Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl DXX-3615:
Environmental Policy

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Natural Sciences

10 Credyd neu 5 Credyd ECTS

Semester 1

Trefnydd: Dr Neal Hockley

Amcanion cyffredinol

 1. To help students gain an appreciation of the importance and limitations of policy in determining the way in which the environment is managed.
 2. To give students an understanding of the policy-making process in the UK and internationally, the influences upon it, and its impacts.
 3. To equip students with the concepts and skills with which to understand, critically analyse and contribute to the policy-making process, including theoretical and empirical insights into this process from economics, political economy and political science.
 4. To provide opportunities for students to critically analyse environmental issues, in essays and seminars, on the basis of efficacy, efficiency and equity.

Cynnwys cwrs

Policy and the environment. Reasons for and against government intervention. Basic concepts of government, sovereignty, politics, democracy. General features of political systems and governments in the UK and internationally. The role of diverse actors in the policy process: including politicians and parliaments, governments, bureaucracies and agencies, NGOs, media, interest groups and supranational bodies. Theories of politics and policy-making, including international relations. Efficacy, efficiency and equity of environmental policy.

Meini Prawf

ardderchog

Grade A- to A** Examination answers Clearly summarise information given during the module (including directed reading), and acquired through wider study, and present it in a way that directly answers the question displaying very high critical and synthetic ability. Assessment Provide an exceptionally clear synthesis of (and cite sources for) a wide range of information relevant to the chosen policy area. Present it in a way that directly answers the question displaying very high critical and synthetic ability.

trothwy

Grade D- to D+ Examination answers Clearly summarise information given during the module (including directed reading) and apply it in a way that is relevant to the question. Display a basic understanding of the issues involved. Assessment Clearly summarise (and cite sources for) information relevant to the chosen policy area and apply it in a way that is relevant to the question. Display a basic understanding of the issues involved.

da

Grade C- to B+ Examination answers Clearly summarise information given during the module (including directed reading) and apply it in a way that directly answers the question with coherent argument and critical synthesis of the issues involved. Assessment Provide a clear synthesis of (and cite sources for) information relevant to the chosen policy area. and apply it in a way that directly answers the question with coherent argument and critical synthesis of the issues involved.

Canlyniad dysgu

 1. Describe and critically evaluate major features of the policy-making process in the UK and internationally; the influences upon that process and its impacts.

 2. Demonstrate knowledge of key concepts important for analysing environmental policy.

 3. Be able to use these key concepts to analyse real-life environmental policy case studies.

 4. Summarise and communicate policy-relevant information in a professional, logical and coherent manner, including arguing for or against a particular policy.

 5. Understand the reasons for or against government intervention in environmental issues.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Policy Analysis Report 2 75
Policy Analysis Report 1 25

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Individual Project

Develop individual coursework essay, provide and receive peer feedback on partner's essay.

20
Private study

Private study (or in groups).

50
Seminar

5x2hr seminars (students are expected to attend at least 3 of the 5 seminars).

10
Lecture

Lectures, including significant component of group exercises to apply and illustrate the principles learned.

10
Study group

Reading and discussion groups. Students are encouraged to work in groups to prepare for the seminars

10

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Mentora - Gallu cefnogi, helpu, arwain, ysbrydoli ac/neu hyfforddi eraill
 • Rheloaeth - Gallu defnyddio, cydlynu a rheoli adnoddau (dynol, ffisegol ac/neu ariannol)
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Sgiliau pwnc penodol

 • Recognize and apply appropriate theories and concepts from a range of disciplines.
 • Consider issues from a range of interdisciplinary perspectives.
 • Apply subject knowledge to the understanding and addressing of problems.
 • Appreciation of the reciprocal nature of human-environmental relationships.
 • Engage in debate and/or discussion with specialists and non-specialists using appropriate language.
 • Understand the provisional nature of information and appreciate competing and alternative explanations.
 • Recognize the moral, ethical and social issues relating to the subject.

Adnoddau

Goblygiadau o ran adnoddau ar gyfer myfyrwyr

None

Rhestrau Darllen Bangor (Talis)

http://readinglists.bangor.ac.uk/modules/dxx-3615.html

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau:

Opsiynol mewn cyrsiau: