HEFCW Annual General Public Meeting

Mae'r Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru yn eich gwahodd i’w

Cyfarfod Cyhoeddus Blynyddol 2017-18

Dydd Iau, 25 Ionawr 2018

ym Mhrifysgol Bangor o 12:30 tan 13:30 (tê a choffi o 12:00).

Bydd yn gyfle i ystyried datblygiadau diweddar ym myd addysg uwch, ac yn cynnwys sesiwn holi ac ateb gyda'n Cadeirydd a'n Prif Weithredwr.

I fynychu’r cyfarfod, nodwch ymlaen llaw y byddwch yn bresennol drwy e-bostio info@hefcw.ac.uk neu ffonio 029 2085 9665, gan nodi unrhyw ofynion penodol.

Lleoliad:

Ystafell Cledwyn 3, Prif Adeilad y Brifysgol (51),

Prifysgol Bangor

Dyddiad cyhoeddi: 10 Ionawr 2018