Proffil o John Harper

Enw
John Harper
Swydd
Athro Ymchwil Ysgol Frenhinol Cerddoriaeth Eglwysig (RSCM) mewn Cerddoriaeth a Litwrgi
E-bost
jharper@icsmus.org
Ffôn
+44 (0)1248 490304
Lleoliad
Ysgol Cerddoriaeth

 

 

 

Gweithgaredd cerddorol arall

Hyd at 1993, roedd John Harper yn ymwneud â chyfarwyddo corau, yn cynnwys cyfarwyddo gwasanaethau corawl dyddiol yng Nghapel Coleg Magdalen, Rhydychen (1981-90), a chyfarwyddo cerddoriaeth yn Eglwys Gadeiriol St Chad, Birmingham (1972-8) a Gŵyl Gerdd Edington (1971-80). Mae’r rhestri isod yn cynnwys perfformiadau y tu allan i’r litwrgi.

(a) Arwain Corawl

 • Côr a Cherddorfa Prifysgol Bangor: Elgar, The Apostles, 1992;
 • Côr Siambr Lausanne gyda Chôr Coleg Magdalen, Rhydychen: Handel Utrecht Te deum a Jubilate, Bach Easter Oratorio, Gŵyl Fribourg /Radio Suisse, 1990;
 • Cerddorfa Faróc gyda Chôr Coleg Magdalen: Keiser St Mark Passion, Handel Ode for Queen Anne’s Birthday, Handel Utrecht Te deum a Jubilate, Bach Easter Oratorio, 1990;
 • Handel Solomon, 1989;
 • Pedwarawd Bochmann a Chôr Coleg Magdalen: Britten, Saint Nicolas, 1989;
 • Cerddorfa I Pomeriggi Musicali (Milano) gyda Chôr Coleg Magdalen: Handel Solomon (corws-feistr) ar daith yn Lombarda, 1989;
 • Sinfonia Dinas Llundain gyda Chôr Coleg Magdalen: Fauré Requiem, 1989;
 • Mozart Mass in F, Vivaldi Magnificat, Gloria; Mozart Vespers, Haydn Nelson Mass, 1987;
 • Cerddorfa Faróc Amsterdam gyda Chôr Coleg Magdalen: Handel Samson 1988 (corws-feistr);
 • Band Hanover gyda Chôr Coleg Magdalen: Haydn, Stabat Mater, 1988;
 • Cerddorfa Gŵyl Llundain gyda Chôr Coleg Magdalen: Vivaldi, Beatus vir, Magnificat, 1988; Baróc Llundain gyda Chôr Coleg Magdalen: Handel Messiah, 1988; Purcell Dido and Aeneas, 1987;
 • Cyngerdd Seisnig gyda Chôr Coleg Magdalen: Handel Messiah (corws-feistr) 1986;
 • Cerddorfa Faróc y Gymuned Ewropeaidd gyda Chôr Coleg Magdalen: Handel Messiah, 1985; Côr  a Cherddorfa Prifysgol Birmingham: Handel, Saul, 1979;
 • Bach, St Matthew Passion, 1978

(b) Opera a chyfarwyddo cysylltiedig (Gyda Grwpiau Opera Prifysgolion)

 • Tair Drama Gerdd Ganoloesol: Planctus Mariae, Visitatio Sepulchri, Peregrinus (Bangor, 1993);
 • Mozart, Le Nozze di Figaro (fel Ffigaro Trydanol) (Bangor, 1992);
 • Cavalli, Ormindo (Bangor, 1991);
 • Adam de la Halle, Robin and Marion a Peter Maxwell Davies, Yellow Cake Review (Birmingham, 1981);
 • Purcell, King Arthur (Birmingham, 1980);
 • Motomasa, Sumidagawa a Yeats, A Full Moon in March (Birmingham, 1978)

(c)  Recordiadau

 • gyda Chôr Coleg Magdalen, Rhydychen: Carols from Rhydychen (crëwyd o The English Carol, 1984, a The Victorian Carol, 1990), ail-ryddhawyd, Regis, Kidderminster, 2004;
 • gyda Chôr Coleg Magdalen. Rhydychen: The English Anthem 1540-1987, 5 cyfrol (CD), Alpha Records, Eynsham, 1990; ail-ryddhawyd, cyfres o 4 CD, Regis, Kidderminster, 2000;
 • gyda Chôr Gŵyl Edington: A Celebration of the Christian Year, Trafodaethau, Tunbridge Wells, 1980;
 • gyda Chôr Eglwys Gadeiriol St Chad, Birmingham: Mass at St Chad's with Compline and Carols, Abbey Records, Eynsham, 1976

