Proffil Wyn Thomas

Delwedd o Wyn Thomas
Enw
Wyn Thomas
Swydd
Uwch Ddarlithydd mewn Cerddoriaeth
E-bost
w.thomas@bangor.ac.uk
Ffôn
(01248) 382182
Lleoliad
Prifysgol Bangor

 

     

Cefndir

Brodor o Aberystwyth yw Wyn Thomas. Graddiodd mewn Cerddoriaeth ym Mhrifysgol Bangor a chwblhaodd ei astudiaethau uwch-radd ym maes ethnogerddoreg ym 1983. Yn dilyn cyfnod fel Cynorthwywr Ymchwil ym Mhrifysgol Cymru, penodwyd ef yn ddarlithydd ym Mangor ym 1981 ac yn fuan wedi hynny, sefydlodd Archif Cerddoriaeth Draddodiadol Cymru. Y mae’n Gymrawd Dysgu’r Brifysgol ac yn cyd-olygu’r cylchgrawn dwy-ieithog Hanes Cerddoriaeth Cymru / Welsh Music History.

Diddordebau Ymchwil

  • Cerddoriaeth draddodiadol Cymru
  • Cerddoriaeth yng Nghymru
  • Ethnogerddoreg ac Organoleg
  • Gwragedd ym myd cerddoriaeth Cymru

Prif gyhoeddiadau

Llyfrau

[Gyda Sally Harper] Astudiaethau Cerddoriaeth Cymru: Cynheiliaid y Gân (Traethodau i anrhydeddu Phyllis Kinney a Meredydd Evans) (Caerdydd, Gwasg Prifysgol Cymru, 2007 ) 328 tt. ISBN: 978-0-7083-2081-5

Cerddoriaeth Draddodiadol yng Nghymru: Llyfryddiaeth / Traditional Music in Wales: A Bibliography, Cyf./Vol. 3 (Llanrwst, Gwasg Carreg Gwalch, 2006), 420tt.
ISBN: 1-84527-080-0

Meistres Graianfryn a Cherddoriaeth Draddodiadol yng Nghymru (Darlith Goffa Amy Parry Williams, Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru, Aberyswyth, 1999), 37tt.
ISBN: 0-9532555-2-2

Cerddoriaeth Draddodiadol yng Nghymru: Llyfryddiaeth / Traditional Music in Wales: A Bibliography, Cyf./Vol. 2, (Dinbych, Gwasg Gee,1997), 322tt.
ISBN: 0-7074-0282-4

Hanes Cerddoriaeth y Gorllewin (Caerdydd, Gwasg Prifysgol Cymru, 1997), 910tt. -cyfieithiad Cymraeg o gyfrol      D.J. Grout, A History of Western Music.
ISBN: 0-7083-1350-7. Golygydd Cymraeg.

Defnyddio Technoleg Cerdd : Using Music Technology,(Caerdydd, Cyd-Bwyllgor Addysg Cymru/Y Swyddfa Gymreig, 1993), 127tt. + 12 disg.

Canu'r Ffliwt – llawlyfr yn seiliedig ar gerddoriaeth draddodiadol o Gymru (Talybont, Gwasg y Lolfa, 1990), 110tt.             ISBN: 0-86243-206-5

Musica – Llawysgrif Robert ap Huw / The Robert ap Huw Manuscript, (Aldershot, Scholar Press,1987), xii + 134tt. ISBN: 0-576-40000-9

Crynhoad o Hanes Cerddoriaeth Fodern – cyfieithiad Cymraeg o gyfrol Paul Griffiths, A Concise History of Modern Music (Caernarfon, Gwasg Gwynedd, 1985), 179tt.
ISBN: 0-500-20164-1. Golygydd Cymraeg.

Llyfryddiaeth i Gerddoriaeth Draddodiadol yng Nghymru /  A Bibliography of Traditional Music in Wales (Caerdydd, Amgueddfa Genedlaethol Cymru, 1983), 175tt.
ISBN: 0-85485-058-9

Cerdd a Chângolwg ar gerddoriaeth draddodiadol yng Nghymru (Dinbych, Gwasg Gee, Dinbych, 1982), 150tt.

Erthyglau cyhoeddedig (detholiad)

 ‘Annie Cwrt Mawr a Chanorion Aberystwyth’, Canu Gwerin (Cylchgrawn Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru), 30(2007) yn y wasg.

‘‘Ffarwel i Aberystwyth …’: Jennie Williams a byd yr alaw werin yng Nghymru’, Astudiaethau Cerddoriaeth Cymru: Cynheiliaid y Gân (Traethodau i anrhydeddu Phyllis Kinney a Meredydd Evans), gol. Sally Harper a Wyn Thomas (Caerdydd, Gwasg Prifysgol Bangor /> ‘Y phonograph a byd cerddoriaeth draddodiadol yng Nghymru’, Canu Gwerin (Cylchgrawn Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru), 29(2006), 40-64

'The Gentle art of Infiltration - Music and the London-Welsh Community', The Welsh in London 1500-2000, (gol. Emrys Jones), (Caerdydd, Gwasg Prifysgol Cymru, 2001), 210-216

‘Musik in Wales’, Die Music in Geschichte und Gegenwart, Cyf. 9, (New York a Stuttgart, 1999), 1867-1874

'Mary Davies:  grand dame of Welsh music', Transactions of the Honourable Society of
Cymmrodorion, Sesiwn 1997-8, (1998), 1-14

Mary Davies: grand dame cerddoriaeth draddodiadol Cymru', Canu Gwerin, 20 (1997), 28-42

Dear Mr. Groome ...': Letters from a Gypsy Harpist', Hanes Cerddoriaeth Cymru / Welsh Music History, Cyf. 1,(1996), 12-17

Cynlluniau Ymchwil (Knowledge Transfer Partnerships)

1997 - 1999  Cwmni Sain (Recordiau) Cyf., (Llandwrog, Caernarfon)

2000 - 2002  Old Smithy Recording Studio (Worcester)

2001 - 2003  Cwmni Carreg Ateb (Caernarfon)

2001 - 2003  London Sinfonietta  (Southwark, Llundain)

2002 - 2004  Cwmni Cyhoeddi Gwynn (Penygroes, Caernarfon)

2006 - 2008  Liverpool Philharmonic Orchestra (Lerpwl).