Proffil o Pwyll ap Siôn

Llun o Dr Pwyll ap Sion
Enw
Pwyll ap Siôn
Swydd
Athro mewn Cerddoriaeth
E-bost
mus017@bangor.ac.uk
Ffôn
+44 (0) 1248 383808
Lleoliad
Prif Adeilad y Celfyddydau (llawr cyntaf, fyny'r grisiau gyferbyn â Neuadd Powis)

Llwyddiannau o ran Cyllid Allanol

 • Mân Grant Ymchwil gan yr Academi Brydeinig (Medi 2006-7), ar The Collected Writings of Michael Nyman
 • Arbenigedd Academaidd ar gyfer Busnes (A4B) Datblygu’r Gallu i Ddatblygu Gwybodaeth – Astudiaeth ar Ddichonoldeb: ‘Datblygu Strategaethau Busnes Newydd ar gyfer y Diwydiant Cerddoriaeth yng Nghymru’
 • Coleg Ffederal Cymraeg – Project Cydymaith i Gerddoriaeth Cymru
 • Ysgoloriaeth Dramor gan y Cyngor Prydeinig i Gyfansoddwyr

Swyddi ac Aelodaethau Eraill

 • Ymgynghorydd Cerdd ar gyfer Cyngor Celfyddydau Cymru
 • Aelod o Bwyllgor y Gymdeithas Gerddoriaeth Finimalaidd
 • Bwrdd Golygyddol cylchgrawn The Soundtrack (2011– )
 • Bwrdd Golygyddol cylchgrawn Hanes Cerddoriaeth Cymru (2002– )

Cefndir

Mae Pwyll ap Siôn yn gerddoregydd a chyfansoddwr. Astudiodd Gerddoriaeth yng Ngholeg Magdalen, Rhydychen, gan raddio ym 1990. Astudiodd gyfansoddi gyda John Pickard, David Gottlieb a Martin Butler, gan dderbyn ei PhD ym 1998. Mae’n aelod o staff yr Ysgol Cerddoriaeth er 1993.

Mae ei diddordebau ymchwil ac addysgu yn cynnwys cerddoriaeth finimalaidd, Michael Nyman a thonyddiaeth newydd yr 21ain ganrif. Yn 2007, cydlynodd y Gynhadledd ryngwladol gyntaf erioed ar Gerddoriaeth a Minimaliaeth, a chynorthwyo i sefydlu’r Gymdeithas Gerddoriaeth Finimalaidd. Yn Music and Letters, mae ei fonograff ar The Music of Michael Nyman wedi’i ddisgrifio fel ‘groundbreaking study … it represents a substantial contribution to musicology.’ Mae ei gyfrol olygedig ar Michael Nyman: Collected Writings i’w chyhoeddi ym 2013. Mae’n gyd-olygydd ar yr Ashgate Research Companion to Minimalist and Postminimalist Music, sydd hefyd i’w gyhoeddi yn 2013. Bydd hefyd yn llunio adolygiadau a blogiau cyson ar gyfer cylchgrawn Gramophone.

Mae ap Siôn wedi cyhoeddi ym maes cerddoriaeth boblogaidd o Gymru a cherddoriaeth Geltaidd. Yn 2011, cafodd gwahoddiad gan y Sefydliad Ymchwil dros Astudiaethau Gwyddelig ac Albanaidd i gyflwyno papur yn Senedd yr Alban ar ‘Welsh Culture and the Politics of Devolution’. Mae’n brif olygydd ar gyfrol arfaethedig Cydymaith i Gerddoriaeth Cymru, a gyllidir gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