Aelodaeth bresennol o gyrff cyhoeddus, academaidd a golygyddol

 • Aelod ymgynghorol, Comisiwn Litwrgaidd glwyd Loegr (2001-)
 • Ymgynghorydd Cerdd, Panel Cerddorion Mynachaidd (1975-)
 • Cadeirydd a Chyfarwyddwr Ymchwil, Project yr Organ Seisnig Gynnar (1999-2005; yn parhau fel ymgynghorydd i’r project, nad nawdd RCO)
 • Cadeirydd, Cymdeithas Plaensiant a Cherddoriaeth Ganoloesol (1998-2006; yn parhau fel Trysorydd)
 • Cyfarwyddwr, Canolfan Uwch Astudiaethau Cerddoriaeth Cymru (1994-2003; yn parhau fel cyfarwyddwr sedfydlol)
 • Cadeirydd, pwyllgor golygyddol, Plainsong and Medieval Music (2001-)
 • Aelod, pwyllgor golygyddol, Early English Church Music (1998-)
 • Golygydd, Hanes Cerddoriaeth Cymru/Welsh Music History (1996-2003; yn parhau fel golygydd sefydlol)

Cymwysterau etc.                 

 1. Cymrawd, Y Gymdeithas Frenhinol dros Gerddoriaeth Eglwysig (2007)
 2. Ysgolor Gwadd, Coleg Sarum, Caersallog (2005-)
 3. Cymrodoriaeth Ymchwil Leverhulme (1997-8)
 4. Cymrawd Er Anrhydedd, Urdd y Cerddorion Eglwysig (1996)
 5. Gwobr Babaidd: Benemerenti (1978)

Cefndir

John Harper Athro Ymchwil yr RSCM mewn Cerddoriaeth a Litwrgi, a Chyfarwyddwr y Ganolfan Ryngwladol newydd ar gyfer Astudiaethau Cerddoriaeth Gysegredig sy’n cael ei sefydlu ym Mangor. Mae’n Gyfarwyddwr Cyffredinol ar Ysgol Frenhinol Cerddoriaeth Eglwysig er 1998 (swydd y bydd yn rhoi’r gorau iddi ar ddiwedd 2007).

Gynt, bu’n Athro Cerddoriaeth ac yn Bennaeth yr Adran Gerddoriaeth ym Mangor (1991-8); yn Ddarlithydd yng Nghyfadran Gerddoriaeth Prifysgol Rhydychen, ac yn Organydd, yn Informator Choristarum, yn Diwtor ac yn Gymrawd yng Ngholeg Magdalen, Rhydychen (1981-90); ac yn Ddarlithydd Cerddoriaeth ym Mhrifysgol Birmingham (1976-81).

Bu’n addysgu mewn meysydd eang (o’r 10fed ganrif hyd at yr 20fed), ac mae wedi cynnwys cyrsiau hanesyddol, cymhwysol ac ymarferol, yn cynnwys astudiaethau opera, yn Birmingham ac ym Mangor fel ei gilydd. Cerddoriaeth ensemble tua dechrau’r 17eg ganrif oedd pwnc ei ymchwil gynharac. Fodd bynnag, bu cerddoriaeth yn y litwrgi bob amser yn ddiddordeb canolog ganddo. Mae hyn wedi’i amlygu ei hun mewn gwaith cyfarwyddo corau, cyfansoddi corawl, arloesi litwrgaidd, ac ymchwil hanesyddol. Defnyddir ei arweiniad at litwrgi’r Gorllewin (1991) ar raddfa fyd-eang.

Tra oedd yn Athro Cerddoriaeth ym Mangor, sefydlodd Ganolfan Uwchastudiaethau Cerddoriaeth Cymru a’r cylchgrawn cerddoregol dwyieithog, Hanes Cerddoriaeth Cymru/Welsh Music History, ac mae ganddo ymrwymiad cryf wrth ddiwylliant Cymru.

