Diwrnodau Ymweld Ymgeiswyr UCAS

Mae Diwrnodau Ymweld Ymgeiswyr UCAS yn gyfle perffaith i chi ddysgu mwy am Fangor a’n Hysgol, a beth i’w ddisgwyl os penderfynwch ddod yma i astudio. Bydd ein staff a’n myfyrwyr presennol wrth law i ateb unrhyw gwestiynau ac i roi gwybodaeth fanwl i chi am y cwrs sydd o ddiddordeb ichi. Cewch gyfle i ymweld â’r Neuaddau Preswyl er mwyn i chi gael blas ar sut y gallai bywyd myfyriwr fod ym Mangor.

Bydd pob ymgeisydd UCAS sydd wedi cael cynnig yn cael gwahoddiad i Ddiwrnod Ymweld Ymgeiswyr UCAS. Os nad ydych eisoes wedi gwneud cais ac yr hoffech ddod i un o’n Dyddiau Agored, cysylltwch â ni drwy ffonio 01248 382281 neu drwy anfon e-bost at James Balfour.

Rhaglen Diwrnod Ymweld 2017

I gael copi o’r rhaglen diwrnod ymweld cliciwch yma.

Ein Lleoliad

Bangor yw’r lleoliad delfrydol i astudio’r amgylchedd a’i adnoddau naturiol. Mae’r ardal o amgylch Bangor yn cynnwys amgylcheddau tir a môr, tir amaethyddol, coedwigoedd masnachol a safleoedd o bwysigrwydd gwyddonol a gwerth cadwriaethol mawr, yn cynnwys Parc Cenedlaethol Eryri. Mae gan Fangor gysylltiadau trafnidiaeth gwych, ac mae o fewn ychydig oriau i ddinasoedd Lerpwl, Manceinion a Dulyn. Cewch ragor o wybodaeth am drafnidiaeth a lleoliad yma.

Angen lle i aros?

Gall y wefan hon fod yn ddefnyddiol i chi.

Methu aros am y Diwrnod Ymweld?

Cymerwch olwg ar ein Diwrnod Agored Rhithiol am flas o fywyd fel myfyriwr ym Mangor!

Os nad ydych yn gallu dod...

If the visit day dates are inconvenient for you but you would like to visit us, please contact us and we can arrange an individual visit for you at a more suitable time.