Prifysgol Bangor yn ymuno â sefydliadau sy’n datgan argyfwng hinsawdd

Mae Prifysgol Bangor wedi ymuno â'r nifer o sefydliadau ledled y byd sydd wedi datgan argyfwng hinsawdd, a galw am weithredu brys er mwyn mynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd.

Mae'r Brifysgol, sy'n wythfed yn y byd am ei hymrwymiad i gynaliadwyedd yn ôl tabl cynghrair rhyngwladol o sefydliadau amgylcheddol-gyfeillgar (UI Green Metric), yn galw ar Lywodraethau ledled y byd i ymateb yn gyflym i'r argyfwng hinsawdd byd-eang.

Dywedodd y Dirprwy Is-Ganghellor dros Ymchwil a benodwyd yn ddiweddar, yr Athro David Thomas, sydd yn arbenigwr blaenllaw ym maes gwyddorau eigion a'r amgylchedd:

“Rydym yn gefnogol iawn o’r rhai sy'n galw am weithredu i ddelio â'r argyfwng yn yr hinsawdd. Ym Mangor mae gennym rai o wyddonwyr mwyaf blaenllaw y byd sy'n cynnal ymchwil amgylcheddol ar dir ac yn y moroedd. Gyda'n gilydd, fel grŵp, rydym yn cael ein herio i fynd i'r afael â'r materion sy'n bwysig i gymdeithas mewn hinsawdd sy'n newid.”

“Fel gwyddonydd sydd wedi gweithio'n rheolaidd yn rhanbarthau'r Arctig, rwyf wedi gweld drosof fy hun y newidiadau dramatig sydd wedi digwydd dros y degawd diwethaf. Does dim amheuaeth bod y sefyllfa bellach yn argyfyngus.”

“Nid yn unig y mae myfyrwyr a phobl ifanc yn pryderu am yr amgylchedd, maent hefyd wedi llwyddo i godi ymwybyddiaeth y cyhoedd ac rydym yn falch o'u cefnogi trwy ddatgan argyfwng yn yr hinsawdd,” ychwanegodd yr Athro Thomas.

Dywedodd Mark Barrow, Llywydd Undeb Bangor:

“Rwy'n ddiolchgar iawn i'r Brifysgol am ddangos eu cefnogaeth, oherwydd mae newid yn yr hinsawdd yn destun pryder mawr i fyfyrwyr ym Mangor, ac mae llawer ohonynt yn astudio pynciau sy'n ymwneud â'r amgylchedd.

“Mae llawer o'm cyd-fyfyrwyr yn y Brifysgol yn gweld drostynt eu hunain y dinistr sy'n cael ei achosi ledled y byd o ganlyniad i'r sychder a'r stormydd sydd wedi deillio o newid yn yr hinsawdd. Mae angen gweithredu ar frys i atal y sefyllfa rhag gwaethygu ymhellach.”

Dyddiad cyhoeddi: 21 Mehefin 2019