Bioleg gyda Biotechnoleg BSc (Anrhydedd)

Cod UCASC511
CymhwysterBSc (Anrhydedd)
Hyd3 blwyddyn
Modd AstudioLlawn amser
Cynnig nodweddiadol112 pwyntiau Tariff UCAS

Rhagarweiniad i’r Cwrs

Biotechnology is the application of biology to improve quality of life, and the health of our planet, via the innovative use of cellular and molecular processes to develop beneficial technologies and products.

Historically, biotechnology has had a significant impact upon human life, with the earliest biotechnologists harnessing the fermentative capabilities of microorganisms to produce food products such as bread, cheese, beer and wine. In today’s world, modern biotechnology offers breakthrough products and technologies to combat disease, reduce our impact on the environment, feed the hungry, reduce our energy demands, provide cleaner energy, and produce safer, cleaner and more efficient industrial processes. This degree will empower the next generation of scientists to address global issues in an innovative manner to heal, fuel and feed the world.

You will receive training that covers evolutionary, ecological, environmental, molecular and cellular aspects of biology, and there is opportunity to follow applied aspects of biology as well as learn about fundamental processes and mechanisms. Our teaching is underpinned by internationally recognised research. Our academic staff have a well-founded expertise in biotechnology research, derived from a number of biological disciplines covering medical and environmental microbiology, plant biology, biodiversity and genetics, and cell and genome biology. We also provide a diversity of practical, laboratory and field biology experience, enabling you to acquire transferable skills (data analysis, group work, writing and presentational skills, IT skills). Extensive use is made of the exceptional range of local terrestrial and aquatic habitats during field courses and practical classes. We are unusual among British Universities in having our own botanical gardens with various habitats for biological studies. We are also part of the Environment Centre Wales, which is a partnership venture between Bangor University and the Natural Environment Research Council’s Centre for Ecology & Hydrology (CEH).

Pam dewis Prifysgol Bangor ar gyfer y cwrs?

 • Cutting-edge science is integral to our research programmes and feeds through into the teaching environment. Our expertise in biology and biotechnology encompasses studies into medical and environmental microbiology, plant biology, marine biotechnology, fisheries genetics, cell and genome biology, neurobiology and development.
 • Our excellent facilities include two well equipped microbiology research laboratories; a Botanical Garden; our own Natural History Museum containing a comprehensive collection of invertebrate and vertebrate material; and extensive marine and freshwater aquaria.
 • Bangor’s location provides a range of soil types, climate and topography, provides numerous diverse habitats, all within easy reach for field-based studies

Ffeithiau Allweddol gan UniStats

Cynnwys y Cwrs

For more on studying degree courses see our Study at Bangor section.

Students are required to take 120 credits each year made up of lectures, practicals and interactive exercises, as well as field trips and tutorials. Modules become more specialised as the degree progresses and the number of compulsory modules varies between years. Assessment is by a mixture of formal examination and continuous assessment. Welsh medium modules are also available.

The Master in Biology with Biotechnology is an extended undergraduate programme which allows students to graduate either with BSc (Hons) at the end of the third year or with a Master at the end of the fourth year. If at the end of Year 2 a sufficient standard is achieved, then progression onto the Masters year will be permitted following completion of Year 3. The fourth year offers a unique opportunity to conduct an extended research project either in the laboratory or in the field.

The combination of modules for each year of our Biology with Biotechnology degrees is shown below. The number of credits is given in brackets after the name of each module. Some modules will include lectures, practicals and interactive exercises.

Beth fyddech yn ei astudio ar y cwrs yma?

Year 1

Compulsory modules:

 • Principles of Life
 • Organismal Diversity
 • Tutorials
 • Practical Skills 1 & 2
 • Ecology and Evolution

Year 2

Compulsory modules:

 • Bioscience Skills
 • Principles of Life 2
 • Evolution and Genetics

Optional modules:

 • Field courses
 • Invertebrate Biology
 • Human Immunology
 • Introduction to Herpetology
 • Integrative Zoology
 • Plant Diversity & Conservation
 • Medical Microbiology
 • Vertebrate Biology
 • Cell Biology
 • Genomic Instability & Disease

Year 3

Compulsory modules:

 • Environmental Microbiology & Biotechnology
 • Drug Development
 • Dissertation

Optional modules:

 • Molecular Ecology & Evolution
 • Systematics & Diversity
 • Medical Genetics
 • Attack and Defence Plants
 • Bio-enterprise & Employability
 • Freshwater Ecosystems 2
 • Forest Ecosystems
 • Chemical Biology
 • Primatology
 • Life in a Changing Climate
 • Life in Wetlands
 • Ornithology
 • Forest Ecology
 • Drug Development
 • Human Evolutionary Biology

Further information on each module can be found on our website.

We are continuously incorporating student feedback and novel developments into our degrees, which can result in changes to the module content in all years.

Modiwlau y flwyddyn yma

Rhoddir rhestr modiwlau ar gyfer arweiniad yn unig a gall newid. Gweld y modiwlau mae ein myfyrwyr yn astudio ar dudalen Modiwlau Bioleg gyda Biotechnoleg.

Rhoddir cynnwys y cwrs ar gyfer arweiniad yn unig a gall newid.

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Graduates in Biology with Biotechnology will possess a wealth of skills and knowledge that will be relevant to many employment sectors including hospital laboratories, research organisations, multidisciplinary consultancies, industrial companies, research charities, government departments and agencies, educational establishments, research councils and the private sector.

Profiad Gwaith a Gwirfoddoli

Mae Canolfan Sgiliau a Chyflogadwyedd y Brifysgol yn cynnig amryw o adnoddau i’ch helpu i gyflawni eich amcanion ar ôl graddio. Mae’n dod yn gynyddol bwysig yn y farchnad swyddi heddiw i ddatblygu eich sgiliau personol a gwella eich cyflogadwyedd tra byddwch yn y brifysgol.

Ymysg y profiadau a gynigir gan y Ganolfan Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd i helpu eich datblygiad personol a’ch gyrfa, mae rhaglenni lleoliadau gwaith, cynlluniau blasu gwaith, swyddi rhan-amser a chynlluniau gwirfoddoli a mentora.

Gwobr Cyflogadwyedd Bangor

Mae Gwobr Cyflogadwyedd Bangor wedi ei gynllunio i wella rhagolygon gwaith ein myfyrwyr. Mae’n cynnig cyfleoedd rhad ac am ddim i ennill y sgiliau a’r profiadau eu hangen ar gyflogwyr, yn seiliedig ar yr ymchwil diweddaraf.

Mae graddedigion y Wobr yn cael tystysgrif a thrawsgrifiad o’u gweithgareddau allgyrsiol o Brifysgol Bangor. Mae’r Wobr hefyd yn cynnig cyrsiau hyfforddi am ddim, yn helpu i’ch paratoi ar gyfer cyfweliadau, yn rhoi mynediad at feddalwedd gyrfaoedd ar-lein ac yn helpu i ddatblygu eich portffolio sgiliau o dystiolaeth ar gyfer cyflogwyr.

Mwy o wybodaeth am sut y gall y Wobr eich helpu...

Rhaglen Interniaeth Prifysgol Bangor

Mae'r Brifysgol yn cynnal cynllun interniaeth sy’n cynnig y cyfle i ennill profiad gwaith â thâl ar lefel raddedig mewn Ysgolion academaidd ac adrannau gwasanaeth y Brifysgol.

Mae’r cynllun yn agored i fyfyrwyr israddedig ac mae’r gwaith interniaeth ac unrhyw hyfforddiant a dderbynnir yn cael ei gofnodi yn awtomatig ar eich cofnod o weithgareddau Gwobr Cyflogadwyedd Bangor.

TARGETconnect - Gweithio tra'n astudio

Mae'r Gwasanaeth Sgiliau a Chyflogadwyedd yn cynnig cefnogaeth i fyfyrwyr sy'n chwilio am waith yn ystod ac yn dilyn eu cyfnod yma.

