Rhestr Staff

Pennaeth yr Ysgol

Enw E-bost

Ffôn

Swydd

Lleoliad

Yr Athro Chris Collins

mail icon

388108

Pennaeth yr Ysgol, Cyfarwyddwr Cerddoriaeth y Brifysgol, Swyddog Amserlen, Swyddog Cyfranogiad Myfyrwyr

Llawr gwaelod, Adeilad Cerddoriaeth

Staff Academaidd

Enw

E-bost

Ffôn

Swydd

Lleoliad

Mr Richard Craig

mail icon

382185

Pennaeth Perfformio, Swyddog Gwefan, Swyddog Iechyd a Diogelwch

Llawr cyntaf, Adeilad Cerddoriaeth

Dr John Cunningham

mail icon

388278

Dirprwy Bennaeth yr Ysgol, Cyfarwyddwr Addysgu a Dysgu, Pennaeth Cerddoreg (Sem2), Cadeirydd yr Arholwyr

Llawr cyntaf, Adeilad Cerddoriaeth

 

Dr Jochen Eisentraut

mail icon

382181

Swyddog Rhyngwladol (Sem 1), Cyfarwyddwr Effaith

Llawr daear isaf, Adeilad Cerddoriaeth

Dr Sally Harper

mail icon

382126

 

Hen adeilad Dyslecsia

Dr Gwawr Ifan

mail icon

388206

Swyddog Anabledd, Tiwtor Derbyniadau, Cydlynydd Seminarau

Llawr daear isaf, Adeilad Cerddoriaeth

Yr Athro Andrew Lewis

mail icon

382188

Cyfarwyddwr Stiwdio (seibiant ymchwil - 2016-2017)

Llawr gwaelod, Prif Adeilad y Celfyddydau
Dr Iwan Llewelyn-Jones

mail icon

382025 Cyfeilydd a Darlithydd mewn Perfformio (rhan-amser)  

Dr Owain Llwyd

mail icon

382678

Tiwtor y flwyddyn gyntaf , Swyddog Cyflogadwyedd

Llawr daear isaf, Adeilad Cerddoriaeth

Dr Guto Pryderi Puw

mail icon

382173

Pennaeth Cyfansoddi

Llawr daear isaf, Adeilad Cerddoriaeth

Mr Stephen Rees

mail icon

382184

Uwch Diwtor , Swyddog llyfrgell, Tiwtor cydanrhyded, Cydlynydd Seminar Ciplun

Llawr cyntaf, Adeilad Cerddoriaeth

Prof. Pwyll ap Siôn

mail icon

383808

Dirprwy Bennaeth yr Ysgol (Sem 2), Pennaeth Cerddoreg (Sem 2)

Llawr cyntaf, Prif Adeilad y Celfyddydau

Mr Wyn Thomas

mail icon

382182

Cydlynydd Academaidd yr Iaith Gymraeg, Cyfarwyddwr Astudiaethau Ôl-radd

Llawr cyntaf, Prif Adeilad y Celfyddydau


Gweinyddwr yr Ysgol

Enw

E-bost

Ffôn

Lleoliad

Bethan Brown

mail icon

382181

Ysgol Cerddoriaeth

Cynorthwywyr Dysgu Graddedig

Enw

E-bost

Ffôn

Lleoliad

Alex Bailey

mail icon

382181

Llawr gwaelod, Prif Adeilad y Celfyddydau

Katherine Betteridge

mail icon

382183

Anecs Cerddoriaeth

Emma Hembry

mail icon

383660

Anecs Cerddoriaeth

Eleanor Lighton

mail icon

383660

Anecs Cerddoriaeth

Matthias Wurz

mail icon

383660

Anecs Cerddoriaeth

Athrawon Emeriti

Enw

E-bost

Ffôn

Prof. John Harper

mail icon

382181

Prof. Robert Pascall

 

382181

Prof. Bruce Wood

mail icon

382181

Athrawon a Chymrodion Ymchwil Anrhydeddus

Enw

E-bost

Ffôn

Prof. Nicholas Sandon

Dr Barbara Eichner

mail icon

Dr Sam Ellis

 

 

Dominic Gwynn

Dr David Joyner

mail icon

383655

Prof. Christian Leitmeir

mail icon

Paul Whittaker

Athrawon Offerynnol a Lleisiol

Athro Cello

Heather Bills

Athro Cello

Nicky Pearce

Athro Clarinét

Sioned Roberts

Athro Cornet

Bari Gwilliam

Athro Crwth

Cass Meurig

Athro Ewffoniwm

Gavin Saynor

Athro Ffliwt

Jonathan Rimmer

Athro Gitâr

Martin Bickerton

Athro Gitâr

David Bridge

Athro Telyn

Elinor Bennett

Athro Telyn

Mared Emlyn

Athro Telyn

Einir Hughes

Athro Corn

Richard Bourne

Athro Obo

Ruth Davies

Athro Organ

Graham Eccles

Athro Offerynnau Taro

Dewi Ellis Jones

Athro Piano (Jas)

Jochen Eisentraut

Athro Piano

Glian Llwyd

Athro Piano

Gary O'Shea

Athro Piano

Teleri-Siân

Athro Sacsoffon

Anthony Brown

Athro Trombôn

Simon Powell

Athro Trwmped

Bari Gwilliam

Athro Tiwba

Gavin Saynor

Athro Fiola

Richard Wallace

Athro Feiolin

Mary Hofman

Athro Feiolin

Mari Morgan

Athro Feiolin

Huw Roberts

Athro Feiolin

Rosemary Skelton

Athro Llais

Marian Bryfdir

Athro Llais

Rhys Meirion

Athro Llais

Anne Williams King