Proffil o Owain Llwyd

Llun o Owain Llwyd
Enw
Dr Owain Llwyd
Swydd
Darlithydd Coleg Cymraeg Cenedlaethol & Swyddog Cyflogadwyedd Ysgol Cerddoriaeth.
E-bost
musc04@bangor.ac.uk
Ffôn
01248 382678
Lleoliad
Anecs Cerdd

Cefndir

Ganwyd Owain Llwyd yng Nglyndyfrdwy, ger Corwen, ym 1984. Dechreuodd ganu’r piano yn bedair blwydd oed a chyfansoddi yn wyth. Yn Eisteddfodwr brwd, mae Owain wedi ennill gwobrau dirifedi am ei berfformiadau ar y Piano (yn cynnwys y Rhuban Glas Offerynnol yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Erbyn heddiw, mae wedi gwneud enw iddo’i hun yng Nghymru trwy ennill y cyfan o’r pum gwobr sydd ar gael am Gyfansoddi – yn Eisteddfod yr Urdd (Caerdydd 2002, Ynys Môn 2004 a Chaerdydd 2005) ac yn yr Eisteddfod Genedlaethol (Maldwyn a’r Gororau 2003 a Chasnewydd 2004). Mae hefyd wedi ennill dwy ysgoloriaeth gan Sefydliad Cenedlaethol Cymru-America.  Yn 2004, etholwyd Owain yn aelod o’r Wisg Wen yng Ngorsedd y Beirdd am ei wasanaeth i gerddoriaeth yng Nghymru.

Gan raddio gydag Anrhydedd Dosbarth Cyntaf mewn Cerddoriaeth o Brifysgol Bangor, enillodd Owain wobr Dr John Robert Jones am ennill rhai o’r marciau uchaf ar draws y Brifysgol. Enillodd hefyd Ysgoloriaeth Parry Williams a Gwobr Eric Morgan gan y Brifysgol am gyfansoddi a pherfformio. Tra oedd yn fyfyriwr israddedig ym Mangor, dewiswyd Owain fel unawdydd Concerto i berfformio Concerto Rhif 2 Rachmaninoff i’r Piano fel rhan o Raglen Gyngherddau Cerddoriaeth ym Mangor.

Ar hyn o bryd mae Owain yn astudio ar gyfer PhD mewn Cyfansoddi ar gyfer Ffilm a Theledu ym Mhrifysgol Bangor, dan nawdd ysgoloriaeth gan MANTAIS. Mae ei waith yn amrywio o ddarnau cerddorfaol, corawl, ensemble, unawdol hyd at brojectau cerddoriaeth mewn addysg.

Addysgu

Cyfansoddi ar gyfer Ffilm a’r Cyfryngau

Diddordeb ymchwil

Cyfansoddi Ffilm a’r Cyfryngau, Cyfansoddi.

Prif Gyhoeddiadau

Projectau Ffilm / Teledu

‘Worldliner’; ffilm Wyddonias fer; (2007; Ethos Films, ar y gorwel)

‘THPW – Mc Saizmundo’; Rhaglen Ddogfennol ar gyfer S4/C; (2007; Ffilmiau’r Nant, ar y gorwel)

‘Pink Shirts’; Deunydd ffilm Archif o 1935; (2007; yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Sky)

‘Charlie’; unawd clarinét 3 munud yn seiliedig ar ‘The Adventurer’ gan Charlie Chapin (2007; Deunydd Archif)

‘Clever Centrum’; Hysbyseb Teledu ar gyfer Centrum Multivitamins; (2006; ITV, Channel 4)

‘Hwyl yr Ŵyl’; Deunydd ffilm Archif o 1949; [perfformiad gan O Duo] (2006; Clwb Cerdd Dolgellau, Cyngor Celfyddydau Cymru)

Cyfansoddiadau

‘Uchder’; cerddorfa lawn; 7 munud. (2005; A5 Music Ltd.)

‘The Quest’; cerddorfa lawn; 5 munud. (2005; A5 Music Ltd.)

‘Y Môr Celtaidd’; cerddorfa lawn; 7 munud. (2005; A5 Music Ltd.)

‘Y Gath a’r Golomen’; ar gyfer telyn a ffliwt. [perfformiwyd gan Deian Rowlands a Nicola Philips] (2004)

‘3 Darlun i’r Piano’; ar gyfer Unawd Piano. [perfformiwyd gan Iwan Llewelyn Jones] (2004)

‘Delweddau Cudd’; ar gyfer Unawd Piano. [perfformiwyd gan Iwan Llewelyn Jones] (2003)

‘Yr Odl-Gudd’; ar gyfer Deuawd Piano. [perfformiwyd gan Zöe Smith ac Atushi Tamoura] (2002)