Profile of Dr Jochen Eisentraut

Image of Dr Jochen Eisentraut
Enw
Dr Jochen Eisentraut
Swydd
Darlithydd
E-bost
j.eisentraut@bangor.ac.uk
Ffôn
+44 (0) 1248 382490
Lleoliad
Ysgol Cerddoriaeth, Ffordd y Coleg

Cefndir

Cafodd Dr Jochen Eisentraut radd BA mewn Seicoleg ym Mangor ddechrau'r 1980au, ond er 1983 mae wedi datblygu gyrfa nodedig fel cyfansoddwr proffesiynol.  Mae wedi cyfansoddi cerddoriaeth ar gyfer mwy na 70 o raglenni a chyfresi teledu, yn bennaf drama ar gyfer S4C ac ITV, ond hefyd gwaith ar gyfer C4 a’r BBC, yn cynnwys: 

  • 1989/91 Sgôr i 'We Are Seven', 13 x 1h drama rhwydwaith amser brig i ITV.  Enillodd y gyfres Wobr Aur am ddrama i deuluoedd yn y New York International Film and T.V. Festival.
  • Cydweithio â'r animeiddiwr celf arloesol Clive Walley.  Enillodd Light of Uncertainty y wobr ‘Best Film at the Cutting Edge’ yn y Gwobrau Animeiddio Prydeinig (1998 yn yr ICA). Cafodd gwaith ar y cyd arall, Adagio, ei ddangos yng Ngŵyl Ffilmiau Llundain yn 2002.  
  • 1998-2005 Cerddoriaeth ar gyfer 5 cyfres o ddrama S4C Talcen Caled.

Fe'i penodwyd yn ddarlithydd yn Ysgol Cerddoriaeth Prifysgol Bangor rhwng 1995 a 2002. Yn ddiweddarach bu'n gweithio fel cyfansoddwr ar ei liwt ei hun a phianydd jas tra oedd yn cwblhau ei thesis PhD:  Explorations in the Accessibility of Music: an Interdisciplinary Study.   Ail-ymunodd ag Ysgol Cerddoriaeth Prifysgol Bangor yn 2007, fel aelod staff rhan-amser.

Addysgu

Diwylliannau Cerddorol y Byd, Cerddoriaeth a Diwylliant Brasil 

Diddordebau Ymchwil

  • Gwneud Cerddoriaeth yn Hygyrch
  • Derbyniad a defnydd diwylliannol
  • Ystyr a cherddoriaeth a drawsblennir
  • Ffilm a newidiadau diwylliannol
  • Cerddoriaeth a diwylliant Brasil

Cipio grantiau

Mae'r Dr Eisentraut wedi derbyn grant Partneriaeth Ryngwladol a Symudedd yr Academi Brydeinig ar gyfer taith cyfnewid addysgu, ac ymchwilio ar y cyd, gyda'r Universidade Federal da Bahia, Brasil. Cynhelir gwaith maes yn Brasil gyda'r Dr Laila Rosa, er mwyn ymchwilio i effeithiau lleol y diddordeb Gorllewinol mewn diwylliant Bahiaidd ac agweddau tuag ato.

 

Prif Gyhoeddiadau

Llyfrau

The Accessibility of Music: Participation, Reception and Contact. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.

Sound and Music in Film and the Visual Media: an Overview. Harper, Doughty Eisentraut (eds.) (2009) New York: Continuum.  

Penodau mewn llyfrau 

"Hitchcock and Herrmann: Music, Sexual Violence and Cultural Change in Vertigo, Marnie and Psycho." in Harper, Doughty, Eisentraut (eds.) Sound and Music in Film and the Visual Media: an Overview. (2009) New York: Continuum.

Erthyglau mewn cyfnodolion 

Ar y gweill:  “Batala and Samba Galês: two Models of Cultural Globalisation.” Welsh Music History.   

Review of From Pac-Man to Pop Music (Collins, K. 2008) in British Journal of Ethnomusicology 18.1, 2009.

"Samba in Wales: Making Sense of Adopted Music." British Journal of  Ethnomusicology. (2001) 10.1: 85-106.  

