Gwyddonwyr Morol Bangor yn cyfrannu at Gyngres Pysgodfeydd y Byd

Cafodd faner swyddogol Cyngres Pysgodfeydd Byd ei drosglwyddo i Brifysgol Bangor bedair blynedd  yn ôl ar ddiwedd y Gyngres ddiwethaf yn Yokohama, pan gymerodd yr Athro Michel Kaiser o Ysgol Gwyddorau Eigion yr awenau ar gyfer y 6ed Gyngres Pysgodfeydd Byd a fydd yn agor nesaf Dydd Mawrth 8 Mai yng Nghanolfan Gynadledda Ryngwladol Caeredin, Caeredin, Yr Alban.

Dywedodd yr Athro Kaiser: 'Mae'r ffaith bod 15 o'n staff a myfyrwyr ymchwil yn cyflwyno papurau yn y ddigwyddiad blaenllaw ym maes gwyddor pysgodfeydd byd eang yn brawf o’r arbenigedd cynyddol ar lefel rhyngwladol mewn gwyddor pysgodfeydd sydd ym Mhrifysgol Bangor'

Llun chwith i'r dde: Siola'a Malimali, Sciberras Marija, Holly Whiteley, Dr Ian McCarthy, Dr Jan Hiddink, Cristina Mangano, Andrew Marriot, Dr Nick Davies, Daniel Connor, Yr Athro Mike Kaiser, Claire Szostek, : hefyd yn mynychu ond nid yn y llun Dr Gwladys Lambert, Natalie Hold, Dr Lee Murray a Dan Lee.Llun chwith i'r dde: Siola'a Malimali, Sciberras Marija, Holly Whiteley, Dr Ian McCarthy, Dr Jan Hiddink, Cristina Mangano, Andrew Marriott, Dr Nick Jones, Daniel Moore, Yr Athro Mike Kaiser, Claire Szostek, : hefyd yn mynychu ond nid yn y llun Dr Gwladys Lambert, Natalie Hold, Dr Lee Murray a Dan Lee.

 

 

 

 

 

 

 

Yr Athro Michel Kaiser yn cwrdd â EUB Tywysog Charles yn ystod Cyngres Prsgodfeydd y Byd Yr Athro Michel Kaiser yn cwrdd â EUB Tywysog Charles yn ystod Cyngres Prsgodfeydd y Byd Yr Athro Kaiser yn annerch Cyngres Pysgodfeydd y Byd a gosod fel priority i'w godi i'r top? Yr Athro Kaiser yn annerch Cyngres Pysgodfeydd y Byd a gosod fel priority i'w godi i'r top?


Dyddiad cyhoeddi: 3 Mai 2012