Proffil Myfyriwr: Esyllt Jones – Cymraeg a Cherddoriaeth

Esyllt JonesEsyllt Jones

Mae Esyllt Jones o Gaerdydd. Aeth i Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf ac bellach yn astudio Cymraeg a Cherdd ym Mangor.

Pam Bangor?

Dyma’r Brifysgol oedd yn cynnig y cwrs yn gyfan gwbl drwy’r Gymraeg i mi ac mae’r ddwy adran yn wych. Y peth gorau yw cynnwys y cwrs, mae gymaint o ddewis o fodylau diddorol yn y ddwy Ysgol. Mae Bangor yn cynnig llawer o gyrsiau drwy gyfrwng y Gymraeg, mae neuaddau preswyl Cymraeg a llawer o weithgareddau cymdeithasol ac academaidd drwy gyfrwng y Gymraeg.

Y cwrs

Rwy’n mwynhau’r cwrs yn fawr iawn ac mae’r ddwy Ysgol, y Gymraeg a Cherdd yn darparu digon o gymorth i ni fel myfyrwyr. Mae’r darlithwyr o hyd gerllaw ac yn barod i helpu ar unrhyw achlysur.

Neuadd Breswyl?

Mae’n brofiad arbennig i aros mewn neuadd breswyl, ac mae’n gyfle i ddod i nabod myfyrwr eraill sydd wedi dod i Fangor i astudio drwy gyfrwng y Gymraeg fel fi.

Ysgoloriaeth

Enillais Ysgoloriaeth Gymraeg yn fy mlwyddyn gyntaf, wedi sefyll arholiad cyn dod i’r Brifysgol. Roedd gwneud hyn wedi rhoi hyder i mi yn bersonol ac yn academaidd gan fy mod wedi cael clod gan y Brifysgol am fy ngwaith.

Cyngor

Fy nghyngor i yn syml yw, dewch i Fangor, neu difaru wnewch chi!

Uchafbwynt

Gan fy mod yn aelod o gerddorfeydd yn y Brifysgol, fy uchafbwynt i yw chwarae llu o gyngherddau yn neuadd PJ gyda’r gerddorfa.

Dyfodol

Rwy’n gobeithio gwneud Ymarfer Dysgu yn y dyfodol ac yn mynd yn athrawes cynradd.