Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Archif Newyddion

Archif Newyddion: Medi 2012

Nid Yw Economi Werdd Erioed Wedi Edrych Cystal

Bydd Rhwydwaith Arloesi Gwyrdd Prifysgol Bangor yn cefnogi busnesau lleol sydd eisiau elwa o’r economi werdd yn eu digwyddiad yng Ngwesty’r Cei Deganwy ddydd Iau Hydref 4.  Bydd Peter Jones OBE, arbenigwr ar effeithlonrwydd adnoddau a chyn-gyfarwyddwr gwasanaethau gwastraff BIFFA yn datgelu mwy am gyfleoedd a sialensiau twf gwyrdd.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Medi 2012

Gŵyl Farddoniaeth Ryngwladol Gogledd Cymru Dydd Llun 1af – Dydd Sul 7fed Hydref, 2012

Yr Hydref hwn gwelwn feirdd rhyngwladol  blaengar yn mentro i ogledd Cymru ac yn eu sgil daw ystod eang o ieithoedd, o'r iaith Roeg i’r Galiseg, i gynnal dialog â’r Gymraeg a’r Saesneg.  Bydd rhaglen anghyffredin, a drefnwyd gan Dr Zoe Skoulding o Brifysgol Bangor ar y cyd â Thŷ Cyfieithu Cymru, yn ymestyn y tu hwnt i Fangor i gwmpasu Machynlleth, Aberystwyth, a’r Wyddgrug. Bydd yn mynd â barddoniaeth ar daith gynhyrfus, gyda’r digwyddiadau y tro hwn yn cael eu cynnal nid yn unig mewn siopau llyfrau, llyfrgelloedd, amgueddfeydd a theatrau, ond hefyd ar bier Bangor ac yn siopau’r stryd fawr.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Medi 2012

Grant nodedig ar gyfer ymchwil i Hanes Ewrop i hanesydd o Fangor

Yn ddiweddar, bu i’r Dr Katharine Olson, darlithydd mewn hanes canoloesol a modern cynnar ym Mangor, dderbyn Grant nodedig Bernadotte E. Schmitt am Ymchwil i Hanes Ewrop gan yr ‘American Historical Association’.

Dyddiad cyhoeddi: 25 Medi 2012

Apwyntiad yr Athro Robert Rogers

Rydym yn falch o gyhoeddi penodiad yr Athro Robert Rogers o Brifysgol Rhydychen a fydd yn ymuno â'r gyfadran yn ystod 2013.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Medi 2012

Darlith Flynyddol Ysgolion Peirianneg Electronig a Chyfrifiadureg

Darlith Flynyddol Ysgolion Peirianneg Electronig a Chyfrifiadureg

Dydd Mawrth, 6 Tachwedd 2012

 

Dyddiad cyhoeddi: 21 Medi 2012

Myfyrwyr Bangor yn fuddugoliaethus ar University Challenge

Fe wnaeth  myfyrwyr Prifysgol Bangor herio a churo tîm o fyfyrwyr o brifysgol hynaf yr Alban, Prifysgol St Andrews, yng ngornest University Challenge ar BBC 2 Wales neithiwr (Medi 24)

Dyddiad cyhoeddi: 21 Medi 2012

Conwydden brin yn hadu am y tro cyntaf yng Nghymru

Mae conwydden brin o Awstralia sydd yn tyfu yng Ngardd Fotaneg Treborth, ym Mhrifysgol Bangor, wedi hadu efallai am y tro cyntaf yng Nghymru a dim ond yr eildro yn y Deyrnas Unedig.

Can coeden yn unig o’r pinwydd Wollemi (Wollemia nobilis) sydd yn tyfu yn ei lleoliad cynhenid mewn canion yn Awstralia.  Dim ond yn 1994 y daethpwyd o hyd i’r gonwydden.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Medi 2012

Gallai gwell dealltwriaeth o esblygiad gwenwyn nadroedd fod yn gymorth i ddarganfod cyffuriau

Datganiad i'r Wasg gan  Gyngor Ymchwil  yr Amgylchedd Naturiol (Natural Environment Research Council) yw hwn, sy'n cyfeirio at waith ymchwil a wneir ym Mangor.

UK-led scientists have made a discovery about snake venom that could lead to the development of new drugs to treat a range of life-threatening conditions like cancer, diabetes and high blood pressure.  Most venom contains a huge variety of lethal molecules called toxins, which have evolved from harmless compounds that used to do different jobs elsewhere in the body. These toxins target normal biological processes in snakes’ prey such as blood clotting or nerve cell signalling, stopping them from working properly.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Medi 2012

Cyfarfod Meicrobioleg Cymru a'r Gorllewin

Dr Martina Lahmann yn wraig wadd ym Mhrifysgol Abertawe

Dyddiad cyhoeddi: 18 Medi 2012

Trafod effeithiau toddi rhew’r môr Arctig ar yr hinsawdd

Wrth i’r rhew ym  Môr yr Arctig yn cyrraedd y lefel isaf a gofnodwyd  dros dri degawd, bydd eigionegwyr ffisegol o Ysgol Gwyddorau Eigion y Brifysgol, Dr Tom Rippeth  a Ben Lincoln yn ymuno â gwyddonwyr  y pegynau o Brifysgol Caergrawnt a Choleg Prifysgol Llundain, i drafod goblygiadau diflaniad rhew’r môr ar raglen ‘Science Cafe’ Radio Wales nos Fawrth 18.9.12 am 7.00 pm.

 

Dyddiad cyhoeddi: 18 Medi 2012

BBC yn ffilmio yn yr Ysgol Seicoleg

Ar ddydd Gwener 14 Medi, bu’r BBC yn ffilmio yn Uned Ddelweddu’r Ysgol Seicoleg.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Medi 2012

Cydnabyddiaeth genedlaethol i NWORTH, Uned Dreialon Glinigol Bangor

Mae Prifysgol Bangor wedi ennill cydnabyddiaeth genedlaethol am gynnal treialon astudiaethau clinigol o’r ansawdd uchaf. 

Mae Cymdeithas Hap-dreialon Iechyd (a Gofal Cymdeithasol) Gogledd Cymru (NWORTH), sef yr uned dreialon yn y Sefydliad Ymchwil Gofal Meddygol a Chymdeithasol (IMSCaR) yng Ngholeg y Gwyddorau Iechyd ac Ymddygiad (CoHaBS) wedi ennill cydnabyddiaeth genedlaethol gan Gydweithrediad Ymchwil Clinigol y DU (UKCRC)fel uned dreialon glinigol wedi ei chofrestru’n llawn am ragoriaeth ymchwil wrth gynnal treialon clinigol aml ganolfan ac astudiaethau eraill sydd wedi eu cynllunio'n dda. 

Dyddiad cyhoeddi: 13 Medi 2012

Myfyriwr PhD i fod yn Ymgynghorydd Technegol i Gemau Olympaidd Arbennig Prydain

Mae Niamh Reilly wedi cael ei dewis yn Ymgynghorydd Technegol i Gemau Olympaidd Arbennig Prydain ar gyfer y Rhaglen Hyfforddi Gweithgaredd Motor (MATP).

Dyddiad cyhoeddi: 12 Medi 2012

Myfyrwyr yn edrych ymlaen at rannu llwyfan gyda’r digrifwr enwog Phill Jupitus

Mae myfyrwyr o Brifysgol Bangor yn edrych ymlaen at rannu llwyfan gyda’r digrifwr enwog Phill Jupitus.

Mae aelodau o Gymdeithas Gomedi Prifysgol Bangor yn brysur yn paratoi ar gyfer sioe 'Student Goat’, sef sioe gomedi addasiad ar y pryd yn arddull ‘Whose Line is it Anyway’ a ‘Mock the Week’, a fydd yn cael ei berfformio gyda’r digrifwr chwedlonol Phill Jupitus.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Medi 2012

Ysgol Busnes Bangor yw’r gorau ym Mhrydain am ymchwil Bancio

Ysgol Busnes Bangor yw’r sefydliad gorau ym Mhrydain – ac un o 30 goreuon y byd – am ymchwil Bancio, yn ôl arolwg diweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Medi 2012

Myfyrwyr o bob rhan o’r byd yn cymryd rhan yn nhrydedd Ysgol Haf flynyddol Visceral Mind ym Mhrifysgol Bangor.

Fe wnaeth dros 140 o ymgeiswyr cymwys iawn wneud cais am y 40 lle a oedd ar gael yn Ysgol Haf Visceral Mind, a gynhaliwyd yn yr Ysgol Seicoleg ym Mangor.  Mae’r ysgol haf, sydd yn awr yn ei thrydedd flwyddyn, wedi bod yn boblogaidd ymysg ymchwilwyr ifanc uchelgeisiol sy’n awyddus i rannu arbenigedd fyd-enwog Seicoleg Bangor ym maes niwrowyddoniaeth wybyddol.  Nod bennaf y cwrs, a gefnogir gan y James S. McDonnell Foundation, yw gwneud iawn am y diffyg gwybodaeth niwro-anatomegol ymysg niwrowyddonwyr ifanc. Y prif reswm am y diffyg hwn yw nad oes llawer o feinwe ymennydd dynol ar gael y tu allan i’r Unol Daleithiau i roi’r hyfforddiant hwn i fyfyrwyr. 

Dyddiad cyhoeddi: 10 Medi 2012

Prifysgol Bangor yn lansio Sefydliad Confucius unigryw

Mae’r Sefydliad Confucius cyntaf yn unlle yn y byd i ganolbwyntio ar y Gyfraith i’w agor yn swyddogol ym Mhrifysgol Bangor.  Lensir Sefydliad Confucius gan Brif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, yng ngŵydd Mr SHEN Yang, Gweinidog-Cwnselydd Llysgenhadaeth Tsieina.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Medi 2012

Dyfarnu Medal Cwmni’r Brethynwyr i fyfyrwraig o Fangor

Medal Cwmni’r Brethynwyr (Efydd): Mae Un o Chwe Medal i’w Dyfarnu Erioed yn mynd at Elina Hamilton, Ysgol Cerddoriaeth, Prifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Medi 2012

Theori Cerddoriaeth Ganoloesol mewn Cyd-destun, Gorffennaf 2012

Yr Ail Weithdy ar Theori Cerddoriaeth Ganoloesol i’w gynnal ym Mhrifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Medi 2012

A all planhigion gymryd lle cyfansoddion sy'n deillio o olew?

Mae Prifysgol Bangor yn ymateb  i’r cynnydd parhaus ym mhris olew a’r modd y dihysbyddir cyflenwadau tanwyddau ffosil yn fyd-eang, drwy gynnal ymchwil arloesol i ddefnydd cyfansoddion defnyddiol sydd i’w cael mewn planhigion cyffredin. Y gobaith yw y bydd y gwaith yn rhoi’r genhedlaeth nesaf o fio-gynhyrchion a thanwydd, ac efallai hyd yn oed leihau ein dibyniaeth ar olew.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Medi 2012