae wedi sefydlu taith i Brâg, a ddatblygodd yn seminar bloc, gan ddod â staff a myfyrwyr o’r Weriniaeth Tsiecaidd, Gwlad Pwyl, yr Almaen, Ffrainc a Chymru ynghyd.

Mae’n gyd-olygydd ar Plainsong & Medieval Musica Musik in Bayern, blwyddlyfr Gesellschaft für Bayerische Musikgeschichte, ac yn gwasanaethu ar fwrdd golygyddol y Journal of the Alamire Foundation. Mae’r Drysorydd i’r Gymdeithas Plaengan a Cherddoriaeth Ganoloesol.

Mae’n gyd-ymchwilydd ar broject The Production and Reading of Music Sources, 1470-1530 (PRoMS) dan nawdd yr AHRC.

Dilynwch waith Christian ar academia, lle cewch hefyd fwy o wybodaeth am bapurau ymchwil a chyhoeddiadau.

Addysgu

Mae fy ngwaith addysgu yn ymdrin â holl feysydd hanes cerddoriaeth, gyda phwyslais ar y cyfnodau cyn 1600, a cherddoreg olygyddol. Bob blwyddyn, byddaf yn cydlynu nifer o fodiwlau a addysgir gan dimau a chyfrannu atynt, ac yn addysgu ar o leiaf ddau fodiwl Genre a Chyfansoddwr bob blwyddyn. Mae’r rhain yn ymestyn dros amrywiaeth o bynciau, yn cynnwys ‘Music for the Dead, 800 to present’, ‘The Early Romantics’, ‘German Opera between Mozart and Wagner’ ac ‘Editing Medieval Music’.

Yn y flwyddyn academaidd gyfredol, rwy’n addysgu ar y modiwlau canlynol:

Modiwlau Craidd

 • Blwyddyn 1: WXM1001/WXM1002: The Study of Music (a addysgir gan dîm)
 • Blwyddyn 2: WXM2203: Writing about Music (addysgir gan dîm, cyd-gydlynydd)
 • MA/MMus: WMM4044: Current Musicology (cydlynydd)

Modiwlau Genre a Chyfansoddwyr (Bl. 2 a 3)

 • WXM2193/WXM3193: The Renaissance Madrigal
 • WXM2180/WXM3180: The Solo Concerto in the Classical and Romantic Periods
 • WXM2228/WXM3228: Approaches to Early Music (addysgir ar y cyd â Dr Hana Vlhová-Wörner)

Cerddoreg Olygyddol

 • WXM2205: Notation & Edition (a addysgir gan dîm)

Ymchwil

Diddordebau Ymchwil

Persbectifau Cyffredinol:

 • Sacred Music (yng nghyd-destun litwrgi, defosiwn a diwinyddiaeth))
 • Musical Notation (yn enwedig yng nghyswllt theori, cyfansoddi a pherfformio)
 • Interplay of music, words and images
 • Philology and Editing

Cyfnodau:

 • Music Theory in the Middle Ages
 • Renaissance Polyphony in Continental Europe
 • Viennese Classicism (Mozart and contemporaries)
 • Music between Late-Romanticism, Modernism and Postmodernism (especially Richard Strauss and his contemporaries)
 • Music Historiography and Early-Music Scholarship in the 19th and 20th centuries

Cyhoeddiadau

Mae rhestr gyflawn o gyhoeddiadau i’w gweld ar academia.

Llyfrau

 • Jacobus de Kerle (1531/32-1591): Komponieren im Brennpunkt von Kirche und Kunst, Centre d’Études Supérieures de la Renaissance. RICERCAR, Collection Épitome musical (Turnhout, 2009), ISBN 978–2–503–51959–3, xii + 1131 tt.

Gwaith golygyddol

Erthyglau o bwys

Cerddoriaeth Ganoloesol

 • ‘Arguing with Spirituality against Spirituality. A Cistercian Apologia for Mensural Music by Petrus dictus Palma ociosa (1336)’, Archa Verbi. Yearbook for the Study of Medieval Theology, 4 (2007), 115–59.