Ei swydd bresennol

Cyfarwyddwr, y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Astudiaethau Cerddoriaeth Gysegredig

Addysgu

Arolygu’r Dystysgrif mewn Astudiaethau Cerddoriaeth Gysegredig
Cyfarwyddwr cwrs, llwybr yr MA mewn Astudiaethau Cerddoriaeth Gysegredig
Arolygwr, ymchwil mewn Astudiaethau Cerddoriaeth Gysegredig

Prif Gyhoeddiadau

Mae hyn dan y prif benawdau a’r is-benawdau canlynol:

Cerddoriaeth Gysegredig a Litwrgi: Astudiaethau hanesyddol

(a) Litwrgi
(b) Cerddoriaeth Eglwysig Brydeinig, yn bennaf tua 1480-1650
(c) Adfywiad arferion litwrgaidd yn y 19eg ganrif a thua dechrau’r 20fed ganrif

Cerddoriaeth Gysegredig a Litwrgi: Cerddoriaeth a litwrgi gyfoes

(a) Gwasanaethau a chasgliadau litwrgaidd
(b) Cyfansoddiadau (litwrgaidd yn bennaf)
(c) Ysgrifau

Cerddoriaeth Ensemble yr 16eg ganrif a dechrau’r 17eg ganrif

(a) Argraffiadau
(b) Ysgrifau

Cerddoriaeth Gysegredig a Litwrgi:  Astudiaethau hanesyddol

(a) Litwrgi

The Forms and Orders of Western Liturgy from the Tenth to the Eighteenth Century: A Historical Introduction and Guide for Students and Musicians, Rhydychen, Clarendon Press, 1991; argraffiad Pwyleg, Krakow, 1998, argraffiad Japanëeg (talfyredig), Tokyo, Kyo Bun Kwan, 2000

(b) Cerddoriaeth Eglwysig Brydeinig, yn bennaf c. 1480-1680

Prif ‘ganlyniad’ diweddar y maes ymchwil hwn yw ail-greu’r ddwy organ Seisnig o ddechrau’r 16eg ganrif (dan nawdd Project yr Organau Seisnig Cynnar yn 2001 a 2002, y bu John Harper yn gadeirydd a chyfarwyddwr ymchwil arno, ac yn parhau’n ymgynghorydd). Mae saith papur ymchwil sydd heb eu cyhoeddi yn ymwneud â’r project hwn (a gyflwynwyd yn Aberdeen, Newcastle, Rhydychen (3), Princeton a Bangor) yn rhan o astudiaeth sydd ar y gorwel ar organau, corau a litwrgi ym Mhrydain c. 1480-1680 (Sacred Pipes and Voices).

‘The vicars choral in choir’, Vicars Choral of the English Cathedrals: Cantate Domino - History, Architecture and Archaeology, gol. Richard Hall a David Stocker, Rhydychen, Oxbow Books, 2005, tt 17-22

‘Echoes from the stones’ [darlleniad litwrgaidd o Briordy Llanllieni (Leominster)], The Early Church in Herefordshire, 2001, gol. Ann Malpas et al, Llanllieni, Leominster Historical Study Group, 2001, tt 77-88

‘Liturgy and music, 1300-1600’, Hereford Cathedral: a History, gol. Gerald Aylmer a John Tiller, Llundain, Hambledon Press, 2000, tt 375-398

‘Music and Ceremonial, c. 1500-1560’, King’s College Chapel, Aberdeen, 1500-2000, gol. Jane Geddes, Leeds, Northern Universities’ Press, 2000, tt 28-34

‘The British church organ and the liturgy: a historical review, 1480-1690’, The Organ Yearbook xxviii, gol. Peter Williams, Laaber, Laaber-Verlag, 2000, tt 91-98

‘Ailolwg ar Philip ap Rhys a’i Gerddoriaeth Organ Litwrgïaidd’, Hanes Cerddoriaeth Cymru/ Welsh Music History, ii (1997)

‘The origin of the historic organ at Stanford-on-Avon: Connections with Magdalen College, Rhydychen and the surviving Dallam case at Tewkesbury Abbey’, The Organ Yearbook, xxiii, gol. Peter Williams, Laaber, Laaber-Verlag, 1992-3, tt 37-69

‘The New Organ in Magdalen College, Rhydychen: i – The Historical Background, 1481-1985; ii – The Planning of the New Instrument’, The Musical Times, cxxvii (1986)

‘The Dallam Organ in Magdalen College, Rhydychen: A New Account of the Milton Organ’, Journal of the British Institute of Organ Studies, ix (1985)

(c) Adfywiad arferion litwrgaidd yn y 19eg ganrif a thua dechrau’r 20fed ganrif

‘Liturgical and musical roots, and the plainsong hymnody’, Strengthen for Service: One hundred years of the English Hymnal, 1906-2006, gol. Alan Luff, Norwich, SCM-Canterbury Press, 2005,  tt 159-188

‘Shaping past and future: agenda in interpreting the past in the 19th century – the case of the organ and the Sutton brothers’ [papur ymchwil heb ei gyhoeddi, cyflwynwyd ar 25 Chwefror 2004, Canolfan Astudiaethau Cerddoriaeth y 19eg Ganrif, Prifysgol Durham]

‘Gothic Revivals: Issues of Influence, Ethos and Idiom in Late Nineteenth-Century English Monasteries’, Nineteenth-Century British Music Studies 2, gol. Jeremy Dibble a Bennett Zon, Aldershot, Ashgate, 2002, tt 15-31

Cerddoriaeth Gysegredig a Litwrgi: Cerddoriaeth gyfoes a litwrgi

(a) Gwasanaethau a chasgliadau litwrgaidd

Psallam, Caersallog, RSCM Press, 2007

The Spirit of the Lord, Westhumble, RSCM Press, 2004

The Light of Life, Westhumble, RSCM Press, 2002

Music for Common Worship I-VI, cyf. 1 Music for Sunday Services,  cyf. 2 Music for the President, cyf. 3 A Basic Guide, cyf. 4 Common Worship Psalter, cyf. 5 Common Worship Psalter with chants, cyf. 6 Night Prayer (Compline) [iaith fodern], cyf. 7 Night Prayer (Compline) [iaith draddodiadol, ar gyfer PMMS],Westhumble, RSCM Press, 2000-2005

The Litany of the Thorns, Westhumble, RSCM, 1999

Come, Lord, Come, Westhumble, RSCM, 1998

Hymns for Prayer and Praise: llyfr emynau i’w ddefnyddio mewn gweddi ddyddiol mewn eglwysi a chymunedau trwy gydol y flwyddyn, Norwich, The Canterbury Press, 1996

(b) Cyfansoddiadau (litwrgaidd yn bennaf)

Ar ben y cyfansoddiadau yn y casgliadau a restrwyd yn (a) yn union uwchben, dyma ddetholiad o gyfansoddiadau. Maent mewn dau grŵp – y rhai sydd ar gyfer corau, a’r rhai sydd i’w defnyddio gan bawb sy’n bresennol yn yr addoliad.

Cerddoriaeth gorawl:

Regina coeli, SATB ac organ, a ysgrifennwyd ar gyfer lansiad 80 mlwyddiant yr RSCM yng nghynulliad cenedlaethol Cantorion Eglwysi Cadeiriol yr RSCM Cathedral, Llundain, Eglwys Gadeiriol St Paul, 9 Ebrill 2006;

A song of redemption: Salve Regina, côr SATB dwbl gydag unawdau ac organ, a ysgrifennwyd i nodi dyfodiad yr RSCM i Gaersallog, Côr Eglwys Gadeiriol Caersallog, 5 Hydref 2006;

Take me as a disciple, SATB ac organ, comisiynwyd ar gyfer defod sefydlu Christopher Chivers yn Ganon Ganghellor, Eglwys Gadeiriol Blackburn, perfformiwyd gyntaf gan Gorau Eglwys Gadeiriol Blackburn, 17 Ebrill 2005;

Songs for an Octagon, pedwar côr plant, pedwarawd llinynnol, piano a symbal, comisiynwyd ar gyfer agoriad yr Octagon, Ysgol Uwchradd Edgbaston, perfformiwyd gyntaf gan gorau Ysgol Uwchradd Edgbaston, 25 Chwefror 2005;

Gloria a Sanctus, pedwar côr ac organ, perfformiwyd gyntaf ar 9 Awst 2002, Eglwys Gadeiriol Durham, Côr Ieuenctid Mileniwm yr RSCM, Cantorion Eglwysi Cadeiriol Gogleddol yr RSCM, Cantorion Eglwysi Cadeiriol Deheuol yr RSCM, Ysgol Haf Ryngwladol yr RSCM;