O ran ei arddull, byddai modd disgrifio ei waith fel cyfansoddwr fel ôl-finimalaidd. Yn 2008, comisiynwyd ef gan Gystadleuaeth Ryngwladol Yehudi Menuhin ar gyfer y Ffidil i gyfansoddi darn prawf ar gyfer ffidil unawdol.  Perfformiwyd ‘Y Gwenith Gwyn’ yng Nghanolfan y Mileniwm, Caerdydd, a chyhoeddwyd y sgôr yng nghylchgrawn The Strad. Mae cyfansoddiadau diweddar wedi cynnwys yr Opera/ Oratorio lwyddiannus Gair ar Gnawd ar gyfer adran WNO MAX Cwmni Opera Cenedlaethol Cymru. Perfformiwyd ei waith cerddorfaol Gwales gan Gerddorfa Symffoni Gogledd Carolina yn ystod ei thymor yn 2012, ac mae cylch o ganeuon ar gyfer Soprano a Cherddorfa Linynnol sy’n gosod testunau Cernyweg a Chymraeg i’w berfformio gan y soprano Elin Manahan Thomas a Cherddorfa Siambr yr Undeb Ewropeaidd yn Chwefror 2013.

Addysgu

 • Minimaliaeth
 • Michael Nyman
 • Cage a Cherddoriaeth Arbrofol
 • Y Beatles
 • Cyfansoddi
 • Cerddoriaeth yr 20fed ganrif

Ymchwil

Diddordebau Ymchwil

 • Minimaliaeth
 • Cerddoriaeth Michael Nyman
 • Cyfansoddi
 • Cerddoriaeth Cymru

Cyhoeddiadau Diweddar

Cerddoreg

Llyfrau wedi’u Hawduro, Llyfrau wedi’u Golygu a Phenodau mewn Llyfrau Golygedig

 • The Music of Michael Nyman: Texts, Contexts and Intertexts (Aldershot, Ashgate Publishing, 2007) (232 o dudalennau)
  (gyda Tristian Evans) ‘Parallel Symmetries? The Relationship Between Minimalist Music and Multimedia Forms’, yn Sound and Music in Film and Visual Media: A Critical Overview (gol. Graeme Harper), Efrog Newydd: Continuum Press (2009), tt. 671–91
 • (gol.) Building New Business Strategies for the Music Industry in Wales (Prifysgol Bangor, 2009)
 • ‘Seeds of Change? Art, Folk and Popular music in Ireland, Scotland and Wales: 1960–2000’, yn Nations on the Move (gol. Margaret Connell-Szasz), Efrog Newydd: SUNY Press (yn y wasg, 2013)
 • (gyda Keith Potter a Kyle Gann) The Ashgate Research Companion to Minimalist and Postminimalist Music (yn y wasg, 2013)
 • ‘Reference and Quotation in Minimalist and Postminimal music’, yn yr Ashgate Companion to Minimalist and Post-Minimalist Music (Ashgate Press) (yn y wasg, 2013)
 • Michael Nyman: The Collected Writings (Ashgate Press) (yn y wasg, 2013)
 • (prif olygydd) Y Cydymaith i Gerddoriaeth Cymru (i’w gyhoeddi yn 2014)

Erthyglau mewn Cylchgronau Golygedig

 • ‘Cenedligrwydd a’r Cyfansoddwr Cymreig’ yn Hanes Cerddoriaeth Cymru, cyfrol 7, 2007, tt. 285–303
 • “‘Ysgrifen ar y mur’? Traddodiadau’r Canu Pop Cymraeg 1979–1997”, Ysgrifau Beirniadol 29 (gol. Gerwyn Williams), Llandysul: Gwasg Gee, 2011
 • ‘Robert Carl, Terry Riley’s In C’, yn Twentieth-Century Music, 7/2 (Medi 2010), tt. 248–53

Erthyglau mewn Geiriaduron neu Rageiriau mewn Llyfrau

 • ‘Cerddoriaeth Ysgafn’ yn Gwyddoniadur Cymru yr Academi Gymreig, gol. Menna Baines a Nigel Jenkins (Caerdydd: Gwasg Prifysgol Cymru, 2007)
 • Rhagair i Hefin Wyn: Ble Wyt Ti Rhwng? Hanes Canu Poblogaidd Cymraeg 1980–2000 (Talybont: Lolfa, 2006), tt. 9–11

Cyhoeddiadau ynglŷn ag addysgu ac addysg gerddorol

Cyfansoddi Cerddoriaeth Gyfoes – Canllaw i Fyfyrwyr (gydag Iwan Llewleyn-Jones) (Gwasg Prifysgol Aberystwyth, 2011)

Cyhoeddiadau ar wefannau

Cyfraniadau at drafodaethau cynadleddau a gyhoeddwyd.