  Mae TARGETconnect yn hysbysebu'r cyfleoedd canlynol:

 • Swyddi i Raddedigon – yn lleol, yn genedlaethol a rhyngwladol
 • Swyddi llawn-amser, rhan-amser, parhaol a thros dro
 • Profiad gwaith ac interniaethau
 • Cyfleon Gwirfoddol

Gofynion Mynediad

For 2020 entry:

GCSE: grade C/4 in English, Maths and Double Award Science. Typical offer is based on a minimum 112 tariff points for from a Level 3 qualification* e.g.:

 • A Levels: including grade C in Biology if studying 1 other science subject - Chemistry, Physics, Maths, Psychology, Environment Science, Geography, Geology; or grade B in Biology if not studying another science subject. 
 • International Baccalaureate Diploma: including H5 in Biology.
 • BTEC National/Extended Diploma: DMM including Merits in 4 Biology modules. Modules accepted: Animal Biology; Animal Anatomy and Physiology; Animal Behaviour and Communication; Animal Breeding and Genetics; Biochemistry and Biochemical Techniques; Biochemistry and Microbiology; Fundamentals of Science; Genetics and Genetic Engineering; Inheritance and Genetic Manipulation; Physiology of Human Body systems; Physiology of Human Regulation and Reproduction; Wildlife Populations, Ecology and Conservation. Other Biology-related modules considered case by case.
 • City & Guilds Advanced Technical (1080) / Extended Diploma: Distinction overall including 4 Biology modules from the following: Animal Behaviour and Communication, Biological Systems of Animals, Wildlife and Ecology Conservation, Inheritance and Genetics, Ecological Concepts and Application, Population Surveys, Ecology and Conservation. Other Biology-related modules considered case by case.
 • Access to HE in the Sciences: Pass
 • Welsh Baccalaureate is accepted
 • Cambridge Technical Extended Diploma is not accepted.

International Candidates: school leaving qualifications and college diplomas are accepted from countries worldwide (subject to minimum English Language requirements). More information here

We also welcome applications from mature applicants.

*For a full list of accepted Level 3 qualifications, go to www.ucas.com

For 2019 entry:

 • 136-112 tariff points including a level 3 qualification* in Biology and preferably at least AS (or equivalent) in Chemistry. Second science subjects we consider include Chemistry, Physics, Maths, Psychology, Environment Science etc. Please contact us for advice. *Level 3 qualifications include A levels, Irish Highers, International Baccalaureate, Welsh Baccalaureate, Scottish Advanced Highers and others – for a full list, please refer to the new UCAS tariff at www.ucas.com.
 • Due to the academic requirements for this programme, BTECs, City & Guilds and Access courses are considered on a case by case basis.
 • We also welcome applications from mature applicants, individuals with European qualifications and international applicants (subject to minimum English language requirements).

Gofynion Mynediad Cyffredinol

Yma ym Mangor rydym yn derbyn myfyrwyr â phob math o gymwysterau a chefndiroedd. Rydym yn ystyried pob cais yn unigol a hyd yn oed os nad ydych yn cael canlyniadau sy’n cyfateb i delerau eich cynnig gwreiddiol, gwnawn ein gorau i fod yn hyblyg i’ch cais.

Mae’n rhaid i bob ymgeisydd gael sgiliau sylfaenol da ond mae’r Brifysgol hefyd yn gweld pwysigrwydd sgiliau cyfathrebu a thechnoleg gwybodaeth.Am fanylion pellach

Mae’n bolisi gan y Brifysgol i ystyried ceisiadau gan ddarpar fyfyrwyr anabl yn yr un modd â; phob cais arall.

I astudio cwrs gradd, diploma a thystysgrif mae’n rhaid i chi gael isafswm o bwyntiau tariff UCAS. Am eglurhad manwl o bwyntiau tariff UCAS, ewch i www.ucas.com

Rydym yn ystyried ceisiadau gan fyfyrwyr hŷn sy’n medru dangos fod ganddynt y gallu a’r ymrwymiad i astudio rhaglen prifysgol. Bob blwyddyn rydym yn cofrestru nifer sylweddol o fyfyrwyr hŷn.

Mae gofynion mynediad mwy penodol i’w cael ar y tudalennau cwrs unigol.

Am fanylion pellach

E-bostiwch Derbyniadau Cyffredinol: admissions@bangor.ac.uk

Neu ysgrifennwch at:

Y Swyddfa Dderbyn
Prifysgol Bangor
Bangor,
Gwynedd
LL57 2TF
Ffôn: 01248 383717 

Costau’r Cwrs

Ffioedd dysgu ar gyfer Myfyrwyr DU/UE (2019–20 a 2020–21)
 • Llawn amser: £9,000 y flwyddyn
 • Rhan amser: £750 wrth 10 credyd

Ffioedd dysgu ar gyfer Myfyrwyr Rhyngwladol

Mandatory Costs:

Suitable clothing and equipment for fieldwork will be required e.g. walking boots and waterproofs, rucksack. The cost for these will vary. Approximate cost: £50-£80.

Appropriate stationery for note-taking during classes, e.g. notepad, pens and pencils. The cost for these will vary. Approximate cost: £5-£15.

Necessarily Incurred Costs:

Students may be required to provide their own food on the Year 2 fieldcourses. The cost for these will vary. Materials for the preparation of assessments: the cost and number of these will vary. Approximate cost: £10-£15.

Travel costs to undertake any fieldwork as part of Year 3 Honours Project research. The cost will vary by project (and may not even be incurred). Approximate cost for a UK-based project in a student’s home area: £15-£20.

Optional Costs:

Cost for optional residential Year 2 fieldcourse. The cost will vary by trip. Approximate cost £600.

Purchase of Wellington Boots for fieldwork. The cost for these will vary. Approximate cost: £10-£20.

Costs of any visas and vaccinations required if the student opts to undertake project work overseas. The cost for these will vary.

Sut i Ymgeisio

Sut i wneud cais drwy UCAS

UCAS yw’r Gwasanaeth Derbyniadau i Brifysgolion a Cholegau

Mae pob cais i’r brifysgol yn cael ei brosesu drwy UCAS ac yna’n cael ei drosglwyddo i’r prifysgolion a restrwyd.

Gall myfyrwyr wneud cais am hyd at bum cwrs.

Ar gyfer Meddygaeth, Deintyddiaeth a chyrsiau Milfeddygol dim ond pedwar cwrs caiff myfyrwyr restru.

Mae’r ffurflen gais i’w chael ar wefan UCAS, o dan ‘Apply’. Y dyddiad cau ar gyfer Prifysgolion Rhydychen a Chaergrawnt a chyrsiau Meddygaeth, Deintyddiaeth a Milfeddygaeth ydy 15 Hydref.

Ar gyfer pob cwrs arall y dyddiad cau ydy 15 Ionawr.

Datganiad Personol

Y Datganiad Personol yw’r rhan o’r ffurflen gais sy’n gofyn am fwyaf o waith.

Cewch ddefnyddio dim ond 47 o linellau neu 500–550 o eiriau i egluro pam yr ydych am astudio’r cwrs, a’r sgiliau sydd gennych sy’n hanfodol ar gyfer astudio yn y brifysgol.

I ysgrifennu datganiad personol llwyddiannus mae’n rhaid i chi fod â dealltwriaeth dda am y cwrs a’i gynnwys. Cofiwch mai dim ond un datganiad personol rydych yn ei hysgrifennu ar gyfer eich pum dewis.

Gwnewch yn siwr bod y cyrsiau yn debyg, os nad yw yr un fath, a gwnewch yn siŵr nad ydych yn sôn am gwrs neu brifysgol penodol.

Darllenwch ein cyngor ar ysgrifennu datganiad personol llwyddianus neu gwyliwch ein fideos.

Ar ôl gwneud cais

Gallwch gadw llygaid ar eich cais drwy system UCAS ‘Track’. Bydd cynigion gan brifysgolion yn ymddangos ar Track a gallwch dderbyn neu wrthod cynnig.

