Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl DXX-3013:
Current Issues in Human Geog.

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Natural Sciences

10 Credyd neu 5 Credyd ECTS

Semester 2

Trefnydd: Dr Eifiona Lane

Amcanion cyffredinol

This is a research based 10 credit module which enables the student to undertake a desk-based research project which looks in depth at a newly emerging issue in Human Geography. The module runs in Semester 2 and culminates in the production of an essay and an academic poster on the topic. Students are required to explore and research in depth on a relevant issue; this is based on consultation and discussion with the module convenor . This may reflect the individual’s interests or may be a theme suggested by the convenor. Consideration is given to world scale examples but with special emphasis on European and local issues. The topic should be different from that chosen in the student’s Honours project .

A broad range of sources must be consulted, ranging from refereed academic journals to newspaper and media reportage , and the internet.

Cynnwys cwrs

This module runs in the second semester and enables the student to undertake an individual desk-based research project looking in depth at a particular relevant newly emerging issue within human geography. The results of the research are presented in an essay and through the creation of a poster . The visual evidence is then presented to an audience of peers from the module. A variety of sources must be used in conducting this research and the project must be different from that chosen in the student’s Honours Research project. The subject is chosen by the student, in consultation with the module convenor.

Meini Prawf

trothwy

(Standard Pass: D– to D+) a. No major omissions or inaccuracies in the deployment of information/skills. b. Some grasp of theoretical/conceptual/practical elements. c. Integration of theory/practice/information present intermittently in pursuit of the assessed work's objectives. d. Use of primary literature.

da

(Average to high standard Pass: C– to B+) a. Much or most of the relevant information and skills accurately displayed. b. Good/adequate grasp of theoretical/conceptual/practical elements. c. Good/fair integration of theory/practice/information in the pursuit of the assessed work's objectives. d. Evidence of the use of creative and reflective skills. e. Critical use of primary and other literature cited in the lecture.

ardderchog

(Excellent standard First Class: A– to A**) a. An outstanding performance, exceptionally able. b. The relevant information accurately deployed. c. Excellent grasp of theoretical/conceptual/practice elements. d. Good integration of theory/practice/information in pursuit of the assessed work's objectives. e. Strong evidence of the use of creative and reflective skills. Critical use of literature beyond that cited in the lecture.

Canlyniad dysgu

 1. To understand a specific geographical issue in great depth.

 2. To demonstrate the ability to conduct research.

 3. To demonstrate effective use of sources.

 4. To demonstrate the ability to critically assess relevant literature.

 5. To understand how the issue is perceived and represented in the media.

 6. To be able to communicate the research to an audience of peers, both visually and orally.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Individual Oral Presentation 20
Essay On Research presentation topic 60
Presentation of results in Poster format 20

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Practical classes and workshops

Information sourcing Computer workshop with staff from the Library.

2
Private study

Private study and preparation of posters and themes.

79
Lecture

3 x 1 hour lectures

3
Workshop

Introductory workshop

2
Workshop

Workshops on poster designing

4
Practical classes and workshops

Presentation of your results

2
Tutorial

8 x 1 hours drop in tutorials- 4 hours S. Pierce, 4 hours E. Thomas Lane to enable student to focus on a topic and narrow it to a specific theme,

8

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Rhifedd - Medrusrwydd wrth ddefnyddio rhifau ar lefelau priodol o gywirdeb
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Ymwybyddiaeth o ddiogelwch - Bod yn ymwybodol o'ch amgylchedd a hyder o ran cadw at reoliadau iechyd a diogelwch
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Mentora - Gallu cefnogi, helpu, arwain, ysbrydoli ac/neu hyfforddi eraill
 • Gofalu - Dangos consyrn am eraill; gofalu am blant, pobl ag anableddau ac/neu'r henoed
 • Rheloaeth - Gallu defnyddio, cydlynu a rheoli adnoddau (dynol, ffisegol ac/neu ariannol)
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.
 • Arweinyddiaeth - Gallu arwain a rheoli, datblygu cynlluniau gweithredu ac amcanion, cynnig arweiniad a chyfarwyddyd i eraill, ac ymdopi â'r pwysau sy'n gysylltiedig ag awdurdod o'r fath

Rhagofynion a Chydofynion

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau:

Opsiynol mewn cyrsiau: