Proffil Staff: Dr. John Cunningham

Dr. John Cunningham
Enw
Dr John Cunningham
Swydd
Uwch Darlithiwr mewn Cerddoriaeth
E-bost
else17@bangor.ac.uk
Ffôn
+44(0)1248 388278
Lleoliad
Llawr mesanîn, Prif Adeilad y Celfyddydau

Cefndir

Ymunodd John Cunningham (ganwyd ym 1979) â’r Ysgol Cerddoriaeth ym Mangor ym Medi 2011. Astudiodd Gerddoriaeth yng Ngholeg Prifysgol Dulyn (2000), lle cwblhaodd wedyn ei radd MA mewn cerddoreg (2001). Yn 2007, enillodd ei radd PhD o Brifysgol Leeds, gyda thesis ar y cyfansoddwr modern cynnar o Loegr, William Lawes. Mae John wedi addysgu mewn amrywiaeth o bynciau yng Ngholeg Prifysgol Dulyn UCD ac yn yr Ysgol Cerddoriaeth a Drama o fewn Sefydliad Technoleg Dulyn, ac wedi dal swyddi ymchwil ym Mhrifysgol Luimnigh (Limerick), Prifysgol Leeds, ac yng Ngholeg Prifysgol Dulyn (lle roedd yn Gymrawd Ôl-ddoethurol IRCHSS yn 2008-2009). Mae John yn Gymrawd yr Academi Addysg Uwch.

Dilynwch waith John ar academia, lle cewch hefyd fwy o wybodaeth am bapurau ymchwil a chyhoeddiadau.

Addysgu

Is-radd

Modiwl Craidd (Blwyddyn 1)

 • Blwyddyn 1: WXM 1001/1002: The Study of Music (a addysgir gan dîm)

Modiwl Gorfodol (Blwyddyn 1)

 • Blwyddyn 1: WXM 1004/1008: Harmoni a Gwrthbwynt (cydlynydd)

Modiwlau Genre a Chyfansoddwyr (Bl. 2 a 3)

 • WXM 2127/3127: Music on the English Stage, c.1600-95 (cydlynydd)
 • WXM 2198/3198: Handel (cydlynydd)

Modiwlau blaenorol: Music on the English Stage, c.1600–95; Telemann; The Beatles; Music and Politics in 17th-century England 

Editorial Musicology

 • WXM 2205/3205: Notation & Edition (a addysgir gan dîm)

Eraill

 • WXM / WXC 2207: Harmoni a Gwrthbwynt (Blwyddyn 2) (cydlynydd)
 • WXM 2178: Words and Music (a addysgir gan dîm)

Ôl-radd

Graddau Uwch trwy Ddysgu mewn Cerddoriaeth (MA, MMus, PGDip)

 • Modiwlau mewn Cerddoreg Hanesyddol, Cerddoreg Olygyddol

Myfyrwyr Doethurol wedi Cwblhau

Stephen Bullamore: ‘The Anthems of John Weldon’ (2014)

Ymchwil

Diddordebau Ymchwil

Cerddoriaeth seciwlar, yn lleisiol ac yn offerynnol, yn Ynysoedd Prydain yn yr 17eg ganrif a’r 18fed ganrif; cerddoriaeth gonsort Seisnig o’r 17eg ganrif (a ffynonellau); y broses o gyfansoddi; William Lawes; hanes cerddorol a diwylliannol; cerddoriaeth a drama yn Lloegr yn y cyfnod modern cynnar; astudiaethau ar ffynonellau; golygu.

Prif Gyhoeddiadau

Llyfr

Adolygwyd yn: Early Music; Music & Letters; The Viola da Gamba Society Journal; The Journal of the Viola da Gamba Society of America; Early Music History; The Times Literary Supplement; Early Music Review; The Seventeenth Century; Journal of the Society for Musicology in Ireland; The Consort; Classical.net; Reference and Research Book News