Rhaid i chi fod wedi derbyn atebion gan bob prifysgol cyn y gallwch ymateb. Mae dau fath o ymateb – derbyn pendant (firm acceptance) a derbyn wrth gefn (insurance acceptance). Fel arfer mae myfyrwyr yn ymateb ar ddechrau mis Mai.

Ansicr am eich camau nesaf?

Ewch i'n gwefan Paratoi ar gyfer y Brifysgol am wybodaeth pellach ynglŷn a sut i wneud cais.

 

Mwy o Wybodaeth

Cysylltwch â ni

Admissions Administrator
biology@bangor.ac.uk
+44 1248 388616

Astudio ym Mangor

Gwobr Aur i Brifysgol Bangor

Mae Prifysgol Bangor wedi ennill Gwobr Aur, y raddfa uchaf posibl, yn y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu cenedlaethol (FfRhA). Prifysgol Bangor yw'r unig brifysgol yng Nghymru i ennill y safon hon. Cynhaliwyd yr asesiad FfRhA i ystyriaeth Ansawdd Addysgu, Amgylchedd Dysgu a Chanlyniadau Myfyrwyr a Budd Addysgol. Barnodd y Panel TEF bod Prifysgol Bangor yn  darparu addysgu, dysgu a chanlyniadau rhagorol yn gyson i’w myfyrwyr. Maent o’r ansawdd orau a geir yn y DU.

Ymysg yr 10 uchaf

Yn ôl yr Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr (ACM) mae Bangor ymsyg y 10 prifysgol uchaf yn y DU o ran boddhad myfyrwyr. Mae hyn yn adlewyrchu ffocws y Brifysgol ar brofiad myfyrwyr.

Ystod eang o gyrsiau

Rydym yn cynnig cannoedd o gyrsiau ar draws y celfyddydau a’r gwyddorau. Rydym yn ymfalchïo yn ansawdd ein haddysgu a’n cyrsiau a darlithwyr wedi cael eu graddio yn y 10 uchaf yn y wlad (Gwobrau WhatUni? 2018).

Mwynhau profiad prifysgol sydd ymhlith y gorau yn y DU

Mae’r llety wedi’i warantu, cymorth i fyfyrwyr, costau byw isel a lleoliad syfrdanol i gyd yn cyfrannu tuag at hyn.

Gwnewch y mwyaf o’ch amser yma gydag aelodaeth am ddim o’n clybiau a chymdeithasau myfyrwyr. Manteiswch ar ein rhaglen profiad rhyngwladol a chymerwch ran yng Ngwobr Cyflogadwyedd Bangor sy’n cynnig profiadau i gyfaethogi eich cyfnod yn y Brifysgol.

Mae ein clybiau a chymdeithasau wedi eu henwi'r gorau ym Mhrydain yng ngwobrau WhatUni 2019!

Lleoliad heb ei ail

Astudiwch yn un o’r llefydd gorau yn y DU i fod yn fyfyriwr. Mae lleoliad Bangor – yn agos at y mynyddoedd a’r môr - wedi cael ei ddisgrifio fel ‘y lleoliad prifysgol gorau yn y DU’. Bangor yw'r lle mwyaf fforddiadwy yn y DU i fod yn fyfyriwr (TotalMoney 2019).

Buddsoddiad mewn cyfleusterau

Mae buddsoddiad parhaus mewn cyfleusterau a gwasanaethau. Mae ein datblygiadau diweddar yn cynnwys canolfan Pontio, llety i fyfyrwyr ym Mhentref y Santes Fair ac ail-ddatblygiad prif ganolfan chwaraeon y Brifysgol, Canolfan Brailsford.

Sicrwydd o lety

Rydym yn gwarantu llety i fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf sy'n gwneud cais cyn y dyddiad cau ac yn nodi Bangor fel eu Dewis Cadarn. Cafodd ein llety ei enwi'r gorau ym Mhrydain yng ngwobrau WhatUni 2018.

Profiad Myfyrwyr Bangor

Cyrsiau Cysylltiedig

Dim cyrsiau yn adran hwn y prosbectws

Camau Nesaf