 • (prif awdur mewn papur a gyd-awdurwyd â Ruth Barnett) ‘‘Nearly Stationary’: The use of silence in Cage’s String Quartet in four parts’; erthygl a gynhwyswyd ar CD-ROM y 9fed Gynhadledd Ryngwladol ar Ddirnadaeth a gwybyddiaeth Gerddorol, Bologna, 22–26 Awst, 2006 (ISBN 88-7395-155-4)

Papurau Cynhadledd a Gwahoddiadau i gyflwyno seminar ymchwil mewn sefydliadau eraill

 • ‘Tuag at Deipoleg o Gyfnewid Iaith mewn Enghreifftiau Diweddar o Ganu Pop Cymraeg’ (Nawfed Gynhadledd Canolfan Uwch-Astudiaethau Cerddoriaeth Cymru, Prifysgol Bangor, 21-4 Mehefin 2007)
 • [gyda Tristian Evans] ‘Parallel Symmetries? Exploring Relationships between Minimalist Music and Multimedia Forms’ (y Gynhadledd Ryngwladol gyntaf ar Gerddoriaeth a Minimaliaeth, Prifysgol Bangor, 31 Awst – 2 Medi 2007)
 • ‘Towards a Typology of Code mixing in Recent Welsh-language Popular Music’, Canolfan ESRC dros Ymchwil i Theori ac Ymarfer Dwyieithrwydd, 29 Hydref 2007
 • ‘Tuag at Deipoleg o Gyfnewid Iaith mewn Enghreifftiau Diweddar o Ganu Pop Cymraeg’, Cyfres Seminarau’r Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Geltaidd, Prifysgol Cymru, 29 Ionawr 2009
 • ‘Minimalism, Multimedia and Nyman’s Man on Wire’, Cyfres Seminarau Ymchwil, Conservatoire Birmingham, 24 Mawrth 2009
 • ‘Exploring Musical Settings of the Cynghanedd’, rhan o broject Beyond Text dan nawdd AHRC. dan arweiniad Dr Sally Harper, Prifysgol Bangor, 16 Mai 2009
 • “‘Taking a Line for a Second Walk”: Mapping Intertextuality in Nyman’, Ail Gynhadledd Ryngwladol ar Gerddoriaeth ar Finimaliaeth, Prifysgol Missouri yn Ninas Kansas, 3–6 Medi 2009
 • ‘Celtic Music’, colocwiwm Nations on the Move, a gynhaliwyd gan Ganolfan AHRC dros Astudiaethau Albanaidd a Gwyddelig, Prifysgol Aberdeen, 29 Hydref 2009
 • ‘Minimalist Film Music in Context: The Case of Man on Wire’ (Pwyll ap Siôn, Prifysgol Bangor, Cymru, DU), Cynhadledd Leeds ar Gerddoriaeth Ffilm, ddydd Gwener 6 Tachwedd 2009
 • ‘“Ethiopia Newydd”?  Iwtopia a Dystopia mewn Canu Pop Cymraeg wedi Refferendwm 1979’, Cofio’r Chwalfa Fawr: Dylanwad Refferendwm 1979 ar Lenyddiaeth Gymraeg ac ar y Meddwl a’r Dychymyg Cymreig, Prifysgol Bangor, 7 Tachwedd 2009
 • ‘“Sign of the Times”? The Rise and Fall of Nationalism in Welsh Popular Culture between 1960 and 2000, yng Ngherddoriaeth yng Nghymru: yr hen a’r newydd, cynhadledd Canolfan Uwch-Astudiaethau Cerddoriaeth Cymru, Sain Ffagan a Phrifysgol Caerdydd, 12 Tachwedd 2009
 • ‘“Timeless Voices”? The evocation of nostalgia in post-minimal music’, Degfed Gynhadledd Ryngwladol yr Adran Gerddoriaeth (Prifysgol y Celfyddydau, Beograd), 17 Ebrill 2010
 • ‘The Music Industry in Wales’, seminar ymchwil yn ATRIUM, Caerdydd, 26 Mai 2010
 • ‘The Culture of Devolution: Language, Media, Arts – A Welsh Perspective’, cynhadledd ar The Politics of Devolution, Senedd yr Alban, 5 Tachwedd 2010
 • ‘Reference and Quotation in Minimalist and Post-Minimal music’, Colocwia yng Ngholeg Bard, Efrog Newydd, 11-13 Mawrth 2011
 • ‘Reference and Quotation in Minimalist and Post-Minimal music’, Colocwia a gynhaliwyd gan Brifysgol Wolverhampton, 8-10 Ebrill 2011
 • “‘Conspicuous Allusions and Hidden Quotations’: Analysing Intertextuality in Postmodern Music’, Seithfed Gynhadledd Ryngwladol ar Gerddoriaeth Er 1900, Prifysgol Caerhirfryn 28-31 Gorffennaf 2011
 • ‘“I’m now concerned with making beautiful music above everything else …”: new light on Michael Nyman’s interview with Steve Reich, La Rochelle, 1976,’ Trydedd Gynhadledd Ryngwladol ar Gerddoriaeth a Minimaliaeth, y Brifysgol Gatholig, Leuven, 12-15 Hydref 2011

Erthyglau Amrywiol  

 • Adolygydd ar gyfer cylchgrawn cerddoriaeth Gramophone er 2007
 • ‘Outside Looking In’, erthygl fanwl ar Nyman a gyhoeddwyd yn y rhaglen swyddogol a gyhoeddwyd gyda chyfres cyngherddau Nyman Live at Cadogan Hall a gynhaliwyd rhwng 6–8 Mehefin 2008
 • Erthyglau ategol a nodiadau rhaglen ar gyfer y perfformiad Prom cyntaf o waith Nyman The Musicologist Scores, Cyngherddau Prom y BBC, 25 Awst 2009
 • Nodiadau rhaglen ar ‘Celebration Dances’ a Symffoni Rhif 10 Alun Hoddinott ar gyfer cyngherddau Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC yng Nghanolfan y Mileniwm, 2010

Cyfansoddi

Gweithiau Cerddorfaol a Llwyfan

 • Gwales (cerddorfa), 14', perfformiwyd gan Gerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC dan Grant Llywelyn, Gŵyl Gerdd Newydd Bangor, 26 Mawrth 2010, darlledwyd ar ‘Here and Now’ ar Radio 3 ar 31 Gorffennaf 2010; i’w berfformio gan Gerddorfa Symffoni Gogledd Carolina yn ei Chyfres Gyngherddau yng Ngwanwyn 2012
 • Y Gair ar Gnawd (oratorio wedi’i  llwyfannu gyda geiriau gan Menna Elfyn) (ensemble siambr, dau unawdydd a chôr SATB), 60 munud, i’w pherfformio gan aelodau Cwmni Opera Cenedlaethol Cymru, rhan o broject WNO MAX, Galeri, Mawrth 2012
 • Cylch o Ganeuon ar gyfer Elin Manahan Thomas a’r Gerddorfa Siambr Ewropeaidd, gan ddefnyddio deunydd gwerin o Gymru a Chernyw, i’w berfformio yn Truro a Chaernarfon, Mawrth 2013

Gweithiau Unawdol, Siambr a Lleisiol

Rok Tab (Piano unawdol), 1', perfformiwyd gan David Appleton, rhan o gyfres Bartók – Subject and Reflection, Vibe Bar, Llundain, 16 Chwefror 2010