Jubilate Deo, SATB ac organ, comisiynwyd gan Eglwys Gadeiriol Bangor ar gyfer y Gwasanaeth Jiwbilî cenedlaethol ar gyfer Ei Mawrhydi’r Frenhines, 16 Mehefin 2002, Côr Eglwys Gadeiriol Bangor;

Preces and Responses (Llyfr Gweddi Americanaidd), SATB, perfformiwyd gyntaf yn Eglwys Gadeiriol Genedlaethol Washington, 4 Gorffennaf 2001, Cwrs Uwch yr RSCM ar gyfer Lleisiau Trebl, ac yn awr mewn cronfa yn Eglwys Gadeiriol Genedlaethol Washington;

The Washington Service (Magnificat a Nunc Dimittis), SATB ac organ, perfformiwyd gyntaf ar 4 Gorffennaf 2001, Eglwys Gadeiriol Genedlaethol Washington, Washington DC;

Westhumble, RSCM Press, 2002; In the city of the Lord, SATB, unawdau ac organ, perfformiad cyntaf ar 5 Mai 2001, Eglwys Plwyf Colyton, Dyfnaint; Westhumble, RSCM Press, 2002;

Triptych of the Trinity, ar gyfer organ, IAO Millennium Organ Book, IAO, 2000; a recordiwyd gan Paul Hale, 2000 [comisiwn gan IAO];

Salm 8, ar gyfer tri chôr, Abaty Westminster a Radio 4, 1999 [ar gais Archesgob Caergrawnt];

Laudate, tri chôr, cerddorfa, organ, 1997, dathliad o uniad Prifysgol Bangor, a’r Coleg Normal, Bangor;
Hear, O thou shepherd of Israel, côr ac organ, 1993, comisiynwyd gan Eglwys Gadeiriol Bangor ar gyfer gorseddiad yr Esgob newydd, Côr Eglwys Gadeiriol Bangor;

Two Canticles: Easter Anthems, A song of Christ’s glory, côr ac organ, 1992, comisiynwyd gan Gôr Coleg Magdalen, Rhydychen; Nunc dimittis, tri chôr digyfeiliant, 1991, Corau’r Brifysgol, Eglwys Gadeiriol Bangor; Magnificat, SSA a thelyn, 1991, Eglwys Gadeiriol Bangor;

An Advent Sequence, 1990, Côr Coleg Magdalen, Rhydychen; darlledwyd ar BBC Radio 3; Gaudeamus, soprano a bariton, corws a cherddorfa fach, 1989, Côr Coleg Magdalen, Sinfonia Dinas Llundain, Theatr y Sheldonian, Rhydychen;
Custodes hominum, côr ac organ gydag unawdau, 1989, Côr Coleg Magdalen, Rhydychen; darlledwyd ar BBC Radio 3;
Antiffonau, Salmau ac Ymatebion ar gyfer Gŵyl Fair, côr digyfeiliant, 1988, Côr Coleg Magdalen, Rhydychen; darlledwyd ar BBC Radio 3;

Missa Gloria Tibi Trinitas, côr meibion dwbl gydag unawdau a rhaniadau, organ, 1988, Côr Coleg Magdalen, Rhydychen;
Ubi caritas et amor, côr digyfeiliant gydag unawdau, rhaniadau ac adroddwr, 1988, Côr Coleg Magdalen, Rhydychen; darlledwyd gan y BBC broadcast; recordiad ar Alpha Records (1990);

Salve Regina, côr dwbl gyda rhaniadau ac unawdau, 1986, Côr Coleg Magdalen, Rhydychen; Eglwysi Cadeiriol Bryste a Chaer-wynt; darlledwyd gan y BBC broadcast; recordiad ar Alpha Records (1990);

Come, Holy Ghost, SATB, 1986, Côr Coleg Magdalen, Rhydychen; darlledwyd ar deledu’r BBC; cyhoeddwyd gan Kirklees Cathedral Music (1997);

Antiffonau, côr ac organ, 1984, Côr Coleg Magdalen, Rhydychen; Cerddoriaeth yn Rhydychen, Cyfres yr Haf 1984, yn Eglwys Gadeiriol Eglwys Grist, Rhydychen;

The Lord’s Prayer (ar ôl Byrd), côr digyfeiliant, 1983, Côr Coleg Magdalen, Rhydychen; cyhoeddwyd gan Wasg Prifysgol Rhydychen (1990);

