Myfyriwr o Brifysgol Bangor yn ennill gwobr genedlaethol

Matt DayMatt DayMae myfyriwr o Brifysgol Bangor wedi ennill gwobr genedlaethol.

Mae Matt Day, 23, o Southampton wedi ennill bwrsariaeth wedi’i noddi am gyfraniad eithriadol yng Ngwobrau Cenedlaethol Cymdeithasau Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr (UCM), y digwyddiad cenedlaethol cyntaf i roi cydnabyddiaeth i gymdeithasau undebau myfyrwyr am eu cyfraniad i ragolygon gyrfa a phrofiad myfyrwyr dros eu cyfnod yn y brifysgol.

Mae Matt newydd ei ethol yn Is-lywydd Cymdeithasau a’r Gymuned Undeb Myfyrwyr Bangor ar gyfer y flwyddyn academaidd 2016-2017.

Ar hyn o bryd, mae Matt ar gwrs TAR Gwyddoniaeth Uwchradd yn yr Ysgol Addysg ac fe raddiodd gyda gradd MEng mewn Peirianneg Electronig yn 2015. Mae wedi gweithio gyda’r Gymdeithas Criw Llwyfan (a elwir bellach yn Titan Sounds and Light) ac wedi ehangu a datblygu’r gymdeithas i’r fath raddau ei bod bellach yn cefnogi’r rhan fwyaf o ddigwyddiadau a drefnir gan fyfyrwyr a’r Brifysgol.

Dywedodd Matt: 'Rwyf wrth fy modd fy mod wedi ennill y wobr hon ac mae'n braf iawn cael cydnabyddiaeth ar lefel genedlaethol, rwy’n ddiolchgar iawn i’r enwebwyr a da iawn i’r  cystadleuwyr brwd yr oeddwn yn cystadlu yn eu herbyn. Roedd y noson yn brofiad gwych o ran dysgu am yr hyn mae cymdeithasau mewn prifysgolion eraill yn ei wneud ac roedd yn gyfle da i gael syniadau newydd gyda’r gobaith o’u cyflwyno ym Mangor pan fyddaf yn dechrau ar fy ngwaith gyda’r Undeb."

Dywedodd Beth Button, Llywydd UCM Cymru: "Roedd cryfder ac ansawdd yr enwebiadau yn dyst i’r gwaith caled a wneir gan yr undebau myfyrwyr ac mae amrywiaeth yr undebau a enwebwyd ac a enillodd yn dangos cryfder y mudiad myfyrwyr yng Nghymru eleni a’r gwaith gwerthfawr sy’n cael ei gyflawni."

Mae Matt a’r Gymdeithas wedi ennill gwobr ariannol yn ogystal â’r profiad amhrisiadwy o fynd i’r seremoni wobrwyo ym Mhrifysgol Gorllewin Lloegr ar 4 Mehefin.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Mehefin 2016