Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion: Ebrill 2020

Myfyriwr ym Mhrifysgol Bangor sy'n astudio Coedwigaeth o bell yn cael cydnabyddiaeth mewn cystadleuaeth goedwigaeth genedlaethol

Lansiodd Confor, y corff  sy'n cynrychioli'r sector coedwigaeth a phren ledled y Deyrnas Unedig, gystadleuaeth genedlaethol o'r enw  #TheFutureIsForestry yn San Steffan ym mis Mehefin 2019. 

Dyddiad cyhoeddi: 29 Ebrill 2020

Rhwyfwr yn ennill ysgoloriaeth ryngwladol a gwobr gan y brifysgol

Bydd myfyriwr o Brifysgol Bangor sydd wedi ennill ysgoloriaeth rwyfo mewn cystadleuaeth fyd-eang i astudio yn UDA hefyd yn derbyn prif wobr chwaraeon y brifysgol.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Ebrill 2020

Primatolegwyr Bangor yn trydar yn fyw am gyfres arloesol y BBC “Primates"

Mae primatolegwyr Prifysgol Bangor yn disgwyl yn eiddgar am lansiad cyfres nodedig y BBC, gan y byddant yn trydar yn fyw o'u cartrefi yn ystod y cyfnod hwn o gyfyngiadau symud.  

Cafodd y rhaglenni bywyd gwyllt newydd eu ffilmio dros 2 flynedd gan uned astudiaethau natur y BBC a'r nod yw bwrw goleuni newydd ar fywydau ein perthnasau agosaf o bob cwr o'r byd, yn ogystal ag ar yr heriau cadwraeth sy'n eu hwynebu.

I ddathlu'r gyfres newydd hon a rhannu eu hangerdd am brimatiaid, bydd tri phrimatolegydd o Ysgol Gwyddorau Naturiol yn trydar yn fyw am y gyfres wrth iddi gael ei darlledu ar BBC One dros y tair wythnos nesaf.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Ebrill 2020

Monkey teeth fossils hint several extinct species crossed the Atlantic

Dyma erthygl yn Saesneg gan Dr Isabelle Winder o'r Ysgol Gwyddorau Naturiol a Vivien Shaw o'r Ysgol Gwyddorau Meddygol sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Ebrill 2020

Prifysgol Bangor yn cyfrannu at ymchwil fyd-eang i COVID-19

Mae gwyddonwyr ym Mhrifysgol Bangor wedi ymuno â'r frwydr fyd-eang yn erbyn y pandemig COVID-19.  
 
Bydd grŵp o academyddion blaenllaw yn rhannu eu harbenigedd i ddatblygu ffyrdd newydd o fonitro'n dorfol lefelau SARS-Cov-2, y firws sy'n achosi'r afiechyd a elwir yn COVID-19.  

Dyddiad cyhoeddi: 3 Ebrill 2020

Taith maes rhithiol i fyfyrwyr gwlyptir Bangor

Er gwaethaf y cyfyngiadau symud ar draws y wlad, llwyddodd myfyrwyr o Brifysgol Bangor fynd ar daith maes o amgylch Ynys Môn yn ddiweddar.

Ni thorrwyd unrhyw reolau ar bellhau cymdeithasol serch hynny am i'r daith maes gael ei chynnal yn rhithiol fel rhan o gamau'r brifysgol i symud at addysgu ar-lein dros gyfnod y coronafirws.

Roedd y 'daith maes rhithiol' yn rhan o fodiwl trydedd flwyddyn yn Ysgol y Gwyddorau Naturiol, a drefnwyd gan yr Uwch Ddarlithydd Dr Christian Dunn.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Ebrill 2020