Cerddoriaeth y Dadeni

 • ‘Tropes and Cantus Firmi in Sixteenth-Century Missae de Beata Virgine’, Die Tonkunst, 4 (1/2009), 8-26.
 • ‘Die Musik am Kölner Dom und am erzbischöflichen Hof im 15. und 16. Jahrhundert: Zur Vor- und Frühgeschichte musikalischer Institutionen, Das Kölner Erzbistum in der Musikgeschichte des 15. und 16. Jahrhunderts, gol. Klaus Pietschmann, Beiträge zur rheinischen Musikgeschichte, 172 (Köln, 2009), 259-309.
 • ‘How many keys are there to a lock? Contextualising a 16th-Century Motet’, Studies in Renaissance Music (1400-1600), gol. M. Jennifer Bloxam a Gioia Filocamo (Brepols, 2009), 441–452.
 • ‘Carl Motzhart (bl. 1591): Ein unbekannter Musik mit bekanntem Namen aus der Zeit Orlando di Lassos’, Musik in Bayern, 72/73 (2007/8), 245-257.
 • ‘Infamous Last Words: Isaac’s Ultimate Verdict on Senfl’, The Soul of Wit. Micro-Festschrift Rob Wegman zum 50. Geburtstag, gol. Michael Scott Cuthbert (Somerville/Mass., 2011), 32v-33r
 • (gyda Franz Körndle), ‘Probleme der Identifikation katholischer und protestantischer Kirchenmusik im 16. Jahrhundert’, Musik und kulturelle Identität, Bericht über den XIII. Internationalen Kongress der Gesellschaft für Musikforschung 2004,gol. Detlef Altenburg a Rainer Bayreuther (Kassel etc., 2012)
 • ‘Teodoro Riccio’s Liber primus missarum (1579): a musical ambassador between Prussia and Poland’, The Musical Heritage of the Jagiellonian Era in Central and Eastern European Countries, gol. Paweł Gancarczyk, Agnieszka Leszczyńska ac Elżbieta Wojnowska (Warsaw, 2012), 125-156

Y 18fed Ganrif a’r 20fed Ganrif

 • ‘Eine „glückliche Anwendung historischer Resultate auf die Oper“? Zur Verwendung alter Musik in Adolf Sandbergers Oper Ludwig der Springer (1895)’, Mozart im Zentrum. Festschrift zum 60. Geburtstag von Manfred Hermann Schmid, gol. Klaus Aringer ac Ann-Katrin Zimmermann (Tutzing, 2010), 381–407
 • Rhagarweiniad i Ernst Boehe, Stille der Nacht, Repertoire Explorer, 1109 (Ailargraffiad München, 2011)
 • Rhagarweiniad i Ernst Boehe, Taormina, Tondichtung für großes Orchester, op. 9, Repertoire Explorer, 1117 (Ailargraffiad München, 2011)
 • ‘Weiterleben, Rückgriff, Neubesinnung: Traditionslinien im Requiem des frühen 20. Jahrhunderts’, Die Tonkunst, 6/1 = Vokalmusik, 1910-1940 (2012), 52-63
 • Audiatur et altera pars. Das Kölner Ordinariat Theodor Kroyers (1932-1938), Musikwissenschaft im Rheinland um 1930, gol. Norbert Jers a Klaus Pietschmann, Beiträge zur rheinischen Musikgeschichte, 171 (2012), 93-131

Erthyglau mewn Geiriaduron

 • Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Personenteil, 2il argraffiad, gol. Ludwig Finscher, 17 cyfrol (Kassel etc., 1999-2007):
 • Johannes Faber; Johannes de Fossa; Kugelmann, Familie; Vincenzo Ruffo; Johannes Stomius; Rupert Unterholzer; Otto Ursprung; Thomas von Wallingford; Johann Weinmann; Johann Zanger
 • Lexikon der Musik der Renaissance, gol. Elisabeth Schmierer, Handbuch der Musik in der Renaissance, cyfrol 7 (Laaber, 2012):
 • Hugenottenpsalter; Kirchenlied; Psalmvertonungen; Te Deum; Königsberg
 • Martin Bucer; Johannes Bugenhagen; Eberhard von Cersne; Friedrich Dedekind; Jacobus de Kerle; Lucas Lossius; Jacob Meiland; Thomas Müntzer; Savonarola; Ulrich Zwingli

Golygyddiaethau

 • Prif Olygydd Musik in Bayern (cylchgrawn Gesellschaft für Bayerische Musikgeschichte) (er 2004)
 • Cyd-Olygydd Plainsong and Medieval Music (er 2010)

Papurau Diweddar mewn Cynadleddau

Papurau a roddwyd er 2011. Mae rhestr gyflawn i’w gweld ar academia.