Cerddoriaeth Ffilm, Trefniadau ac Addasiadau

 • Y Gwenith Gwyn, 4', trefniant o alaw werin Gymreig ar gyfer ffidil unawdol; comisiynwyd gan Gystadleuaeth Ryngwladol Yehudi Menuhin ar gyfer y Ffidil, Caerdydd 11-20 Ebrill 2008, fel darn prawf ar gyfer categori dan 16 oed; perfformiwyd gyntaf gan enillydd gwobr y cyfansoddwr, Yu-Ah Ok, yng Nghanolfan y Mileniwm, Caerdydd, 20 Ebrill 2008 (yr holl berfformiadau wedi’u gwe-ffrydio yn ystod y digwyddiad, a’r sgôr wedi’i chyhoeddi yn argraffiad Mis Mawrth o gylchgrawn y Strad, 2008)
 • Three Folk-Song Arrangements for Solo Violin, 12', ‘Y Gwenith Gwyn’ ‘Y Bore Glas’ ac ‘Y Deryn Pur’
  Y Chwarelwr (pumawd piano), 40', trac sain ar gyfer ail-gread o ffilm y 1930au ar gyfer Teledu Cwmni Da; perfformiwyd gyntaf ar 7 Hydref 2006; darlledwyd ar S4C ar 10/12/06
 • Frongoch (ensemble mawr), 45', trac sain ar gyfer rhaglen ddogfen ddrama ar ganlyniad Gwrthryfel y Pasg, comisiwn ar y cyd rhwng RTE ac S4C (gwahanol ddarllediadau ar RTE ac S4C yn ystod 2007)
 • Hen Ferchetan, 3', (TTBB) comisiynwyd gan Gôr Meibion y Traeth; perfformiwyd gyntaf yn Eisteddfod Genedlaethol yr Wyddgrug ar 11/8/07; darlledwyd ar Radio Cymru, S4C ac S4C digidol
 • Diwedd, 2', (TTBB) comisiynwyd gan Gôr Meibion y Traeth; perfformiwyd gyntaf yn Eisteddfod Genedlaethol yr Caerdydd ar 9/8/08; darlledwyd ar Radio Cymru, S4C ac S4C digidol
 • Arwydd-dôn a cherddoriaeth achlysurol ar gyfer BRO (S4C, 2010)

Recordiadau ar CD a DVD

 • Wals, ar CD Portreadau Cymreig, Iwan Llewelyn-Jones (Piano), Recordiau Sain (SCD 2308) 2001
 • Glyndŵr, arCD Gwneud Cerddoriaeth yng Nghorwen, Cerddorfa Gymreig y BBC et al, Resound (R1001) 2001
 • Tair Cân Werin, ar CD Caneuon y Werin, Buddug Verona James (Mezzo) ac Andrew Wilson-Dickson (Piano), Recordiau Fflach (CD295H) 2006
 • Y Chwarelwr, ar DVD Y Chwarelwr, Cwmni Da / S4C (ISBN 186225053) 2006
 • Emyn (Deuawd Piano), ar Diversity – Amrywiaeth, Deuawd Piano Davies, Campion Cameo (Cameo 2073) 2007
 • Tair Alaw Werin, trefniant ar gyfer piano, recordiwyd gan Iwan Llewelyn-Jones ar Caneuon Heb Eiriau (Sain SCD 2646, 2011)

Llwyddiannau o ran Cyllid Allanol

 • Mân Grant Ymchwil gan yr Academi Brydeinig (Medi 2006-7), ar The Collected Writings of Michael Nyman
 • Arbenigedd Academaidd ar gyfer Busnes (A4B) Datblygu’r Gallu i Ddatblygu Gwybodaeth – Astudiaeth ar Ddichonoldeb: ‘Datblygu Strategaethau Busnes Newydd ar gyfer y Diwydiant Cerddoriaeth yng Nghymru’
 • Coleg Ffederal Cymraeg – Project Cydymaith i Gerddoriaeth Cymru
 • Ysgoloriaeth Dramor gan y Cyngor Prydeinig i Gyfansoddwyr

Swyddi ac Aelodaethau Eraill

 • Ymgynghorydd Cerdd ar gyfer Cyngor Celfyddydau Cymru
 • Aelod o Bwyllgor y Gymdeithas Gerddoriaeth Finimalaidd
 • Bwrdd Golygyddol cylchgrawn The Soundtrack (2011– )
 • Bwrdd Golygyddol cylchgrawn Hanes Cerddoriaeth Cymru (2002– )