Proffil o Gwawr Ifan

Image of Gwawr Ifan
Enw
Gwawr Ifan
Swydd
Darlithydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol mewn Cerddoriaeth
E-bost
g.ifan@bangor.ac.uk
Ffôn
388206
Lleoliad
Anecs Cerdd

Cefndir

Daeth Gwawr i Fangor i astudio cerddoriaeth fel myfyrwraig is-radd yn 2004.  Ar ôl ennill ei gradd BMus yn 2007, derbyniodd ysgoloriaeth bum mlynedd gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol i astudio MA oedd yn canolbwyntio ar gerddoriaeth gyda throseddwyr ag afiechyd meddwl, ac yna PhD ar gerddoriaeth mewn iechyd a lles yng Nghymru.  Penodwyd hi i swydd darlithydd Cerddoriaeth gyda’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn yr Ysgol Cerddoriaeth ym Mhrifysgol Bangor ym mis Hydref 2012.

Cyfrifoldebau

  • Cyswllt Anabledd
  • Cydlynydd Iechyd a Diogelwch
  • Ysgrifennydd Pwyllgor Ymchwil a Dysgu Cyfrwng Cymraeg yr Ysgol Cerddoriaeth

 

Addysgu

Modiwlau craidd Lefel 4:

WXC 1004/1008 Harmoni a Gwrthbwynt (cydlynydd)
WXC 1001/1002 Astudio Cerddoriaeth (Aelod o’r tîm addysgu)

Lefel 5 a 6:

WXC 2187/3187 Cerddoriaeth mewn iechyd a lles (cydlynydd)
WXC 2223/3223 Cerddoriaeth yn y gymuned (cydlynydd)
WXC 2221/3221 Gweinyddu’r Celfyddydau (cydlynydd)
WXC 2226/3226 Cymdeithaseg Cerddoriaeth yng Nghymru (cydlynydd yn yr Ysgol Cerddoriaeth)

Ôl-radd:

Gweinyddu’r Celfyddydau (cydlynydd)

Ymchwil

Diddordebau ymchwil

Cerddoriaeth mewn iechyd a lles, yn arbennig dylanwad cerddoriaeth gymunedol ar iechyd a lles cymdeithasol yng Nghymru; cerddoriaeth fel cyfalaf cymdeithasol; hanes a datblygiad therapi cerdd yng Nghymru

Cyhoeddiadau:

Erthyglau:

‘The Tonic in the Sol-Fa:  Music and Wellbeing in Wales’, Matthew Shipton & Evangelos Himonides (Eds):  Proceedings: SEMPRE Conference – Striking a Chord:  Music Health and Wellbeing (London, 2011), pp.72-73

‘Un Llef Pedwar Llais: Dylanwad canu corawl ar iechyd a lles yng Nghymru’, Gwerddon 10/11 (Awst 2012), tt.15-39

Papurau:

‘It touches my Welsh soul’: Music, identity and social well-being in Wales’ (‘Sociology of the Arts: Artistic Practices’, The 7th Conference of the Research Network Sociology of the Arts, Vienna, Medi 2012)        
‘‘Bridging the Gap’:  Amateur Music in Healthcare Settings in Wales’ (‘Arts & Health: A Global View’, Society for the Arts in Healthcare, Detroit, Mai 2012)
‘Un Llef Pedwar Llais’:  Cymdeithaseg Cerddoriaeth yng Nghymru’ (Cynhadledd i fyfyrwyr is-radd Cerddoriaeth o dan nawdd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, Chwefror 2012)
‘Cerddoriaeth mewn Iechyd a Lles yng Nghymru’ (‘Mapio Cerddoriaeth Cymru’, Cynhadledd CAWMS, Aberystwyth, Chwefror 2012)
‘The Tonic in the Sol-Fa’ (‘Music Health and Wellbeing’, Cynhadledd SEMPRE, Caergaint, Medi 2011)
‘Music in Social Health and Wellbeing in Wales’ (14eg Cynhadledd Rhyngwladol Astudiaethau Celtaidd, Maynooth, Awst 2011)
‘Twilight Harmonies:  Music in Healthcare Settings in Wales’ (‘The Art of Good Health and Wellbeing’, Melbourne, Tachwedd 2010)        
‘Y Gân i Wella’r Galon: cerddoriaeth mewn iechyd a lles yng Nghymru’ (‘Damcaniaethu Cymru:  Rhyw, Diwylliant a Gwleidyddiaeth’, Cynhadledd Canolfan Ymchwil i Lên ac Iaith Saesneg Cymru, Gregynog, Gorffennaf 2010)
‘Cerddoriaeth ac Iechyd yng Nghymru’ (‘Hunaniaeth’, Cynhadledd Ôl-radd, Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Bangor, Mai 2010)
‘Cerddoriaeth mewn Iechyd a Lles yng Nghymru’ (‘Cerddoriaeth yng Nghymru: Yr Hen a’r Newydd’, Cynhadledd CAWMS, Sain Ffagan, Tachwedd 2009)
‘Harmonïau’r Hwyrddydd’ (Cynhadledd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, Gregynog, Mai 2009)

Cysylltiadau gyda’r gymuned:

  • Datblygu perthynas gyda’r Gwasanaeth Iechyd yn lleol a thrwy hyn ei gwneud yn bosibl i fyfyrwyr cerddoriaeth fynd i berfformio mewn lleoliadau gofal iechyd lleol ar gyfer preswylwyr a chleifion.
  • Cydweithio gyda ‘Pontio’ ar brosiect ymchwil sy’n edrych ar breswyliad cerddorol yng nghartref gofal Plas Hedd, Maes Maesgeirchen, Bangor.  Mae’r prosiect yn rhan o grŵp ymchwil ehangach gan Pontio sy’n ystyried effaith y celfyddydau ar bobl sydd yn byw gyda chyflwr dementia.  Rhoddwyd sylw i’r prosiect ar raglenni BBC Radio Cymru ac S4C.