Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl DXX-2008:
Geohazards

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Natural Sciences

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 1

Trefnydd: Dr Lynda Yorke

Amcanion cyffredinol

This module contextualizes the concepts of “hazard”, “risk”, “vulnerability” and “resilience” in relation to the natural environment and society. It will provide a practical and realistic overview of the impacts of hazards on society, coupled with an understanding of the science associated with investigation and monitoring the processes causing hazards (and disasters) at a range of spatial and temporal scales. The causal processes, impacts, and physical mitigation of hazards, and preparedness and disaster risk reduction to minimise potential impacts of natural hazards on society are examined throughout the lecture and seminar series.

Cynnwys cwrs

• Hazards and disaster: what they are, complexity, risk and management • Historical perspectives: events, reconstruction and what we’ve learnt, early warning systems • Hazards: types, forecasting, planning • Hazards and the future: planning, resilience and reduction

Meini Prawf

trothwy

Grade D- to D+ Written examination answers provide basic factual information, but lack depth and detail. Seminar presentation keeps to time, slides are clear, and student is able to answer most of the questions asked by the audience. Poster is readable and gives basic information on the causes and impacts of a geohazards and how these can be monitored.

da

Grade C- to B+ Written examination answers provide most of the relevant factual information and include examples to illustrate particular points. Seminar presentation keeps to time, slides are clear and informative, and student is able to answer all of the questions asked by the audience. Poster is well designed and informative on the causes, impacts and monitoring of a geohazard.

ardderchog

Grade A- and above Written examination answers provide all of the relevant factual information as well as discussion based on wider reading and highly-developed conceptual awareness. Seminar presentation keeps to time, slides are clear, informative and imaginative, and student is able to give comprehensive answers to all of the questions asked by the audience. Poster is well and imaginatively designed, and gives full information on the causes, impacts and monitoring of a geohazard.

Canlyniad dysgu

 1. Define the key concepts in the context of the impact of natural processes on human society.

 2. Explain the processes which lead to the occurrence of natural hazards and disasters at a range of temporal and spatial scales

 3. Outline the scientific methods used to investigate and monitor hazards and explain effective mitigation strategies

 4. Synthesise information (relating to hazards) from a variety of sources (on-line and traditional)

 5. Evaluate the impacts of hazards and disasters on human society

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
CYFLWYNIAD GRWP Group Oral Presentation 25
GWAITH CWRS Group Poster Presentation 15
ARHOLIAD Exam 60

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Lecture

10*2 hour lectures

20
Seminar

6*1 hour seminars

6
Workshop

1 x 4 hour conference

4
Private study

Private and guided self-study

170

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Rhifedd - Medrusrwydd wrth ddefnyddio rhifau ar lefelau priodol o gywirdeb
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Mentora - Gallu cefnogi, helpu, arwain, ysbrydoli ac/neu hyfforddi eraill
 • Rheloaeth - Gallu defnyddio, cydlynu a rheoli adnoddau (dynol, ffisegol ac/neu ariannol)
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.
 • Arweinyddiaeth - Gallu arwain a rheoli, datblygu cynlluniau gweithredu ac amcanion, cynnig arweiniad a chyfarwyddyd i eraill, ac ymdopi â'r pwysau sy'n gysylltiedig ag awdurdod o'r fath

Sgiliau pwnc penodol

 • Develop and identify research question(s) and/or hypotheses as the basis for investigation.
 • Recognize and apply appropriate theories and concepts from a range of disciplines.
 • Consider issues from a range of interdisciplinary perspectives.
 • Apply subject knowledge to the understanding and addressing of problems.
 • Collect, analyse and interpret primary and/or secondary data using appropriate qualitative and/or quantitative techniques.
 • Awareness of the concepts of spatial and temporal scale in understanding processes and relationships.
 • Appreciation of the reciprocal nature of human-environmental relationships.
 • Apply appropriate techniques for presenting spatial and/or temporal trends in data.
 • Preparation of effective maps, diagrams and visualizations.
 • Demonstrate awareness of the importance of risk assessment and relevant legislation

Adnoddau

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau:

Opsiynol mewn cyrsiau: