Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Myfyriwr o Brifysgol Bangor ar restr fer 'Myfyriwr PhD y Flwyddyn' mewn gwobrau newydd i ôl-raddedigion

Shortlisted PhD Student of the Year, Ashleigh Johnstone was also awarded a prize at Bangor University recently.Yn ogystal a chael ei godos ar restr fer ar gyfer myfyriwr PhD y Flwyddyn, mae Ashleigh Johnstone newydd dderbyn gwobr gan y Brifysgol.

Mae un o fyfyrwyr Prifysgol Bangor, Ashleigh Johnstone, o Douglas, Ynys Manaw, wedi cyrraedd y rhestr fer am wobr genedlaethol newydd.

Roedd Ashleigh ymhlith dros 140 o fyfyrwyr PhD a enwebwyd ac mae ar y rhestr fer yn y dosbarth Myfyriwr PhD y Flwyddyn yn y gwobrau gan FindAMasters.com a FindAPhD.com.

Derbyniodd trefnwyr y gystadleuaeth enwebiadau o safon uchel iawn, gyda llawer o storiau rhyfeddol am allu a dyfalbarhad myfyrwyr.  Mae'r panel beirniaid yn cynnwys arbenigwyr ar draws y sector addysg, a byddant yn cyhoeddi'r enillwyr ddiwedd mis Gorffennaf.

Ar ôl astudio am ei gradd gyntaf mewn Seicoleg gyda Niwroseicoleg ac MSc mewn Ymchwil Seicolegol yn Ysgol Seicoleg y brifysgol, mae Ashleigh bellach yn astudio am PhD mewn Seicoleg, lle mae'n asesu manteision gwybyddol hyfforddiant crefft ymladd.  

Meddai Ashleigh, sy'n gyn-ddisgybl o St Ninian's High School: 

“Mae'n fraint i mi gael fy rhoi ar y rhestr fer am wobr Myfyriwr PhD y Flwyddyn. Rydw i wedi mwynhau gweithio ar y project yma'n fawr iawn ac felly mae'n anhygoel gweld fy ngwaith yn cael ei gydnabod yn y ffordd hon. Rwy'n wirioneddol ddiolchgar i'm goruchwyliwr, Dr Paloma Mari-Beffa, am fy nghefnogi drwy gydol yr amser ac am fy enwebu am y wobr hon. 

“Dwi'n wir wedi mwynhau fy amser ym Mangor - mae'r ffaith fy mod i'n dal yma ar ôl gwneud BSc ac MSc yn tystio i hynny! Mae'r staff bob amser wedi bod mor gefnogol, gan fy annog i barhau i anelu'n uwch a pheidio byth â rhoi'r gorau iddi.”

Bydd enillydd  Myfyriwr PhD y Flwyddyn yn derbyn gwobr ariannol o £500 fel cydnabyddiaeth am eu holl waith caled, a'u hymroddiad fel myfyriwr ôl-radd. Byddant hefyd yn ymddangos yn ein tudalennau blog a fydd yn rhoi sylw i'w llwyddiant hyd yn hyn, eu cais llwyddiannus, a thrafod effaith eu hastudiaethau a beth yw'r cam nesaf iddynt.

Dywedodd Andy Pritchard, Rheolwr Gyfarwyddwr FindAUniversity Ltd.:

“Mae ein Gwobrau Ôl-raddedig yn tystio i'n hymrwymiad parhaus i ddathlu llwyddiannau myfyrwyr ôl-raddedig a staff. Rydym eisiau rhoi amlygrwydd i'w cyflawniadau a'u cydnabod nid yn unig am eu teilyngdod academaidd neu ragoriaeth wrth addysgu, ond am bopeth arall hefyd sy'n gysylltiedig â bod yn fyfyriwr ôl-radd.  Rydym wedi cael ein syfrdanu gan nifer y ceisiadau o ansawdd uchel a darllen y straeon a'r profiadau nad ydynt bob amser yn cael eu rhannu ond sy'n ysbrydoli a chalonogi rhywun yn fawr iawn. ”

Yn ddiweddar, fe wnaeth Ashleigh, sy'n 25 oed, hefyd ennill Gwobr Addysgu yn y brifysgol.

Ychwanegodd: “Dwi ddim yn meddwl y byddai hyn wedi bod yn bosibl heb awyrgylch gefnogol yr Ysgol Seicoleg. Dwi wirioneddol wedi ceisio gwneud y gorau o'm hamser fel myfyriwr ym Mhrifysgol Bangor, ac mae'n rhyfeddol ei weld yn talu ar ei ganfed - mae'n gwneud i mi deimlo'n bur emosiynol a dweud y gwir! ”

Dyddiad cyhoeddi: 5 Gorffennaf 2019