Albymau

Ritmeloxá Ubiraci Santos & Jochen Eisentraut (2014) Ubira Records. Composer, performer, producer. Performed at the Teatro XVIII in Salvador da Bahia, Brazil.

Chillax  Jochen Eisentraut Trio (2009) Sain. Cyfansoddwr, perfformiwr, cynhyrchydd.

Danza Negra Banda Bacana (2009) Joscyn. Sacsoffon, cyfansoddwr un trac.

Penmon Lleuwen Steffan (2007) Gwymon. Recordiodd un trac a chyd-ysgrifennodd un arall. 

Moelyci  Steave Eaves (2007) Sain. Piano a sacsoffon.    

Cyfnos Acoustique (2002) Sain. Cynhyrchydd, cyfansoddwr a pherfformiwr.

Rhaglenni Dogfen

Você Tem Ritmo, rhaglen ddogfen ar samba stryd ym Mrasil a Phrydain, darlledwyd ar S4C digidol a'i dangos yng nghynhadledd y British Musicological Societies, Prifysgol Surrey, 1999.

Música Nossa, rhaglen ddogfen ar dri grŵp o gerddorion ifanc ym Mrasil, cynhyrchwyd ar gyfer Anglo-Brazilian NGO Estrela, 2005.

Y Cyfryngau

Triptych for Jazz and Film  Project cyfansoddi, perfformio a fideo. Perfformiadau mewn gwahanol leoliadau celfyddydau yng Nghymru. Dangoswyd yn Oakland University Honors College, Michigan, cyhoeddwyd ar-lein ac ar gael ar DVD, 2012.  

Triptych Jazz & Ffilm 3 - Jazz & Film Triptych 3, Jochen Eisentraut, Eilir Pierce

 

Detholiad o gyfansoddiadau a gomisiynwyd 

Iesu, Cyfarwyddwr Cefin Roberts (2008) Theatr Genedlaethol Cymru. Drama gan Aled Jones Williams, a lwyfannwyd gyntaf yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Yn cynnwys ysgrifennu ar gyfer oud (a chwaraewyd gan Hassan Erraji) a gwaith corawl.

Talcen Caled, Cyfarwyddwr Siôn Humphreys et.al., S4C. Cyfres I (1999), 6 x 1h. Cyfres II (2001), 6 x 1h. Cyfres III (2002), 6 x 1h. Cyfres IV (2004), 8 x 1h. Cyfres V (2005), 8 x 1h. Cyfres drama deledu; holl gerddoriaeth achlysurol a theitl gan Jochen Eisentraut. Comisiynwyd cerddoriaeth achlysurol newydd ar gyfer pob cyfres.

Adagio , Cyfarwyddwr Clive Walley, S4C (2002). Animeiddiad celf gyda cherddoriaeth barhaus. Jochen Eisentraut cyfansoddwr a chydweithiwr. Dangoswyd gyntaf yng Ngŵyl Ffilm Llundain 2002 ac yng Ngŵyl Ffilm Ryngwladol Hong Kong yn 2002. 

Rownd a Rownd, Cyfarwyddwr Dennis Pritchard Jones et al., S4C (1995 – 2007). Opera sebon i bobl ifanc. Enillydd Gwobr BAFTA Cymru 1996 a 1999 am Raglen Orau i Blant. 

Light of Uncertainty , Cyfarwyddwr Clive Walley, BBC2 (1997). Animeiddiad celf gyda cherddoriaeth barhaus i ensemble o 7 yn cynnwys   Alexander Balanescu, feiolin a Chris Lawrence, bas. Enillydd  ‘Best Film at the Cutting Edge’ yn y Gwobrau Animeiddio Prydeinig yn yr ICA 1998.  
Y Mynydd Grug, Cyfarwyddwr Angela Roberts, S4C (1997). Drama gyfnod. Dangoswyd gyntaf yng Ngŵyl Ffilm Aberystwyth a dangoswyd gyntaf ar y teledu ar Ddydd Nadolig.                                       

A Manager in Exile, Cynhyrchydd Alun Ffred, BBC Wales 1994. Rhaglen ddogfen.

Fireworks , Cynhyrchydd Andrew Holmes, Channel 4 (1994). Drama ddogfen ar Ryfel Cartref Lloegr. Cerddoriaeth i offerynnau hynafol.

A-Z of Greek Democracy , Cynhyrchydd Andrew Holmes, Channel 4 (1994). Drama ddogfen. Cerddoriaeth yn cynnwys llais dwyreiniol.

Home Ground, Cynhyrchydd Wil Aaron, HTV (1993-4). Cyfres o raglenni dogfen hanesyddol.

Môr a Mynydd, Cyfarwyddwr Aled Evans, S4C (1993). Cynnwys cerddoriaeth wreiddiol i fand pres. Enillodd wobr BAFTA Cymru am Ffilm Orau i Blant.                                                                                                                                                                               
Divertimento 4, Cyfarwyddwr Clive Walley, BBC2 (1994). Animeiddiad celf gyda cherddoriaeth barhaus.

Llygad am lygad, Cyfarwyddwr Gareth Lloyd Williams, S4C (1993)  4 x 1h Cyfres yn ymwneud ag achosion o lofruddiaeth o'r bedwaredd ganrif ar bymtheg.                           

Sgid Hwch , Cyfarwyddwr Alun Ffred, S4C (1992). Drama deledu a ddangoswyd Noswyl Nadolig. Cerddoriaeth i 2 feiolin, sacsoffon soprano, basŵn, offerynnau taro.  

Spring and Port Wine, Cyfarwyddwr Peter Edwards , S4C (1992). Drama deledu. Cerddoriaeth i gorn flugel, piano, celo.

Hel Straeon, Cynhyrchydd Wil Aaron, S4C(1992 – 1995). Rhaglen ddogfen wythnosol.

We Are Seven II, Cyfarwyddwr Ken Horn HTV (1991) Drama gyfnod. Cerddoriaeth i gerddorfa. Enillodd wobr Cyfres Orau, BAFTA Cymru. 

Chwilio am y Nefoedd, Cyfarwyddwr Mark Evans, S4C (1990). Cyfres ddrama; jas llawn awyrgylch.

The Heart of the Country, Cynhyrchydd John Pickstock, S4C (1989). Ffilm am fyd natur. Gwerthwyd dramor yn helaeth.

Barbarossa, Cyfarwyddwr Gareth Wynn Jones, S4C (1990) Cyfres ias a chyffro (8 x 1 h). Cerddoriaeth ensemble i 8 chwaraewr.

Deryn I & II ,  Cyfarwyddwr Alun Ffred, S4C (1986-9). 2 gyfres ddrama + 2 ddrama unigol.
Caucasian Chalk Circle, Cyfarwyddwr Graham Laker, Cwmni Theatr Gwynedd (1998). Cynhyrchiad theatr Cymraeg o ddrama Brecht gyda sgôr newydd mewn arddull werin o Ddwyrain Ewrop.   

We Are Seven, Cyfarwyddwr Alan Clayton, HTV (1989). Drama deulu. Dangoswyd ym Mhrydain a nifer o wledydd Ewropeaidd. Enillodd y Wobr Aur am Ddrama Deulu yn y  New York International Film and Television Festival.

Fel Dail Ar Bren, Cyfarwyddwr David Lyn, S4C (1987). Ffilm fywgraffiadol ar yr emynyddes Ann Griffiths. Sgôr gerddorfaol. Dangoswyd drwy Brydain.

Cysgodion Gdansk , Cyfarwyddwr Gareth Wynn Jones, S4C (1987).. Cyfres ias a chyffro. Cerddoriaeth i bumawd piano.

Wild Heritage, Cynhyrchydd John Pickstock, HTV (1987). Ffilm byd natur. Gwerthwyd yn helaeth dramor.

Blumenfeld, Cyfarwyddwr Gareth Wynn Jones, S4C (1985). Ffilm gyffrous. Piano, celo a llais, perfformiwyd gan Bryn Terfel. Dangoswyd yn Sbaen.

Sglyfaeth, Cyfarwyddwr Gareth Wynn Jones, S4C (1984). Ffilm gyffrous yn ymwneud â'r IRA. Cerddoriaeth 'geltaidd' lawn awyrgylch. Gwerthwyd yn helaeth dramor.