Proffil Staff: Iwan Llewelyn-Jones

Enw
Iwan Llewelyn-Jones
Swydd
Cyfeilydd a Darlithydd mewn Perfformio (rhan-amser)
E-bost
i.ll.jones@bangor.ac.uk
Ffôn
383025
Lleoliad
Llawr gwaelod, Adeilad Cerddoriaeth

Cefndir

Magwyd Iwan yn Ynys Môn gan dderbyn ei addysg ym Mhrifysgol Rhydychen a’r Coleg Cerdd Brenhinol yn Llundain, lle’r enillodd sawl ysgoloriaeth a gwobr am ei berfformiadau  a’i ysgolheictod academaidd. Mae wedi cyflwyno datganiadau unawdol yn rhai o neuaddau gyngerdd enwoca’r byd, megis Wigmore Hall, Neuadd Dewi Sant, Y Tŷ Opera yn Sydney, a’r Gewandhaus yn Leipzig.

Fel unawdydd cyngerdd, mae Iwan wedi ennill clod a pharch am ei ddehongliadau deallus o gerddoriaeth Ffrengig. Mae ei recordiadau yn cynnwys casgliadau o gerddoriaeth unawdol i’r piano gan Debussy, Ravel, Fauré, Chabrier, Poulenc a Messiaen (‘Portreadau Ffrengig’) ynghyd â chryno ddisg o gerddoriaeth Cymraeg sy'n cynnwys gweithiau a gyfansoddwyd ar ei gyfer gan Alun Hoddinott , John Metcalf , Richard Elfyn Jones, Pwyll ap Sion a Syr Karl Jenkins.

Derbyniodd gryn ganmoliaeth am ei ddisg ‘Caneuon heb eiriau’, sef casgliad o ganeuon adnabyddus Cymraeg, wedi’u trefnu a’u perfformio gan Iwan, a gyhoeddwyd yn 2011. Fe fydd cryno ddisg o berfformiadau byw o weithiau Frédéric Chopin yn cael ei rhyddhau yn 2017 ynghyd â’r recordiad cyntaf o drefniant Iwan o’r Consierto Op. 11 ar gyfer piano unawdol. Mae Iwan wedi derbyn sawl anrhydedd gan gynnwys Gwobr Syr Geraint Evans er clod am ei gyfraniad sylweddol i gerddoriaeth yng Nghymru, Ysgoloriaeth Cymry Creadigol gan y Cyngor Celfyddydau, Llywyddiaeth Ymddiriedolaeth Gerdd Ynys Môn ac Is-lywyddiaeth Canolfan Gerdd William Mathias. Yn 2016 Iwan oedd Cyfarwyddwr Gŵyl Biano Ryngwladol Cymru a gynhaliwyd yn Galeri Caernarfon.

Eleni yn dilyn astudiaethau doethurol ar bianyddiaeth Maurice Ravel ym Mhrifysgol Caerdydd a’r Université de Paris-Sorbonne fe dderbyniodd Iwan radd doethur mewn perfformio a cherddoreg. Yn Ionawr 2017, fe’i penodwyd yn Gyfeilydd a Darlithydd mewn Perfformio ym Mhrifysgol Bangor, ac o fewn tri mis fe’i enwebwyd ar gyfer dwy wobr yng Ngwobrau Dysgu dan Arweiniad Myfyrwyr Prifysgol Bangor 2017, sef Gwobr Addysg Cyfrwng Cymraeg a Athro Newydd y Flwyddyn.