Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl DXC-1004:
Daearyddiaeth Dynol

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Natural Sciences

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 1 a 2

Trefnydd: Dr Eifiona Lane

Amcanion cyffredinol

Mae’r modiwl hwn yn rhoi cyflwyniad i’r prif ddadleuon damcaniaethol a’r prif feysydd o ddiddordeb ym maes Daearyddiaeth Ddynol.

 1. Datblygu dealltwriaeth o gwmpas a diffiniad Daearyddiaeth Ddynol.
 2. Darparu trosolwg ar y prif ddadleuon damcaniaethol ym maes daearyddiaeth ddynol.
 3. Cyflwyno’r prif gysyniadau a’r prosesau sy’n gysylltiedig ag ymwneud pobl â'i gilydd, a chyda’r amgylchedd maent yn byw ynddo.
 4. Cyflwyno’r cysyniad o ‘gynaliadwyedd’, a'r dadleuon sydd wedi ymddangos mewn perthynas â’r cysyniad.

Cynnwys cwrs

Mae'r modiwl hwn yn rhoi cyflwyniad i syniadau daearyddol, yn cynnwys rhai o’r cysyniadau canlynol: globaleiddio; gofod a lleoliad; pobl a’r amgylchedd; trefoli; hunaniaeth a gwahaniaeth; poblogaeth; ymfudiad; cynaliadwyedd. Ystyrir y cysylltiad eang ac integredig rhwng pobl a lleoliad a’u hamgylchedd economaidd-gymdeithasol, gwleidyddol, diwylliannol a naturiol.

Meini Prawf

trothwy

 1. Dim bylchau mawr na gwallau mawr wrth gyflwyno’r wybodaeth/sgiliau;
 2. Rhywfaint o ddealltwriaeth o elfennau damcaniaethol / cysyniadol / ymarferol;
 3. Integreiddio theori /ymarfer/gwybodaeth wrth geisio cyflawni amcanion y gwaith a asesir. Mae hyn yn rhoi Safon Foddhaol Llwyddo: D- i D+

da

 1. Llawer neu’r rhan fwyaf o’r wybodaeth a’r sgiliau perthnasol wedi’u cyflwyno'n gywir;
 2. Dealltwriaeth dda/ddigonol o elfennau damcaniaethol/cysyniadol/ymarferol;
 3. Cyfuno theori/ymarfer/gwybodaeth yn dda/foddhaol wrth gyflawni amcanion y gwaith a asesir;
 4. Tystiolaeth o ddefnyddio sgiliau creadigol ac adfyfyriol. Mae hyn yn rhoi Safon Uchel Llwyddo: C- i B+

ardderchog

 1. Gwaith eithriadol, arbennig o ddawnus;
 2. Cyflwyno'r wybodaeth berthnasol yn gywir;
 3. Dealltwriaeth ardderchog o elfennau damcaniaethol/cysyniadol/ymarferol; 4. Integreiddio da iawn o theori/ymarfer/gwybodaeth wrth geisio cyflawni amcanion y gwaith a asesir;
 4. Tystiolaeth gref o ddefnyddio sgiliau creadigol ac adfyfyriol. Mae hyn yn rhoi Safon Ragorol Dosbarth Un A- i A*

Canlyniad dysgu

 1. Defnyddio cysyniadau a safbwyntiau damcaniaethol Daearyddiaeth Ddynol yn feirniadol gydag amrywiaeth o enghreifftiau o'r byd go iawn.

 2. Deall cwmpas a diffiniad Daearyddiaeth Ddynol.

 3. Disgrifio a gwerthuso cyfraniad prif safbwyntiau damcaniaethol Daearyddiaeth Ddynol.

 4. Asesu’r safbwyntiau gwahanol y mae daearyddwyr dynol wedi eu defnyddio i egluro’r prif brosesau sy’n gysylltiedig ag ymwneud pobl â’r amgylchedd.

 5. Disgrifio cyd-destun y dadleuon am gynaliadwyedd, ac asesu cyfraniad gwahanol ddamcaniaethwyr at y dadleuon hynny.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
TRAETHAWD DAEARYDDIAETH DYNOL 25
ADRODDIAD GWAITH MAES 25
ARHOLIAD 50

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Lecture

18 darlith x 2 awr

36
Fieldwork

Ymweliad maes semester 1 - 8 awr

9
Fieldwork

Ymweliad maes semester 2 - 9 awr

8
Private study

Astudio unigol.

147

Rhagofynion a Chydofynion

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Opsiynol mewn cyrsiau: