Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Diwrnodau Ymweld Ymgeiswyr UCAS

Mae Diwrnodau Ymweld Ymgeiswyr UCAS yn gyfle perffaith i chi ddysgu mwy am Fangor a’n Hysgol, a beth i’w ddisgwyl os penderfynwch ddod yma i astudio. Bydd ein staff a’n myfyrwyr presennol wrth law i ateb unrhyw gwestiynau ac i roi gwybodaeth fanwl i chi am y cwrs sydd o ddiddordeb ichi. Cewch gyfle i ymweld â’r Neuaddau Preswyl er mwyn i chi gael blas ar sut y gallai bywyd myfyriwr fod ym Mangor.

Bydd pob ymgeisydd UCAS sydd wedi cael cynnig yn cael gwahoddiad i Ddiwrnod Ymweld Ymgeiswyr UCAS. Os nad ydych eisoes wedi gwneud cais ac yr hoffech ddod i un o’n Dyddiau Agored, cysylltwch â ni drwy ffonio 01248 382281 neu drwy anfon e-bost at Admissions Administrator.

Ein Lleoliad

Bangor yw’r lleoliad delfrydol i astudio’r amgylchedd a’i adnoddau naturiol. Mae’r ardal o amgylch Bangor yn cynnwys amgylcheddau tir a môr, tir amaethyddol, coedwigoedd masnachol a safleoedd o bwysigrwydd gwyddonol a gwerth cadwriaethol mawr, yn cynnwys Parc Cenedlaethol Eryri. Mae gan Fangor gysylltiadau trafnidiaeth gwych, ac mae o fewn ychydig oriau i ddinasoedd Lerpwl, Manceinion a Dulyn. Cewch ragor o wybodaeth am drafnidiaeth a lleoliad yma.

Angen lle i aros?

Gall y wefan hon fod yn ddefnyddiol i chi.

Methu aros am y Diwrnod Ymweld?

Cymerwch olwg ar ein Diwrnod Agored Rhithiol am flas o fywyd fel myfyriwr ym Mangor!

Os nad ydych yn gallu dod...

Os nad yw’r dyddiadau uchod yn gyfleus i chi ac yr hoffech ddod i ymweld â ni ar ddyddiad mwy cyfleus, mae croeso i chi gysylltu â ni ar 01248 382281 neu drwy anfon e-bost at: Admissions Administrator i drefnu ymweliad unigol.