Gwaith golygyddol

 • ‘Ben Jonson and Music’, yn The Cambridge Edition of the Works of Ben Jonson, gol. David Bevington, Martin Butler, ac Ian Donaldson, online archive (Gwasg Prifysgol Caergrawnt, 2014) http://universitypublishingonline.org/cambridge/benjonson/
 • Henry Lawes, [‘Songs from Comus’], yn The Complete Works of John Milton, cyfrol III, gol. Barbara Lewalski (Rhydychen: Gwasg Prifysgol Rhydychen, 2012)
 •  (gyda Peter Holman), Restoration Trio Sonatas, Purcell Society Edition Companion Series 4 (Llundain: Stainer and Bell, 2012) 
 • Marc-Antoine Charpentier, Laudate Dominum, for Soloists, Double Choir and Orchestra, gyda chyflwyniad gan Peter Holman, THM003 (Caeredin: Thesaurus Musicus, 2010)
 •  (gyda Peter Holman), Maurice Webster, Complete Consort Music (Launton: Edition HH Ltd, 2010)
 •  (gyda Peter Holman), Simon Ives, The Four-Part Dances (Launton: Edition HH Ltd, 2008)

Erthyglau

 •  (gydag Andrew Woolley), ‘A Little-Known Source of Restoration Lyra-Viol and Keyboard Music: Canolfan Hanes Surrey, Woking, LM/1083/91/35’, Royal Musical Association Research Chronicle 43 (2010), 1-22  
 •  ‘Lyra-Viol Ecclesiastica: A Neglected Manuscript Source in Archbishop Marsh’s Library, Dublin’, The Viola da Gamba Society Journal 3 (2009), 1-54 (ar gael ar http://www.vdgs.org.uk/publications-Journal.html)
 •  ‘“Some consorts of instruments are sweeter than others”: Further Light on the Harp of William Lawes’s Harp Consorts’, Galpin Society Journal 61 (2008), 147-176
 •  ‘“Let them be lusty, smart-speaking viols”: William Lawes and the Lyra-Viol Trio’, Journal of the Viola da Gamba Society of America 43 (2006; cyhoeddwyd 2008), 32-68
 •  ‘A Tale of Two Harps: Issues Arising from Recordings of William Lawes’s Harp Consorts’, Early Music Performer 21 (Tachwedd 2007), 13-24

Penodau mewn Llyfr

 • ‘“Irish harpers are excellent, and their solemn music is much liked of strangers”: The Irish Harp in Non-Irish Contexts in the Seventeenth Century’, yn Music, Ireland and the Seventeenth Century, gol. Barra Boydell and Kerry Houston (Dulyn: Four Courts Press, 2009), 62-80
 • A Meeting of Amateur and Professional: Playford’s “Compendious Collection” of Two-Part Airs, Court-Ayres (1655)’, yn Concepts of Creativity in Seventeenth-Century England, gol. Rebecca Herissone a Alan Howard (Boydell and Brewer, 2013), 201–232

Erthyglau mewn Geiriadur

 • Encyclopaedia of Music in Ireland, golygyddion cyffredinol: Barra Boydell a Harry White (Dulyn: UCD Press, ar y gweill):

John Abell; Brass and Reed Bands; William Byrd; Denis Collins; Dalway Harp; Kieran Daly; Terry de Valera; John Dowland; Masque; Military Bands post-1840; Orchestras; Burk Thumoth; Thomas Tollett and family; Werburgh Street Theatre

Adolygiadau

 • yn The Viola da Gamba Society Journal; Eighteenth-Century Music; The Viol  

Ar y gweill

 • ‘“Solemn and appropriate Shakespearean music”: The Stratford Tercentenary of 1864’, yn Shakespeare Jubilees: 1864–2014, gol. Christa Jansohn a Dieter Mehl, Studien zur englischen Literatur 27 (Berlin: Lit Verlag, 2015).
 • ‘Shakespeare and Music’ yn New Oxford Shakespeare Edition, gol. Gary Taylor (Gwasg Prifysgol Rhydychen).  

Golygyddiaeth

 • Journal of the Viola da Gamba Society (2010)

Papurau Diweddar mewn Cynadleddau

Papurau a roddwyd er 2010. Mae rhestr gyflawn i’w gweld ar academia.

 • ‘“Faint copies” ac “excellent Originalls”: Composition and consumption of trio sonatas in England, c.1690–1710’, The geography of the trio sonata: new perspectives, Prifysgol Fribourg, Y Swistir (21–22 Mai 2015)
 • ‘Words, music, and the cult of Shakespearean veneration: the 1864 Tercentenary Celebration’, Words and Music Study Day, Prifysgol Bangor (2 Mai 2015) 
 • ‘The roots of English Restoration opera in masque’ (panel ar opera Lloegr), Eighth European Music Analysis Conference, Prifysgol Leuven (17−21 Medi 2014)
 • ‘Revision and revival: William Boyce’s David’s Lamentation over Saul and Jonathan (1736−1744)’, Sixteenth Biennial International Conference on Baroque Music, Prifysgol Cerddoriaeth a Chelfyddyd Ddramatig Mozarteum, Salzburg (9–13 Gorffennaf 2014)
 • ‘A New Messiah: Shakespeare, music, and the 1864 Tercentenary celebration’, Cynhadledd Flynyddol Cymdeithas Gerddoreg Iwerddon, Coleg Prifysgol Dulyn (6–8 Mehefin 2014)
 • ‘Transgressive soundscapes: “art” vs “popular” song in the early modern theatre’, Seinweddau Modern Cynnar, Prifysgol Bangor (24−25 Ebrill 2014) 
 • ‘Performance, expectation and tradition in Shakespearean songs, c.1740–1760’ – Shakespeare, Music and Performance Conference, Theatr y Shakespeare Globe, Llundain (3–5 Mai 2013)
 • ‘Music and identity in Ben Jonson’s Irish Masque at Court’, Cynhadledd Gyntaf Bangor mewn Astudiaethau Celtaidd, Prifysgol Bangor (20-23 Gorffennaf 2012)
 • 'Music and Ben Jonson’s dramatic works', – y Bymthegfed Gynhadledd Ddwyflynyddol ar Gerddoriaeth Faróc, Prifysgol Southampton (30 Mehefin – 4 Gorffennaf 2010)
 • 'Mason's Caractacus on the British Stage', – Cynhadledd Flynyddol y Gymdeithas Gerddoreg yn Iwerddon, Sefydliad Technoleg Dundalk (24-26 Mehefin 2012)
 • ‘“I have brought you a variety of noise”: Ben Jonson and Music, the Late Seventeenth Century and Beyond’ – Seminarau mewn Cerddoreg, Prifysgol Caeredin (1 Mawrth 2012)
 • ‘“Irregular and not always correct in harmony”: Revisions and re-creations in the consort music of William Lawes’ – Seminarau mewn Cerddoreg, Prifysgol Bangor (5 Hydref 2011)
 • ‘“I fear the little gentleman is in a galloping consumption”: The Death and Resurrection of Arne’s The Fairy Prince’ – Cynhadledd Flynyddol y Gymdeithas Gerddoreg yn Iwerddon, Academi Gerdd Frenhinol Iwerddon, Dulyn (24-26 Mehefin 2011)
 •  ‘Composition and Arrangement in the Lyra-Viol Repertoire’ – y Bedwaredd Gynhadledd Ddwyflynyddol ar Ddeg ar Gerddoriaeth Faróc,Prifysgol y Frenhines, Béal Feirste (Belfast) (30 Mehefin – 4 Gorffennaf 2010)

Effaith

 • Nodiadau rhaglen ar gyfer cyngherddau Cerddorfa Faróc Iwerddon
 • Argraffiadau beirniadol o’r gerddoriaeth ganlynol ar gyfer cyngherddau cyhoeddus: Marc-Antoine Charpentier, Laudate Dominum, for Double Choir and Orchestra (Neuadd Gyngerdd Canmlwyddiant Clothworkers, Prifysgol Leeds; 9 Mawrth 2008; Côr Project yr Ysgol Gerddoriaeth, gyda Chôr a Cherddorfa Baróc Leeds, cyfarwyddwr. Peter Holman); William Boyce, David’s Lamentation over Saul and Jonathan (fersiwn Dulyn, 1744), oratorio fer; William Boyce, O be joyful in God, anthem (Eglwys y Santes Fair, Hadleigh, Suffolk; 26 Mai 2008, Psalmody, Cerddorfa Faróc Essex, cyfarwyddwr. Peter Holman); (gydag Andrew Woolley), Antonio Salieri, Les Danaïdes (1784), opera (Neuadd Fawr, Prifysgol Leeds; 11-12 Mawrth 2011).
 • Goruchwylio 3 phroject Mynediad i Radd Meistr gyda Chyhoeddwyr Cerddoriaeth Soniarus a Chanolfan Gerdd William Mathias