Rhestr Staff

Enw +44 1248 Swydd Lleoiliad

Pennaeth yr Ysgol

Yr Athro Chris Collins 388108 Pennaeth yr Ysgol,
Cyfarwyddwr Cerddoriaeth y Brifysgol,
Swyddog Amserlen,
Swyddog Cyfranogiad Myfyrwyr
Llawr gwaelod, Adeilad Cerddoriaeth

Staff Academaidd

Mr Richard Craig 382185 Pennaeth Perfformio,
Swyddog Gwefan,
Swyddog Iechyd a Diogelwch
Llawr cyntaf, Adeilad Cerddoriaeth
Dr John Cunningham 388278 Dirprwy Bennaeth yr Ysgol,
Cyfarwyddwr Addysgu a Dysgu,
Pennaeth Cerddoreg (Sem2),
Cadeirydd yr Arholwyr
Llawr cyntaf, Adeilad Cerddoriaeth
Dr Jochen Eisentraut 382181 Swyddog Rhyngwladol (Sem 1),
Cyfarwyddwr Effaith
Llawr daear isaf, Adeilad Cerddoriaeth
Dr Sally Harper 382126 Llawr cyntaf, Adeilad Cerddoriaeth
Dr Gwawr Ifan 388206 Swyddog Anabledd,
Tiwtor Derbyniadau,
Cydlynydd Seminarau
Llawr daear isaf, Adeilad Cerddoriaeth
Yr Athro Andrew Lewis 382188 Cyfarwyddwr Stiwdio Llawr gwaelod, Prif Adeilad
Dr Iwan Llewelyn-Jones 382025 Cyfeilydd a Darlithydd mewn Perfformio (rhan-amser)
Dr Owain Llwyd 382678 Tiwtor y flwyddyn gyntaf,
Swyddog Cyflogadwyedd
Llawr daear isaf, Adeilad Cerddoriaeth
Dr Rhiannon Mathias 382181 Ysgol Cerddoriaeth
Dr Guto Pryderi Puw 382173 Pennaeth Cyfansoddi Llawr daear isaf, Adeilad Cerddoriaeth
Mr Stephen Rees 382184 Uwch Diwtor,
Swyddog llyfrgell,
Tiwtor cydanrhyded,
Cydlynydd Seminar Ciplun
Llawr cyntaf, Adeilad Cerddoriaeth
Yr Athro Pwyll ap Siôn 383808 Dirprwy Bennaeth yr Ysgol (Sem 2),
Pennaeth Cerddoreg (Sem 2)
Llawr cyntaf, Prif Adeilad
Mr Wyn Thomas 382182 Cydlynydd Academaidd yr Iaith Gymraeg,
Cyfarwyddwr Astudiaethau Ôl-radd
Llawr cyntaf, Prif Adeilad

Staff Gweinyddol

Bethan Brown 382181 Gweinyddwr yr Ysgol Ysgol Cerddoriaeth

Cynorthwywyr Dysgu Graddedig

Katherine Betteridge 382183 Ystafell Pascall, Llawr gwaelod, Adeilad Cerddoriaeth
Christina Homer 382183 Ystafell Pascall, Llawr gwaelod, Adeilad Cerddoriaeth
Emma Peake 382183 Ystafell Pascall, Llawr gwaelod, Adeilad Cerddoriaeth

Athrawon Emeriti

Yr Athro John Harper 382181
Yr Athro Robert Pascall 382181
Yr Athro Bruce Wood 382181

Athrawon a Chymrodion Ymchwil Anrhydeddus

Yr Athro Nicholas Sandon
Dr Barbara Eichner
Dr Sam Ellis
Dominic Gwynn
Dr David Joyner 383655
Yr Athro Christian Leitmeir
Yr Athro Liesl van der Merwe
Paul Whittaker

Athrawon Offerynnol a Lleisiol

Elinor Bennett Athro Telyn
Martin Bickerton Athro Gitâr
Heather Bills Athro Cello
Richard Bourne Athro Corn
David Bridge Athro Gitâr
Anthony Brown Athro Sacsoffon
Marian Bryfdir Athro Llais
Ruth Davies Athro Obo
Graham Eccles Athro Organ
Jochen Eisentraut Athro Piano (Jas)
Dewi Ellis Jones Athro Offerynnau Taro
Mared Emlyn Athro Telyn
Bari Gwilliam Athro Cornet a Thrwmped
Mary Hofman Athro Feiolin
Einir Hughes Athro Telyn
Glian Llwyd Athro Piano
Rhys Meirion Athro Llais
Cass Meurig Athro Crwth
Mari Morgan Athro Feiolin
Gary O'Shea Athro Piano
Nicki Pearce Athro Cello
Simon Powell Athro Trombôn
Jonathan Rimmer Athro Ffliwt
Sioned Roberts Athro Clarinét
Huw Roberts Athro Feiolin
Gavin Saynor Athro Ewffoniwm a Thiwba
Rosemary Skelton Athro Feiolin
Teleri-Siân Athro Piano
Richard Wallace Athro Fiola
Anne Williams King Athro Llais