Proffil o Dr Sally Harper

Enw
Dr Sally Harper
Swydd
Uwch Ddarlithydd
E-bost
s.harper@bangor.ac.uk
Ffôn
01248 382126
Lleoliad
Estyniad Cerdd, Ffordd y Coleg

 

Cefndir

Ganwyd Sally Harper ger Dudley yng Ngorllewin Canolbarth Lloegr, a graddiodd ym Mhrifysgol Birmingham. Ym 1989, cwblhaodd ei doethuriaeth ar gerddoriaeth a litwrgi Seisnig yr oesoedd canol ym Mhrifysgol Rhydychen (Colegau Magdalen a Brasenose). Ar ôl treulio cyfnod byr ym maes gweinyddu academaidd ym Mhrifysgol Warwick, dechreuodd addysgu ym Mangor ym 1991 a daeth yn Gyfarwyddwr ar Ganolfan Uwchastudiaethau Cerddoriaeth Cymru ym 1999. Mae hefyd yn golygu’r cylchgrawn dwyieithog Hanes Cerddoriaeth Cymru / Welsh Music History.

Mae Sally Harper yn gyd-gyfarwyddwr ar Broject Llyfr Esgobol Bangor ac yn rhan o’r tîm ymchwil craidd ar gyfer project Crefydd a Chymdeithas AHRC/ ESRC, sef ‘The experience of worship in late medieval cathedral and parish church’. Mae hi hefyd wedi cyfrannu at we-broject dafyddapgwilym.net gan AHRC, ac wedi arwain project ymchwil cysylltiedig gan AHRC ar berfformiad barddoniaeth werinol ganoloesol yng Nghymru, Iwerddon a’r Alban.

Addysgu

(cyrsiau yn y Gymraeg a’r Saesneg)

  • Hanes Cerddoriaeth cyn 1650
  • Cerddoriaeth yn yr Eglwys Gristnogol
  • Gweinyddu’r Celfyddydau
  • Cerddoriaeth yn y Gymuned  

Diddordebau Ymchwil

  • Cerddoriaeth yng Nghymru, gyda phwyslais arbennig ar gerddoriaeth a diwylliant yng Nghymru’r oesoedd canol a’r cyfnod modern cynnar.
  • Litwrgi a sefydliadau crefyddol yr oesoedd canol.
  • Cerddoriaeth ar gyfer y litwrgi gyfoes

Prif gyhoeddiadau

Awdur ar y Llyfrau isod

Music in Welsh Culture before 1650: A Study of the Principal Sources(Aldershot, Ashgate, 2007).
Medieval English Benedictine Liturgy: Studies in the Formation, Structure and Content of the Monastic Votive Office, c.950-1540 (Traethodau Hir Rhagorol mewn Cerddoriaeth o Brifysgolion ym Mhrydain), Efrog Newydd a Llundain, Garland Publishing Inc, 1993.

Llyfrau Golygedig

[Gyda Wyn Thomas] Welsh Music Studies: Bearers of Song (Essays in Honour of Meredydd Evans and Phyllis Kinney) / Astudiaethau Cerddoriaeth Cymru: Cynheiliaid y Gân (Traethodau i anrhydeddu Meredydd Evans a Phyllis Kinney) (Caerdydd, Gwasg Prifysgol Cymru, Mawrth 2007).
Music in the Scottish Church up to 1603: Studies and Essays based on the papers of the late Isobel Woods Preece, (Glasgow, Musica Scotica, 2000).
Astudiaethau Robert ap Huw (Hanes Cerddoriaeth Cymru / Welsh Music History cyfrol 3) 3) (Caerdydd, Gwasg Prifysgol Cymru, 1999).

Erthyglau Cyhoeddedig

‘Music in the Commonplace Book of Phillip Powell of Brecon (c.1635)’, Astudiaethau Cerddoriaeth Cymru: Cynheiliaid y Gân (Traethodau i anrhydeddu Meredydd Evans a Phyllis Kinney), gol. Sally Harper a Wyn Thomas (Caerdydd, Mawrth 2007).
‘An Elizabethan Tune List from Lleweni Hall, North Wales’, Royal Musical Association Research Chronicle, 38 (2005), 1-66
‘“A Dittie to the tune of Welsh Sydannen”: a Welsh image of Queen Elizabeth I’, Journal of Renaissance Studies, 19 (2005), 201–28
‘Instrumental Music in Medieval Wales’, North American Journal of Welsh Studies, 4 (2004), 20-42.
‘Datblygiad cerdd dant yng Nghymru yn yr Oesoedd Canol’, Cof Cenedl, 19 (2004), 1-35.
‘Tunes for a Welsh Psalter: Edmwnd Prys’s Llyfr y Salmau’, Studia Celtica, 37 (2003), 221-67.
‘Music in the Welsh Household c.1580-1620’, The Welsh History Review, 21 2003), 621-45.
‘A Musical Christmas at Lleweni Hall, Denbighshire, in the Elizabethan Era’, New Welsh Review (2002), 45−52.
‘Issues in dating the chronology of Cerdd Dant’, Studia Celtica 35 (2001), 325-40.
‘So how many Irishmen went to Glyn Achlach? Early accounts of the formation of cerdd dant’, Cambrian Medieval Celtic Studies 42 (Gaeaf, 2001), 1-25.
‘Llawysgrif Robert ap Huw a Chanon Cerddoriaeth Gymreig i'r elyn yn yr Unfed Ganrif ar Bymtheg’ (162-82), Astudiaethau Robert ap Huw, gol. Sally Harper (1999).
‘Esgoblyfr Bangor: Esgoblyfr Arfer Caersallog’ Hanes Cerddoriaeth Cymru 2 (1997); 100-25

Erthyglau byrrach ar gerddoriaeth eglwysig gyfoes

‘Singing God’s praises in the Rainbow Nation: church music in the new South Africa’, Church Music Quarterly (Mehefin, 2003), 9–12.
‘Seeing the face of Christ in others: the work of the National Network of Pastoral Musicians’, Church Music Quarterly (Rhagfyr, 2002), 21–2.
‘A music birthed from silence: meeting Margaret Rizza’, Church Music Quarterly (Medi, 2002).
‘Enemies of Apathy: Music from the Iona Community II’, Church Music Quarterly (Rhagfyr, 2001), 14–16.
‘The church needs new songs because the world changes: Music from the Iona Community I’, Church Music Quarterly (Medi, 2001), 8–13.