Festival Cantata: A Diary of Quantock Spring, unawdwyr, corws a cherddorfa fach, 1981, Cymdeithas Gorawl Minehead, comisiwn ar gyfer y Jiwbilî Aur; Salm 150, côr ac organ, 1973, Eglwys Gadeiriol St Chadl, Birmingham; cyhoeddwyd gan Wasg Prifysgol Rhydychen (1974); argraffiad Tsieinëeg (1994);

Lamps of Fire (lleisiau gwrywaidd digyfeiliant, 1969, diwygiwtd.1971), Gŵyl Gerdd Edington

Cerddoriaeth i bawb a fo’n bresennol:

Eucharist Prayers D ac F, Common Worship: President’s Edition, Llundain, Church House Publishing, 2000;
Cymun y Cymry / The Welsh Eucharist, [llwyr ddwyieithog ac, ar ben hynny, â dau osodiad o bob prif symudiad], perfformiwyd gyntaf ar ffurf gyhoeddedig, 15 Medi 2004, Cyrff Lywodraethol yr Eglwys yng Nghymru, SATB, Prifysgol Cymru, Llanbedr Pont Steffan, organ, gydag opsiynau eraill, Westhumble, RSCM Press, 2004;
A Mass for All Seasons, lleisiau unsain ac organ, 1992, Eglwys Gadeiriol Bangor; Westhumble, RSCM Press, 1999;
Siantau salm a byrdynau, Psalms for the Eucharist, Mayhew-McCrimmon, Great Wakering, (1986);
Music for the Eucharist: Rite A, côr, cynulleidfa, organ, 1974, diwygiwyd 1978, 1980, Eglwys Gadeiriol St Chad, Birmingham; cyhoeddwyd fersiwn syml gan St Mary’s Press, Wantage (1982)

(c) Ysgrifau

Justice, love, and relationships in the work place’ [prif anerchiad, Cynhadledd Cymdeithas y Cerddorion Anglicanaidd, Atlanta, Mehefin 2003], fersiwn talfyredig, Journal of the Association of Anglican Musicians, xii/6 (2003), tt 1, 4-8

‘Renewing the past in the present: the living art of church music’, Composing music for the Christian Church in the 21st Century, gol. Stephen Darlington ac Alan Kreider, Norwich, Mudiad Cristnogol y Myfyrwyr – Canterbury Press, 2003, tt 158-72, 178-9

‘Striking the Anvil’ [prif anerchiad, Ysgol Haf Ryngwladol yr RSCM, Durham, Awst 2002], fersiwn talfyredig, Church Music Quarterly (Rhagfyr 2002), tt 9-10

‘Englische Kirchenmusik heute’, Musik und Kirche (2001)

Cerddoriaeth Ensemble yr 16eg ganrif a dechrau’r 17eg

(a) Argraffiadau

Orlando Gibbons: Consort Music (Musica Britannica 48), Llundain, Stainer and Bell ar gyfer y Gymdeithas Gerddorol Frenhinol, 1982

The Instrumental Canzonas of Girolamo Frescobaldi: A Comparative Edition and Introductory Study, traethawd estynedig heb ei gyhoeddi (pedair cyfrol), Prifysgol Birmingham, 1975

(b) Ysgrifau

‘Orlando Gibbons’, Oxford Dictionary of National Biography, Rhydychen, Gwasg Prifysgol Rhydychen, 2004; The New Grove Dictionary of Music and Musicians, 2il argraffiad, Llundain, Macmillan, 2000

‘Music in Milton’s youth’, The Milton Quarterly (1997)

‘Ensemble and Lute Music’, The Blackwell History of Music in Britain, II: The Sixteenth Century, Rhydychen, Blackwell, 1995, tt. 263-322, 360-68

‘Frescobaldi’s Reworked Canzonas’, Frescobaldi Studies, Duke University Press, Durham, UDA, 1987, tt. 269-83

‘The Distribution of the Consort Music of Orlando Gibbons in Seventeenth-Century Sources’, Chelys, xii (1983)

‘Orlando Gibbons: The Domestic Context of his Music and Christ Church Mus. MS 21’, The Musical Times, cxxiv (1983)

‘Frescobaldi’s early inganni and their background’, Proceedings of the Royal Musical Association, cv (1978-9)