Mae pawb efo’u hochr dywyll…

Yr actor, Will Young, sy'n ymddangos yn 'Bedlam'Yr actor, Will Young, sy'n ymddangos yn 'Bedlam'Edrychwch allan am Brif Adeilad y Celfyddydau  Neo Gothig, yn ‘chwarae rhan’ seilam Fictoraidd  sydd wedi’i drosi’n fflatiau yn ‘Bedlam’, cyfres ddrama iasol newydd Sky Living.

Mae’n cychwyn am 10.00 nos Lun 7 Chwefror.

Gwelwch http://skyliving.sky.com/top-shows/bedlam

'Bedlam' ar leoliad ym Mhrifysgol Bangor'Bedlam' ar leoliad ym Mhrifysgol BangorBu i’r criw ‘Bedlam’ fwynhau eu ffilmio yn y Brifysgol, gan droi ambell i ben Gorffennaf diwethaf. Buont yn aros yn  adnoddau llety’r Ganolfan Rheolaeth.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Chwefror 2011