Papurau gwadd a darlithoedd cyhoeddus

Hydref 2012  Musikhochschule and Opera Stuttgart
‘Strauss in Stuttgart, 100 Jahre Ariadne auf Naxos’
Eine dritte weibliche Hauptfigur in Ariadne auf Naxos? Echo im Widerhall der Traditionen
Gorffennaf 2012 Prifysgol Bangor
Ail Weithdy Rhyngwladol ‘Medieval Music Theory in Context’
Musical examples in theoretical discourse: Function, transmission, problems
Gorffennaf 2012  Rhufain, Cynhadledd y Gymdeithas Gerddoregol Rhyngwladol
Sesiwn Astudio: ‘Creating a musical memory: Modes of tradition in the repertory of the papal chapel’
Tradition vs Innovation: The Papal Chapel under the Spell of Post-Tridentine Reforms
Mawrth 2012  Dubrovnik, Canolfan Astudiaethau Canoldirol
Aux confins de l’humanisme musical : monde slave et culture méditerranéenne
Secular into Sacred:The Practicalities of Church Music Reform in Italy and Central Europe
Mawrth 2012  Prifysgol Warsaw, Adran Gerddoreg
Darlith gyhoeddus: Servants of Two Lords: How Sixteenth-Century Music crossed Confessional Boundaries
Chwefror 2012   Rhydychen, Coleg yr Holl Eneidiau
All Souls Seminars on Early Music
Flower Power: A Cistercian Concept of Ars nova polyphony and its roots
Medi 2011  Prifysgol Wrocław
‘The Musical Culture of Silesia before 1741’
Lutheran Propers for Breslau/Wrocław: the Cantus Choralis (1575) of Johannes Knöfel
Awst 2011      Universität Erfurt
‘Neue Forschungen zur Amploniana’
Die Tauglichkeit der „Amploniana“ für das Studium der „Artes“ (Themenbereich Musik)
Mehefin 2011    Schwabenakademie Kloster Irsee
‘Meinrad Spieß in der süddeutschen Klostermusik des 18. Jahrhunderts’
Die Requiemkompositionen von Meinrad Spieß
Mehefin 2011    Ludwig-Maximilians-Universität München
Darlith gyhoeddus mewn cylch o ddarlithoedd ar hanes yr Adran Gerddoreg
Ein verhinderter Komponist? Adolf Sandberger auf dem Münchner Lehrstuhl für Musikwissenschaft
Mai 2011  Leopld-Franzens-Universität Innsbruck
‘Rudolf von Ficker (1886-1954): Symposium anlässlich seines 125. Geburtstages’
Schöpfen und Nachschöpfen: Rudolf von Ficker als Künstler
Ebrill 2011   Charles University Prague
Cynhadledd undydd: Music in Central Europe before 1600
Transforming the Elements of Music: Rudolfinian Composers in the Alchemical Laboratory
Ionawr 2011   Ludwig-Maximilians-Universität München
SFB 573: „Humanistische Theorie der Musik im Wissenssystem ihrer Zeit“ (public lecture)
Der kleine Grenzverkehr: Zur konfessionsüberschreitenden Übernahme und Anverwandlung von geistlicher Musik des 16. Jahrhunderts


Papurau eraill

Medi 2012  Prifysgol Oxford Brookes
Cynhadledd OBERTO: ‘Operatic Masculinities’
'The Birth of Negative Andrology? New Perspectives on Masculine Otherness in German Opera before Wagner
Mehefin 2012 Prifysgol Nottingham, Cynhadledd ar Gerddoriaeth o’r Oesoedd Canol a’r Dadeni
Panel ‘Revisiting Rudolf II’ (a drefnwyd gydag Erika Honisch)
Da pacem Domine: The Desire for Peace in Rudolfinian Music
PRoMS Panel
‘Haec scripsit Leonhardus Frantz notista’: The portfolio of a 16th-century music scribe
Mehefin 2012    Prâg, Cymdeithas Astudiaethau Diwylliannol yng Nghanolbarth Ewrop
Gweithdy ‘Music in the Age of Rudolf II’ (trefnwyd gyda Jan Bat’a)
Rudolf before Prague: The journey to Barcelona (1562-3), as documented in the Diary of Cardinal Otto Truchsess of Waldburg
Tachwedd 2011   Prifysgol Princeton
‘The Gothic Revolution: Music in Western Europe, 1100–1300’
Flower Power: The Rise of Flores in 13th-Century Polyphony
Gorffennaf 2011  Cynhadledd ar Gerddoriaeth o’r Oesoedd Canol a’r Dadeni, CSIC Barcelona
From Rome to Barcelona: Jacobus de Kerle travels to Spain (1562–3)
Chwefror 2011  Cyfres Seminarau Ymchwil, Prifysgol Bangor, Ysgol Cerddoriaeth:
Beyond Lesbianism and Woman Suffrage: Making Musical Sense of Ethel Smyth’s Mass in D

Effaith

 • Nodiadau rhaglen ar gyfer cyngherddau Cerddorfa Symffoni a Cherddorfa Radio Gorsaf Radio Bafaria
 • argraffiad beirniadol Franz Gregor Bihler, Missa solemnis in B, a gontractiwyd ar gyfer perfformiad yn Heilig Kreuz, Donauwörth, 2010
 • goruchwyliwr 5 project Mynediad i Radd Meistr ac 1 project Maxi-KESS gyda Venue Cymru a Cathedral Press